Верховний Суд висловився щодо визначення розміру процентів за договором позики в іноземній валюті на рівні облікової ставки НБУ

У справі № 337/4737/17-ц позивач звернувся до суду з позовом про стягнення боргу.

Позовну заяву мотивовано тим, що між ним та відповідачем укладено договір позики, за умовами якого він передав останньому у борг грошові кошти в розмірі 284 000,00 доларів США.

Позивач зазначав, що звертався до боржника з вимогою щодо повернення боргу, проте останній відмовився повертати борг із посиланням на те, що вже повернув його.

Також позивач вважав, що у відповідності до положень частини першої статті 1048 ЦК України він має право на одержання процентів, які визначаються обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), встановленою НБУ.

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено в повному обсязі.

Однак КЦС ВС дійшов протилежного висновку.

Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, сторони, якими можуть бути як резиденти, так і нерезиденти – фізичні особи, які перебувають на території України, у разі укладення цивільно-правових угод, які виконуються на території України, можуть визначити в грошовому зобов`язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті. Відсутня заборона на укладення цивільних правочинів, предметом яких є іноземна валюта, крім використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України; у разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов`язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику.

Предметом договору позики виступали кошти в іноземній валюті – доларах США, а розмір процентів сторонами не був визначений.

Облікова ставка Національного банку України (далі – НБУ) є основною процентною ставкою, одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для суб`єктів грошово-кредитного ринку України орієнтир за вартістю коштів на відповідний період, не є сталою величиною, змінюється рішенням правління НБУ та встановлюється виключно для національної валюти України – гривні.

У випадку отримання позики в іноземній валюті без обумовленої сторонами у ньому умови такої складової грошового зобов`язання як розмір і порядок сплати процентів від суми позики, положення частини першої статті 1048 ЦК України не можуть бути застосовані, з огляду на відсутність передбаченого ЦК України, іншими законодавчими актами або конкретним договором механізму (формули) їх застосування та нарахування.

Конвертація суми позики в іноземній валюті для визначення розміру процентів на рівні облікової ставки НБУ в національну валюту України – гривню буде суперечити частинам першій, третій статті 1049 ЦК України щодо обов`язку позичальника.

Під час вирішення питання про можливість нарахування та стягнення процентів від суми позики у розмірі, визначеному на рівні облікової ставки НБУ, згідно із частиною першою статті 1048 ЦК України, необхідно мати на увазі, що такі проценти нараховуються у разі: 1) якщо у договорі позики не зазначені проценти або не вказано, що він безпроцентний; 2) предметом договору позики є грошові кошти у національній валюті України – гривні; 3) період нарахування процентів від суми позики – є період дії договору позики в межах строку, протягом якого позичальник може правомірно не сплачувати кредитору борг (що відбувається у разі повернення боргу періодичними платежами), оскільки на період після закінчення цього строку позика не надавалась.

Ключові слова: позика, боржник, кредитор, грошове зобов’язання, боргова розписка, скласти розписку, надання грошей в борг, грошова позика, позичальник, позикодавець, проценти за договором позики, сплата процентів від суми позики, визначення розміру процентів за договором позики, валюта зобов’язання.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer