Покупатель имеет право требовать от продавца или изготовителя безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов.
Что является основанием для расторжения договора купли-продажи: вывод ВС

Истец просил расторгнуть договор купли-продажи стиральной машины, заключенный между ним и ООО; взыскать с ответчика стоимость стиральной машины на время предъявления требования о расторжении договора в размере 10 395 грн; пеню за задержку выполнения требования о предоставлении аналогичного товара в размере 5 106,78 грн; убытки в размере 1 558,63 грн; возместить моральный ущерб в размере 6000 грн.

Судом первой инстанции в удовлетворении иска было отказано. Зато решением апелляционного суда решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований истца о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара, взыскание пени за задержку выполнения требования о предоставлении аналогичного товара, возмещения убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара отменено

Иск удовлетворен частично.

Расторгнут договор купли-продажи стиральной машины, заключенный между ООО и истцом.

Взыскано с ООО в пользу истца стоимость стиральной машины на время предъявления требования о расторжении договора в размере 10 395 грн; пеню за задержку выполнения требования о предоставлении аналогичного товара в размере 5106,78 грн.

В другой части исковых требований отказано.

Обращаясь в суд кассационной инстанции ООО ссылалась на то, что апелляционный суд безосновательно не принял во внимание заключение судебно-товароведческой экспертизы о том, что неисправность стиральной машины не относится к существенного недостатка. Истец не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами заявленную сумму стоимости товара в размере 10 395 грн, вывод суда основан на предположениях. Кроме того, взимая с ответчика неустойку за невыдачу товара с обменного фонда на время ремонта, апелляционный суд не обратил внимания на то, что истец с письменным требованием как потребитель о предоставлении товара с обменного фонда не обращался, поэтому отсутствуют основания для взыскания пени.
Правова позиція Верховного Суду: відповідно до ст. 708 ЦК України у разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов’язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором: вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення; вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні; вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни; відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми в розумний строк лише у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи. Споживач має право пред’явити одну із вимог, передбачених ч. 1 ст. 8 цього Закону, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену ч. 1 цієї ж статті.

Ч. 5 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Висновки Верховного суду: суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку стосовно того що придбана позивачем пральна машина має істотні недоліки, які виникли з вини саме виробника і підтверджені належними доказами, та встановивши, що ціни на аналогічний товар підвищились порівняно із цінами на час придбання товару, дійшов обґрунтованого висновку про стягнення з відповідача на користь позивача вартості пральної машини у сумі 10 395 грн.

Також, встановивши, що на вимогу позивача відповідачем на час ремонту пральної машини не було надано товар аналогічної марки з обмінного фонду товарів, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про стягнення з ТОВ на користь позивача неустойки за час затримки вимоги, що становить 5106,78 грн.

З рушенням у справі № 398/3014/15-ц можна ознайомитись за посиланням.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78589435

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer