Ставки судового збору станом на 01.01.2019 року

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється  у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарг  подається до суду, – у відсотковому  співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Станом на 01 січня 2019 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить1921 грн. 00 коп.

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору
Формулювання Закону В перерахунку до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 01 січня 2019 року 1921 грн.00 коп.
1. За подання до суду:
1)позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою 1,5 відсоткаціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить і не більше 350 прож.мінім.дляпрацезд.громадян 1,5 відсоткаціни позову, але не менше1921,00 грн.і не більше 672350,00 грн.
фізичною особою абофізичною особою – підприємцем 1 відсотокціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 5 розмірівпрожиткових мінімумів для працездатних осіб 1 відсотокціни позову, але не менше768,40 грн. та не більше9605,00 грн.
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
юридичною особою абофізичною особою – підприємцем 1 розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.
фізичною особою 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.
3)позовної заяви:
про розірванняшлюбу 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.
про поділ майна при розірваннішлюбу 1 відсотокціни позову, але не менше 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 3 розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 відсотокціни позову, але не менше768,4 грн. та не більше5763,00 грн.
4) заяви у справах окремогопровадження; заяви про забезпеченнядоказівабо позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасуваннярішеннятретейського суду (міжнародногокомерційногоарбітражу); заяви про видачувиконавчого документа на примусовевиконаннярішеннятретейського суду (міжнародногокомерційногоарбітражу); заяви про видачувиконавчого документа на підставірішенняіноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяннятретейському суду (міжнародномукомерційномуарбітражу) в отриманнідоказів
юридичною особою абофізичною особою – підприємцем 0,5 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 960,50 грн.
фізичною особою 0,2 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.
4-1) заяви про видачу судового наказу 0,1розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 192,1 грн.
4 -2) заяви про скасування судового наказу 0,05 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 96,05 грн.
4 -3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичних осіб у праві виїзду за межі України 0,2розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.
5) позовної заяви про захистчесті та гідностіфізичної особи, діловоїрепутаціїфізичноїабоюридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.
позовної заяви про відшкодуванняморальноїшкоди 1,5 відсоткаціни позову, але не менше 1 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1,5 відсоткаціни позову, але не менше1921,00 грн.
6)апеляційноїскарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційноїскарги на рішення суду; апеляційноїскарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленимиобставинами 150відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви, іншої заяви і скарги 150відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви, іншої заяви і скарги
7)касаційноїскарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційноїскарги на рішення суду 200відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви, іншої заяви і скарги 200відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви, іншої заяви і скарги
9)апеляційної і касаційноїскарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційноїчикасаційноїскарги на ухвалу суду:
юридичною особою абофізичною особою – підприємцем 1 розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.
фізичною особою 0,2 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.
2. За подання до адміністративного суду:
1)адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктомвладнихповноважень, юридичною особою 1,5 відсоткаціни позову, але не менше 1 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 350 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1,5 відсоткаціни позову, але не менше1921,00 грн. та не більше 672350 грн.
фізичною особою абофізичною особою – підприємцем 1 відсотокціни позову, але не менше 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 5 розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 відсотокціни позову, але не менше768,40 грн. та не більше9605,00 грн.
немайнового характеру, який подано:
суб’єктомвладнихповноважень, юридичною особою абофізичною особою – підприємцем 1 розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.
фізичною особою 0,4 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 768,40 грн.
2)апеляційноїскарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційноїскарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленимиобставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 150відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
3)касаційноїскарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційноїскарги на рішення суду 200відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви 200відсотків ставки, щопідлягаласплаті при поданніпозовної заяви
5)апеляційної і касаційноїскарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційноїчикасаційноїскарги на ухвалу суду 1 розмірпрожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.
6) заяви про забезпеченнядоказівабо позову, заяви про видачувиконавчого документа на підставірішенняіноземного суду, заяви про змінучивстановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб 576,30 грн.
3. За видачу судами документів:
1) за повторнувидачукопії судового рішення 0,003 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить за кожнийаркушпаперу 5,76 грн.
2) за видачудубліката судового наказу та виконавчого листа 0,03 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб*

*Сплачується до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

57,63 грн.
4) за видачу в електронномувиглядікопіїтехнічногозапису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 57,63 грн.
5) за виготовленнякопії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщосудоверішеннябезпосередньостосуєтьсяїї прав, свобод, інтересівчиобов’язків, звертається до апаратувідповідного суду з письмовоюзаявою про виготовленнятакоїкопіїзгідноіз Законом України “Про доступ до судовихрішень” 0,003 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожнийаркушкопії 5,76 грн.
6) за виготовленнякопійдокументів, долучених до справи 0,003 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб  за кожнийаркушкопії 5,76 грн.
5. У разіухвалення судом постанови про накладенняадміністративногостягнення 0,2 розмірупрожиткового мінімуму для працездатних осіб становить; 384,20 грн.

____________________________________________________

Ставки судебного сбора 2019: гражданские дела

2. Так же существенно увечился размер судебного сбора с 1 января 2019 года по административным делам

Ставки судебного сбора за обращение в административный суд 2019

С 01.09.2015 года все государственные органы, субъекты властных полномочий при обращениях в суд обязаны так же оплачивать судебный сбор.

Ставки судебного сбора за обращение в Хозяйственный суд 2019

За подачу в хозяйственный суд:
1)     искового заявления имущественного характера 1,5 % от цены иска, но не меньше 1921 грн. и не больше 672 350 грн.
2)     искового заявления не имущественного характера 1921 грн.
3)     заявления о выдаче судебного приказа 192,1 грн.
4)     заявления об отмене судебного приказа 96,05 грн.
5)     апелляционной жалобы на решение суда; апелляционных жалоб по делу о банкротстве; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами 150 % ставки, которая подлежала оплате при подаче иска, другого заявления или жалобы
6)     кассационной жалобы на решение суда; кассационных жалоб по делу о банкротстве 200 % ставки, которая подлежала оплате при подаче иска, другого заявления или жалобы
7)     апелляционной и кассационной жалобы на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда 1921 грн.

3. Размер судебного сбора за выдачу судами документов

Ставки судебного сбора за выдачу судом документов 2019

Для справки:

Судебный сбор – сбор, который взимается на всей территории Украины за подачу исков, заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных Законом Украины “О судебном сборе”. Судебный сбор включается в состав судебных расходов (издержек). 

Судебный сбор взимается:

 • за подачу в суд искового заявления и другого заявления, предусмотренного процессуальным законодательством;
 • за подачу в суд апелляционной и кассационной жалоб на судебные решения, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления об отмене решения третейского суда, заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявления о пересмотре судебных решений Верховным судом Украины;
 • за выдачу судами документов;
 • в случае принятия судебного решения, предусмотренного Законом «О судебном сборе».

Судебный сбор не взимается за подачу:

 1. заявления о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения в случае установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом;
 2. заявления об отмене судебного приказа;
 3. заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;
 4. заявления о повороте исполнения судебного решения;
 5. заявления о вынесении дополнительного судебного решения;
 6. заявления о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
 7. заявления об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;
 8. заявления об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
 9. заявления о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;
 10. заявления об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение;
 11. заявления о выдаче ограничительного предписания;
 12. искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездействием органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;
 13. заявления, апелляционной и кассационной жалобы о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц;
 14. ходатайства о признании и исполнении решения иностранного суда в соответствии с международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины и которым не предусмотрена плата при обращении в суд, представление апелляционной и кассационной жалоб по таким делам;
 15. заявления об установлении факта смерти лица, погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или антитеррористических операций и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Льготы по уплате судебного сбора

От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются:

1) истцы – по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

2) истцы – по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

3) истцы – по делам о взыскании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов или изменение способа их взимания, а также заявители при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов;

4) истцы – по делам по спорам, связанным с выплатой компенсации, возвращением имущества, или по делам по спорам, связанным с возмещением его стоимости гражданам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины “О реабилитации жертв политических репрессий на Украине”;

5) лица, страдающие психическими расстройствами, и их представители – по делам по спорам, связанным с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

6) истцы – по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

7) граждане, которыев случаях, предусмотренных законодательством, обратились с заявлениями в суд по защите прав и интересов других лиц;

8) лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;

9) лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;

10) истцы – граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

11) избиратели – по делам об уточнении списка избирателей;

12) военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

13) участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

14) истцы – по делам в порядке, определенном статьей 12 Закона Украины “О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите”;

15) физические лица (кроме субъектов предпринимательской деятельности) – кредиторы, которые обращаются с денежными требованиями к должнику по выплате задолженности по заработной плате, обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, выплаты авторского вознаграждения и алиментов, – после объявления о возбуждении дела о банкротстве, а также после сообщения о признании должника банкротом;

15-1) органы местного самоуправления – за подачу заявления о признании наследства выморочным;

16) истцы – за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий в соответствии с пунктами 19, 20 части первой статьи 6 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”;

17) осужденные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишения свободы на определенный срок и к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также лица, взятые под стражу, – по делам, связанным с вопросами, которые решаются судом в время исполнения приговора в соответствии со статьей 537 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в случае отсутствия на их лицевых счетах средств, достаточных для уплаты судебного сбора.

19) заявители – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украина, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушение права собственности на движимое и / или недвижимое имущество;

20) истцы – по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и / или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, что привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и / или недвижимое имущество;

21) истцы – за подачу исков по обжалованию решений Национальной комиссии по реабилитации в правоотношениях, возникших на основании Закона Украины “О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов”.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer