Велика Палата Верховного суду стала на сторону захисту в отриманні відомостей з ЄРДР на адвокатський запит

Дана позиція ВП ВС утворила надзвичайно важливий прецедент для адвокатів, оскільки відтепер адвокати зможуть посилатись на дане рішення, яке суд виніс по справі № 826/7244/18, щоб у разі відмови в наданні запитуваної інформації мати підстави для досягнення визнання бездіяльності ГПУ протиправною.

 

Так, у справі № 826/7244/18 Пеліхос Є. М. звернувся до суду з позовом до ГПУ, у якому просив:

– визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо належного розгляду адвокатських запитів про надання інформації адвоката Пеліхоса Є. М. від 12 березня 2018 року № 1203/1, від 02 квітня 2018 року № 0204/1 в інтересах ОСОБА_2 ;

– зобов`язати ГПУ надати запитувану інформацію, а саме: чи провадиться відповідачем (структурними підрозділами, територіальними органами прокуратури) досудове розслідування у кримінальних провадженнях, за якими до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) внесені відомості про вчинення ОСОБА_2 ,  кримінальних правопорушень, та кримінальних провадженнях, у яких учасником (стороною) є ОСОБА_2 , а якщо провадиться, то повідомити: повний перелік кримінальних проваджень та коли саме, за яким номером, щодо яких обставин та за якою кваліфікацією внесені відповідні відомості до ЄРДР; яким саме учасником (стороною) є ОСОБА_2 і яких саме кримінальних проваджень, їх номер (номери); чи здійснювалося стосовно ОСОБА_2 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і якщо здійснювалося, то коли, у яких кримінальних провадженнях та за якими статтями Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Генеральна прокуратура у відповіді на запитувану інформацію відмовила у наданні такої інформації. У своєму листі від 21 березня 2018 року, посилаючись на абзац четвертий частини першої статті 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, зазначила, що при виникненні необхідності в отриманні інформації чи документів у зв`язку з наданням правової допомоги сторонам чи учасникам кримінального провадження позивач має право звернутися у межах та спосіб, передбачених КПК України.

Вважаючи протиправною бездіяльність ГПУ щодо належного розгляду адвокатських запитів про надання інформації, адвокат звернувся до суду із цим позовом про визнання протиправною бездіяльності.

Суди попередніх двох інстанцій задовольнили позов у повному обсязі. Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, ГПУ в касаційній скарзі зазначила, що судові рішення підлягають скасуванню у зв`язку з порушенням норм матеріального та процесуального права.

На думку ГПУ, оскільки запитувана в адвокатських запитах інформація створюється в результаті розслідування кримінальних проваджень, то відповідно спірні правовідносини, що виникли між сторонами у справі, є кримінально-процесуальними. На її думку суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно відмовили в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі та дійшли помилкового висновку про те, що цей спір має публічно-правовий характер. На підставі викладеного ГПУ просила скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення про закриття провадження у справі.

Натомість Велика Палата розглядаючи цей юрисдикційний спор стала на бік захисту та в своїй Постанові зазначила, що згідно ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

  Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939-VI) розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб`єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання. Таким чином ГПУ як державний орган і суб`єкт владних повноважень є розпорядником такої інформації.

Розглядаючи запит адвоката про надання інформації про те, чи провадиться ГПУ (структурними підрозділами, територіальними органами прокуратури) досудове розслідування у кримінальних провадженнях, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, та кримінальних провадженнях, у яких учасником (стороною) є ОСОБА_2 , ГПУ виступає представником влади, здійснює свої визначені законом повноваження і в порядку їх реалізації вирішує питання, що впливають на права та обов`язки суб`єкта звернення.

Отже, пов`язані з розглядом відповідного запиту дії або бездіяльність ГПУ випливають зі здійснення публічно-владної управлінської функції. При цьому чинним законодавством не встановлено винятків, які б давали підстави для протилежного

З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій правильно застосували норми процесуального права та обґрунтовано дійшли висновку, що заявлені позивачем вимоги підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Ключові слова: адвокат, Велика Палата Верховного Суду, Судова практика, Відповідь на адвокатський запит, ЄРДР, ГПУ, Генеральна Прокуратура України, Сторона захисту, ВП ВС.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer