КЦС ВС щодо відповідальності за ненарахування індексації заробітної плати

Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду у справі № 824/1059/17-а: проведення індексації заробітної плати у встановленому законодавством порядку передбачено статтею 95 Кодексу законів про працю України, у зв`язку з чим індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в оплаті праці, за недотримання якої юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.

Відповідно до обставин справи ТОВ «Брусницька земля» звернулось до Чернівецького окружного адміністративного суду з позовом до Управління Держпраці у Чернівецькій області, в якому просило скасувати постанови про накладення штрафу від 13 грудня 2017 року № 24-09-34/396/235 та № 24-09-34/396/236.

ТОВ «Брусницька земля» зазначає, що усунення ним встановлених Управлінням Держпраці у Чернівецькій області порушень у встановлений термін виключає можливість застосування штрафу, передбаченого ст. 265 Кодексу законів про працю України. На думку позивача, відповідач повинен був дотримуватись норм закону та вживати заходи реагування щодо притягнення його до відповідальності тільки після закінчення строку, зазначеного в приписі, й у разі його не виконання.

Щодо виявленого відповідачем порушення, яке полягало у несвоєчасному та не в повному обсязі виплати заробітної плати, позивач зазначав про неврахування відповідачем наявності заяв від працівників про видачу відпускних разом з авансом або із заробітною платою, що відповідає нормам Конвенції про оплачувані відпустки від 24 червня 1970 року, ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 року № 2481-ІІІ.

Відносно порушення недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці позивач, посилаючись на статтю 12 Закону України «Про оплату праці», зазначав, що доказів встановлення відповідачем під час інспекційного відвідування використання позивачем праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не в повному обсязі виплату ним заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці не має. На думку позивача, відповідачем безпідставно засновано до нього санкцію, передбачену абз. 4 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України.

Верховний Суд вказав що, відповідно до статті 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці» та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов`язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Згідно статті 33 Закону України «Про оплату праці» в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників, передбачені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17 липня 2003 року № 1078.

Проведення індексації заробітної плати у встановленому законодавством порядку передбачено статті 95 КЗпП України, відтак індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в оплаті праці, за недотримання якої юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абзац 4 частини другої статті 265 КЗпП України).

Колегія суддів вважає безпідставними доводи касаційної скарги позивача щодо помилковості притягнення до відповідальності за абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, оскільки на його думку встановлене порушення є порушенням абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, відповідно до якого передбачена відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, виходячи з наступного.

Однак колегія суддів вказує, що проведення індексації заробітної плати у встановленому законодавством порядку передбачено статтею 95 Кодексу законів про працю України, у зв`язку з чим індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в оплаті праці, за недотримання якої юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що суд апеляційної інстанції прийшов до обґрунтованого висновку щодо наявності у контролюючого органу підстав для прийняття постанови від 13 грудня 2017 року № 24-09-34/396/236 про накладення штрафу у розмірі 640 000 грн, за порушення позивачем законодавства про працю, а саме за ненарахування індексації заробітної плати.

Ключові слова: ВС, КЦС, Верховний Суд, Касаційний цивільний суд, неналежна оплата праці, порушення вимог законодавства про працю, підстави притягнення роботодавців до відповідальності, процедура видачі заробітної плати звільненим працівникам, порядок виплати відпускних.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer