ВС про підтвердження повноважень захисника

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув справу № 991/6605/20, в якій досліджував питання підтвердження повноважень захисника.

 

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 серпня 2020 року відмовлено у відкритті провадження за скаргою захисника Сторожук О. С. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1  на бездіяльність органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000697.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 31 серпня 2020 року апеляційну скаргу захисника Сторожук О. С. в інтересах ОСОБА_1 на вищевказану ухвалу слідчого судді, на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України повернуто, у зв`язку із тим, що апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

У касаційній скарзі захисник, не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить його скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Вказує, що повернення апеляційної скарги у зв`язку із тим, що до неї не долучено засвідчених належним чином копій документів, що посвідчують повноваження захисника, а саме на наданих копіях відсутня дата засвідчення, є формалізмом, що призвело до незаконного перешкоджання здійснення адвокатської діяльності та реалізації прав захисника, а підозрюваному  – доступу до правосуддя.

Так, із матеріалів провадження вбачається, що захисник Сторожук О. С. до апеляційної скарги, на підтвердження своїх повноважень,  долучила: витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, ордер на надання правової допомоги, свідоцтво проправо на зайняття адвокатською діяльністю (т. 2 а. п. 10-13).

У постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18 листопада 2019 року (провадженні № 51-9792кмо18, справа № 648/3629/17) викладено висновок про те, що повноваження адвоката у кримінальному провадженні слід вважати належним чином підтвердженими, якщо захисник до свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю надав хоча б один із документів, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 50 КПК України, а саме: або ордер, виданий відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,або договір із захисником, або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що захисником Сторожук О. С. долучено документи, якими підтверджено її повноваження, як адвоката у кримінальному провадженні, справжність яких можна додатково перевірити під час судового засідання в суді апеляційної інстанції.

Повертаючи апеляційну скаргу захисника Сторожук О. С. у зв`язку із тим, що апеляційну скаргу подала особа, яка не має права її подавати, апеляційний суд вказав, що під засвідченням копії документа слід розуміти саме засвідчення відповідності копії оригіналу. Відсутність на ній дати засвідчення вказує, що така копія не посвідчена відповідно доНаціонального стандарту України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003, а отже не може підтверджувати відповідність копії оригіналу. У зв`язку з тим, що ОСОБА_2 до апеляційної скарги не долучила засвідчених належним чином копій свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордеру на надання правової допомоги, так як на копіях відсутня дата засвідчення, а тому відповідно не надала доказів наявності у неї права підписання апеляційної скарги та подання від імені та в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 .

З таким висновком суд касаційної інстанції не погоджується, оскільки вважає надмірним формалізмом повернення апеляційної скарги на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України з підстави не долучення до неї належним чином завірених копій ордеру на надання правової допомоги та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, з посиланням, що на долучених копіях відсутня дата їх засвідчення.

Крім того, повернення апеляційної скарги за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду кримінального провадження (скарги) ставить під загрозу виконання завдань кримінального судочинства, закріплених у статті 2 КПК України, а також дотримання учасниками кримінального провадження строків звернення до суду та оскарження судових рішень.

Отже, під час розгляду справи апеляційний суд допустив порушення вимог кримінального процесуального закону, яке є істотним, оскільки ставить під сумнів законність і обґрунтованість судового рішення, що з урахуванням вимог п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК України є підставою для скасування такого рішення.

З огляду на викладене касаційна скарга захисника Сторожук О. С. в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 підлягає задоволенню, а  ухвала апеляційного суду – скасуванню з призначенням нового розгляду у суді апеляційної інстанції, під час якого необхідно ухвалити судове рішення з  дотриманням вимог КПК України, належним чином умотивувавши свої висновки.

Ключові слова: ВС про підтвердження повноважень захисника, адвокат, справа про підтвердження повноважень захисника, Касація, Кримінальний суд, законність, закон, Вищий антикорупційний суд.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer