КГС ВС про продаж на аукціоні в межах справи про банкрутство частки, яка належить банкруту в спільному майні

Господарський суд Харківської області ухвалою у справі № 922/600/17 про банкрутство, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду, відмовив у задоволенні заяви ОСОБА_1 про визнання недійсними результатів аукціону з продажу часток, які належать банкруту на праві спільної часткової власності.

 

Суд першої інстанції послався на правову позицію, викладену в постанові  Великої Палати Верховного Суду від 15.01.2020 у справі № 367/6231/16-ц, відповідно до якої частка у праві спільної часткової власності є самостійним об`єктом цивільних прав, яка може бути об`єктом продажу з публічних (електронних) торгів без її виділу в натурі з об`єкта нерухомого майна; у разі виявлення майна, яким боржник володіє спільно з іншими особами, і частка боржника у якому не визначена, для звернення стягнення на частку боржника порушується питання про визначення в судовому порядку частки боржника у такому майні. З огляду на вказану правову позицію, місцевий господарський суд дійшов висновку, що частина шоста статті 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якою ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки, передбачає лише необхідність виділення частки банкрута у спільному майні, якщо така частка не визначена. Судом першої інстанції було визнано безпідставним твердження заявника про недотримання ліквідатором під час реалізації спірного майна банкрута положень Цивільного кодексу України, оскільки з моменту порушення щодо боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, і спеціальні норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України та послався на правові позиції, викладені в постановах Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 915/2069/15, від 04.09.2018 у справі № 922/4379/16, від 30.01.2019 у справі № 912/2185/16 (912/3192/17), від 18.06.2019 у справі №918/756/13, від 24.07.2019 у справі № 908/6183/15, від 27.08.2019 у справі №913/982/14, від 22.10.2019 у справі № 904/10560/17.

 

Суд апеляційної інстанції погодився із висновками місцевого господарського суду про те, що у даному випадку частка боржника у праві спільної часткової власності є визначеною та, відповідно до норм Цивільного кодексу України вона є самостійним об`єктом цивільних прав та може бути реалізована власником такої частки, отже така частка може бути включена до складу ліквідаційної маси та продана на аукціону з продажу майна боржника.

 

Позиція Верховного суду була наступна:

Так, судова колегія відзначає, що метою аукціону, що проводиться у межах ліквідаційної процедури, є максимально оперативне перетворення ліквідаційної маси (її частини) у грошові кошти як абсолютно ліквідний актив задля погашення вимог кредиторів. Окремою функцією ліквідатора є вжиття заходів щодо неприпустимості зменшення вартості ліквідаційної маси протягом здійснення ліквідаційної процедури.

На переконання колегії суддів, існування у межах ліквідаційної маси, що підлягає продажу на аукціоні, частки у майні, яке перебуває у спільній частковій власності боржника та третіх осіб, зачіпає права та охоронювані законом інтереси самого боржника, співвласників такого майна та кредиторів боржника.

Тому передчасними є висновки судів попередніх інстанцій, що позивачем не доведено, які саме його права та інтереси порушені за наслідками реалізації майна банкрута – Зіміна Є.В . При цьому ОСОБА_1 та Зімін Є.В. є співвласниками майна, з якого в силу статті 42 Закону про банкрутство (статті 62 КУзПБ) ліквідатору слід порушити питання про виділ частки, належної банкруту в спільному майні. Відповідно позивач буде мати чітке розуміння меж його частки, що беззаперечно становить інтерес позивача (рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004).  

 

Існування в межах ліквідаційної маси, що підлягає продажу на аукціоні, частки у майні, яке перебуває у спільній частковій власності боржника і третіх осіб, зачіпає права й охоронювані законом інтереси самого боржника, співвласників такого майна та кредиторів боржника.

ОСОБА_1 та банкрут є співвласниками майна, щодо якого згідно зі ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (а також ст. 62 КУзПБ) ліквідатору слід порушити питання про виділ частки, належної банкруту в спільному майні. Відповідно, позивач буде мати чітке розуміння меж його частки, що беззаперечно становить інтерес позивача (Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004). Тому висновки судів попередніх інстанцій про те, що позивач не довів, які саме його права та інтереси порушені за наслідками реалізації майна банкрута, є передчасними.

Крім того, Верховний Суд визнав слушними доводи скаржника про те, що на час організації та проведення спірного аукціону частки у квартирах не могли бути відчужені / продані (у тому числі на аукціоні) у зв’язку з їх арештом (забороною відчуження). Зокрема, суд касаційної інстанції зазначив, що хоча Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не передбачено, що ліквідатор повинен звернутися до господарського суду з клопотанням про скасування обтяжень майна банкрута до реалізації цього майна на аукціоні, проте ліквідатор згідно з приписами названого Закону мав здійснити це раніше, до підготовки до проведення аукціону, оскільки наявність обтяжень щодо виставленого на продаж майна негативно впливає на ціну майна боржника, що підлягає продажу і, відповідно, на розмір задоволених вимог кредиторів боржника.

 

Також було винесено висновок про правильне застосування норм права відповідно до якого суди попередніх інстанцій надали неналежну оцінку доводам учасників справи та не в повному обсязі встановили обставини справи. Отже, спір вирішено при недостатньому дослідженні фактичних обставин справи, які мають суттєве значення для вирішення спору, та ненаданні доводам учасників відповідної правової оцінки, що є порушенням вимог процесуального законодавства, зокрема, статей 86, 236 ГПК України.  

 

Ключові слова: аукціон, банкрутство, судова практика, господарське право.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer