Довідник з судово-медичної експертизи

Пропонуємо до вашої уваги підбірку нормативно-правових актів та судової практики, що стосується інституту судово-медичної експертизи в Україні. Це безсумнівно стане при нагоді кожному практикуючому юристу. Збережіть до себе на сторінку, щоб не загубити!

Законодавство:

 1. ЗУ «Про судову експертизу»;
 2. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи;
 3. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № ____»;
 4. Порядок позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи;
 5. Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи;
 6.  Порядок проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;
 7. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи;
 8. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи;
 9. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи;
 10. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи;
 11. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи;
 12. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи;
 13.  Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи;
 14. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень;
 15. Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах;
 16. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів;
 17. Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості;
 18. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів;
 19. Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної експертизи;
 20. Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів;
 21. Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції;
 22. Про призначення експертизи для встановлення тяжкості й характеру тілесних ушкоджень;
 23. Справа «Ченчевік проти України»;
 24. Суперечності між висновками судово-медичних експертиз та іншими доказами суд повинен усунути шляхом допиту експерта, який дав висновки, і в разі необхідності призначити повторну судово-медичну експертизу. Неусунення зазначеної суперечності визнається істотним порушенням кримінально-процесуального закону і тягне скасування вироку.

Судова практика:

 1. Справа: № 127/16168/17;
 2. Справа: № 554/4875/18;
 3. Справа: № 555/456/18;
 4. Справа: № 604/546/16-к.

 

Ключові слова: Судово-медична експертиза, Судмедекспертиза, Судова медична, Інструкція, Порядок, Закон, Закон України, Законодавство, Правила, Судова практика.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer