Ліквідація фірм у Харкові. Як ліквідувати фірму у Харкові. Порядок ліквідації фірми в Україні  

 1. Ухвалення засновниками (учасниками) рішення про ліквідацію юридичної особи. Рішення про припинення діяльності може ухвалити уповноважений орган, якщо він компетентний у цьому питанні. Оформляється рішення протоколом (або наказом уповноваженого органу), у якому одночасно перераховується склад ліквідаційної комісії. Бажано вказати паспортні дані та індивідуальні податкові номери кожного члена комісії з метою абсолютної ідентифікації, адже незабаром до цих осіб перейдуть повноваження керівництва підприємства, що ліквідується.
 2. Державному реєстратору подається рішення щодо ліквідації підприємства. Законом передбачено, що замість оригіналу рішення про припинення юридичної особи заявник може подати нотаріально засвідчену копію.

Документи на ліквідацію фірми подає засновник (засновники) чи представник із доручення. Засновник повинен мати при собі паспорт (паспорт громадянина України чи паспортний документ іноземця). Представник пред’являє паспорт та документ, що підтверджує повноваження (оригінал або нотаріально засвідчену копію довіреності).

Державний реєстратор приймає документи щодо опису. Не пізніше наступного робочого дня він вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення юридичної особи. Реєстратор публікує в регіональному друкованому органі повідомлення про внесення до ЄДР запису про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи. Протягом 2 місяців з моменту опублікування ліквідаційна комісія отримуватиме претензії від кредиторів, виявлятиме боржників, завершуватиме господарські операції та розрахунки. Інформація про дату та джерело публікації повідомляється до органу податкової служби, ПФУ не пізніше наступного дня.

 1. Подання документів для ліквідації фірми до податкових органів України. Підприємство звертається до податкової інспекції для зняття з обліку платників податків та подає такі документи:
 2. заяву про припинення платника податків (ф. №8-ОПП); оригінал довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП);
 3. копію рішення про ліквідацію підприємства; копію рішення про створення комісії з ліквідації.

Останні два документи можуть бути оформлені як єдиний документ. Якщо підприємство є платником ПДВ, то окремо подається заява про анулювання реєстрації платника ПДВ (форма № 3-ПДВ) із додатком самого свідоцтва та всіх його засвідчених копій.

Форма № 8-ОПП знаходиться у додатку № 15 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588. У цій заяві необхідно буде вказати дату та номер запису в ЄДР про ухвалене рішення ліквідувати підприємство, яке повідомить реєстратор. Форма заяви містить прохання провести заходи щодо припинення платника (тобто провести позачергову документальну податкову перевірку) та видати довідку за формою № 22-ОПП про відсутність боргів із податків та зборів.

Форма № 3-ПДВ – у додатку № 5 до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1394.

 1. Закриття банківських рахунків під час ліквідації підприємства. Заявник звертається до банків, клієнтом яких є, з метою закрити поточні рахунки. Але в процесі буде потрібно рахунок, щоб завершити безготівкові розрахунки з дебіторами та кредиторами. З цією метою використовується єдиний рахунок. При цьому банку передаються документи: рішення про ліквідацію фірми, нотаріально засвідчену картку із зразками підписів голови комісії з припинення компанії, заяву про закриття інших рахунків.
 2. Проведення податкової документальної проверки. Мабуть, це найскладніший етап. У ході документальної позапланової перевірки податкова досконально перевірить, чи не є підприємство боржником держави щодо сплати податків, чи є порушення у веденні звітності тощо. Часто без фахівця розібратися важко. Слід врахувати, що податкова інспекція протягом одного місяця після отримання заяви за формою 8-ОПП має розглянути документи та ухвалити за ними рішення. Тобто незабаром після подання заяви на зняття з реєстрації юрособи слід чекати на дзвінок від податкового інспектора-контролера, який попросить офіційно отримати повідомлення про день початку перевірки. У розпорядженні підприємства буде 10 днів на підготовку до перевірки – не дуже багато перед таким відповідальним іспитом. Тому за наявності сумнівів щодо успішності податкової перевірки краще підготуватися до неї заздалегідь, до ухвалення рішення про припинення юридичної особи. Якщо для підприємства немає персоналу для такої роботи, можна укласти договір з аудиторами. Вони допоможуть уникнути штрафних санкцій та мінімізують фінансові ризики. Після закінчення перевірки видається довідка форми 22-ОПП про відсутність боргу перед бюджетом, що діє протягом 2 місяців із моменту її реєстрації. Якщо довідкою не скористатися вчасно, процедуру перевірки доведеться повторити. Після закінчення перевірки видається довідка форми 22-ОПП про відсутність боргу перед бюджетом, що діє протягом 2 місяців із моменту її реєстрації. Якщо довідкою не скористатися вчасно, процедуру перевірки доведеться повторити. Після закінчення перевірки видається довідка форми 22-ОПП про відсутність боргу перед бюджетом, що діє протягом 2 місяців із моменту її реєстрації. Якщо довідкою не скористатися вчасно, процедуру перевірки доведеться повторити.
 3. Зняття з обліку до ПФУ. Підприємство звертається до управління Пенсійного фонду за місцем перебування з проханням провести перевірку та зняти його з обліку для подальшої ліквідації фірми. В управління ПФУ також подається рішення про ліквідацію та створення комісії. На практиці працівники Пенсійного фонду для проведення своєї перевірки просять подати акт документальної перевірки податкової інспекції. Перевірку буде проведено протягом 10 днів. Після закінчення перевірки (а також погашення відсутніх внесків, оплати санкцій, якщо такі матимуть місце) підприємству видається довідка про відсутність боргів із платежів до ПФУ. Довідка оформляється згідно з додатком 6 до Порядку, затвердженого ухвалою ППФУ від 27.09.2010. №21-6. Термін її дії – 30 днів із моменту реєстрації.
 4. Передача документів до державного архіву. В архів здаються накази з особового складу та розрахунково-платіжні відомості із заробітної плати працівників.
 5. Знищення друку. Чинна редакція Положення про дозвільну систему, затвердженого ухвалою Кабміну від 12.10.1992. № 576, не передбачає видачі дозволів на виготовлення штампів та печаток. Отже, немає й порядку їхнього знищення. У разі відсутності законодавчого регулювання для підприємства можна скласти акт комісії про знищення печаток.
 6. Упорядкування акта ліквідаційної комісії. У документі описуються усі етапи, які здійснила комісія.
 7. Подання документів державному реєстратору.

Після закінчення 2-місячного рядка після публікації повідомлення про ухвалене рішення ліквідувати підприємство реєстратору подаються такі документи : заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок ліквідації (форма 7, затверджена наказом Мін’юсту від 14.10.2018).

У картці відповідальна за ліквідацію особа (голова ліквідкомісії або інша уповноважена особа) підписом підтверджує проведення та остаточне завершення всіх процедур ліквідації (розрахунок з кредиторами, державними фондами тощо). довідка податкової інспекції 22-ОПП; акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;

Підписи голови та членів ліквідаційної комісії у ліквідаційному балансі засвідчуються нотаріально. Ліквідаційний баланс має бути затверджений засновниками (або органом, який ухвалив рішення про зупинення діяльності). довідка податкової інспекції 22-ОПП; довідка Пенсійного фонду України; довідка з архіву про прийняття документів, що підлягають довгостроковому зберіганню.

Залежно від виду компанії може бути передбачено подання додаткових документів, наприклад, засвідчена НКЦПФР копія рішення про відміну реєстрації випуску акцій – для АТ. За наявності всіх документів державний реєстратор протягом одного робочого дня вносить запис до ЄДР про ліквідацію підприємства, та не пізніше наступного робочого дня видає голові ліквідаційної комісії (або уповноваженій особі) письмове повідомлення про проведення припинення юридичної особи.

Ліквідація СПД України. Ліквідація СПД у Харкові.

Для здійснення комерційної діяльності в Україні фізичні особи (громадяни, іноземці та особи без громадянства) реєструються підприємцями (ФОП, СПД).

Особа позбавляється свого статусу суб’єкта підприємницької діяльності шляхом здійснення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Підставами ліквідації СПД в Україні можуть бути:

 1. небажання особи займатися підприємницькою діяльністю надалі (про це СПД приймає рішення);
 2. смерть підприємця;
 3. визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною, в судовому порядку;
 4. ухвалу судового рішення про припинення підприємницької діяльності.

Статус підприємця припиняється з дати внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення діяльності ФОП. На перший погляд, процедура закриття приватного підприємця здається досить простою. Безумовно, на фоні послуги ліквідація НП, припинення діяльності ФОП процедура не така зарегульована, проте, через наявність окремих нюансів, ми все ж таки рекомендуємо звертатися до професійних компаній.

Закриття СПД у Харкові

Закриття СПД у Харкові – порядок:

 1. ФОП подає державному реєстратору заяву про ухвалене рішення припинити діяльність;
 2. державний реєстратор здійснює реєстрацію припинення діяльності ФОП, про що видає заявнику письмове повідомлення. СПД проводить ліквідаційні процедури, зокрема проходить перевірку в органах ДПС та ПФ України з отриманням довідок про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів, завершує розрахунки з дебіторами та кредиторами.

Тут варто зазначити, що найбільша проблема закриття СПД полягає в даті призначення перевірки у податковій інспекції, хоча в Україні і набув чинності спрощений порядок ліквідації ФОП, однак у нинішніх умовах ліквідація СПД з реєстру підприємців автоматично не знімає з обліку у податковій та ПФ .

Заявник при першому візиті подає державному реєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності із зазначенням зобов’язання погасити вимоги кредиторів.

Державний реєстратор немає права вимагати надання інших документів, якщо це зазначено у законі. Іншими можуть бути документи, що підтверджують підстави ліквідації СПД, які відмінні від припинення діяльності за власним рішенням особи (свідоцтво про закриття приватного підприємця, рішення суду тощо).

 

 Строки ліквідації приватного підприємця в Україні

Відповідно до законодавства, буквально третього дня СПД є ліквідованим, тобто. до ЄДР буде внесено запис про припинення підприємницької діяльності СПД.

Однак, на практиці це не означає закінчення тяганини, пов’язаної з ліквідацією ФОП. Так, незважаючи на запис у реєстрі підприємств, СПД перебуватиме на обліку в органах як податкової служби. і Пенсійного фонду. Зняття з якого можливе після погашення заборгованості та чергових платежів. Крім того. запис у ЄДР про припинення діяльності СПД є основою призначення позачергових перевірок з боку зазначених органів

Ліквідація ТОВ .  Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю як і інші господарські товариства, що створюється шляхом об’єднання майна учасників. Ця особливість визначає порядок її ліквідації як юридичної особи, яка встановлюється установчими документами.

Припинення ТОВ шляхом ліквідації можливе у таких випадках:  

 1. рішення власників;
 2. за судовим рішенням;
 3. третій варіант досить рідкісний, але все ж таки передбачений законом – рішення компетентного держоргану (наприклад, Антимонопольного комітету).  

  Процедура ліквідації ТОВ в Україні. Процедура ліквідації ТОВ у Харкові

Закриття ТОВ (ТОВ) – це лише один із способів припинення юридичної особи, законодавство передбачає, що припинення товариства з обмеженою відповідальністю можливе також шляхом реорганізації.

Порядок ліквідації ТОВ є достатньо прозоро прописаним законодавством України.

Ліквідація ТОВ – це найтонший юридичний продукт. Вимагає насамперед достатнього досвіду та юридичної підкованості. Ухвалення рішення Першим етапом є прийняття власниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про ліквідацію ТОВ – для чого необхідно 3/4 голосів. Другим нюансом був той факт, що за саме рішення про ліквідацію мала проголосувати більшість власників від числа присутніх на зборах (не загальної кількості засновників ТОВ, а саме присутніх на зборах).

Ще одним основним питанням, яке вирішується засновниками, є призначення складу ліквідаційної комісії, яка з цього моменту виконуватиме роль керівного органу, тобто. з цього моменту посада директора фактично анулюється.

Подання документів реєстратору

Далі необхідно подати відомості до адміністрації за місцем реєстрації ТОВ. У цьому вноситься офіційний платіж. Під час подання рішення пред’являються документи, що підтверджують особу та повноваження. Обов’язково візьміть опис ухвалених реєстратором документів. Реєстратор, прийнявши вашу заяву, вносить до ЄДР запис про рішення припинити діяльність ТОВ. Ці відомості надходять до органів податкової служби, ПФУ та ін.

Наступним визначальним етапом є публікація у ЗМІ рішення про ліквідацію ТОВ. Публікацію здійснює держреєстратор у спеціалізованому журналі. З моменту публікації починається відлік двомісячного періоду для заяви кредиторами претензій до суспільства.

 Ліквідація НП

Приватним підприємством (ПП) є юридична особа, заснована на приватній власності однієї чи кількох фізичних осіб (громадян, іноземців чи осіб без громадянства), з використанням праці засновників чи найманої праці.

Також приватним є підприємство, яке провадить діяльність на основі приватної власності юридичної особи-суб’єкта господарювання.   Підстави та порядок ліквідації НП у Харкові – такі самі, як і для інших юридичних осіб. Припинення діяльності підприємства можливе різними шляхами: це може бути припинення діяльності за рішенням власників або рішенням суду, а також шляхом реорганізації. Якщо говорити про закриття приватного підприємства за рішенням власника, то процедура фактично не відрізняється від послуги ліквідації ТОВ, тому рекомендуємо скористатися знаннями професійних компаній.

 Як закрити НП в Україні. Як закрити НП в Харкові. 

Процедурні моменти припинення приватного підприємства шляхом ліквідації рішення власника досить чітко прописані у законодавстві. Якщо говорити узагальнено, то етапи ліквідації НП в Україні мають такий вигляд: Приймається рішення власника про припинення діяльності. Рішення повинне містити в собі низку обов’язкових пунктів, наприклад, про призначення складу ліквідаційної комісії. Рішення про закриття НП подається держреєстратору за місцем

Держреєстратор публікує у спеціалізованому друкованому ЗМІ повідомлення про реєстрацію запису про намір власників ліквідувати НП. З цього моменту починається закінчення двох місячного терміну, в рамках якого всі кредитори НП мають право пред’явити НП вимоги про погашення боргу. Тут слід зазначити, що у разі непогашення таких вимог процедура закриття приватного підприємства перейде у площину банкрутства. Після публікації відомостей про ліквідацію НП починається процес зняття з обліку підприємства у фіскальних органах влади (ДПС, ПФ тощо), що неминуче тягне за собою призначення позачергових перевірок діяльності підприємства щодо правильності сплати податків і зборів. Особливістю перевірок є період діяльності НП, який перевіряється органами, оскільки ДПС здійснює перевірку останніх трьох років діяльності підприємства, а, Наприклад, органи Пенсійного фонду перевіряють весь період, у якому підприємства були найняті працівники. Слід зазначити, що непогашення донарахованих боргів чи штрафів може перетворити процес ліквідації на площину банкрутства. Архівація документів у органах держархіву. Як правило, це стосується документів, що мають відношення до трудових правовідносин у НП за весь період його діяльності.

Остаточним процедурним моментом є подання реєстратору документів, що підтверджують зняття НП з обліку у держорганах (довідки ДПС, ПФ тощо); На підставі цих документів до ЄДР вноситься запис про ліквідацію приватного підприємства. При поданні документів державному реєстратору керівник пред’являє паспорт, а представник – довіреність та паспорт.

Державний реєстратор вносить до ЄДР такі записи: про рішення закрити НП про ліквідацію приватного підприємства. До моменту фактичного припинення діяльності засновник може змінити своє рішення. Тоді після запису про ухвалене рішення ліквідувати НП в ЄДР вноситься запис про відміну цього рішення.

   Документи для припинення діяльності

Усі документи приймаються за описом, один екземпляр якого вручається заявнику. Спочатку держреєстратору подається оригінал (або нотаріально засвідчена копія) рішення щодо ліквідації НП.

Після завершення процедури припинення діяльності реєстратору подаються такі документи:

 1. заповнена реєстраційна картка (форма 7);
 2. довідка ДПС про відсутність боргу;
 3. довідка ПФ про відсутність боргу;
 4. довідка архіву про ухвалення документів на зберігання.

Терміни ліквідації приватного підприємства Якщо говорити офіційно, то максимальні терміни ліквідації НП в Україні не встановлені законами, встановлено лише мінімальний період – два місяці, передбачені для подання кредиторами своїх вимог

Ліквідація представництва. Ліквідація представництва іноземної компанії України. Ліквідація представництва іноземної компанії у Харкові.

Ліквідація відбувається у таких випадках:

 1. ліквідація головного офісу нерезидента;
 2. припинено дію міждержавної угоди, яка стала підставою для відкриття представництва;
 3. за рішенням нерезидента;
 4. у разі порушення нерезидентом та (або) його представництвом українського законодавства.

Порядок ліквідації іноземного представництва  

Якщо нерезидент ухвалив рішення закрити представництво в Україні з власної ініціативи, його компетентний орган оформляє намір письмовим рішенням або протоколом.

На підставі документа виконуються дії щодо ліквідації представництва: в офіційному друкованому ЗМІ публікується повідомлення про закриття представництва;

Це є характерною рисою, оскільки інші підприємства не публікують відомості самостійно. У разі ліквідації представництв іноземних компаній обов’язкова публікація здійснюється нерезидентом самостійно і є стартовою точкою в процесі закриття іноземного представництва. представництво проходить позапланову перевірку в органах ДПС, ПФ та знімається з обліку; представництво виключається із Реєстру Мінекономіки; представництво виключається з ЄДР органів статистики.

Після отримання відомостей про майбутню ліквідацію представництва іноземної компанії нерезидента Мінекономіки виконує такі дії: приймає рішення скасувати запис про представництво у Реєстрі; повідомляє представництво нерезидента про прийняте рішення письмово; вилучає у представництва оригінал свідоцтва; вносить до Реєстру запис про припинення представництва.

Ліквідація об’єднання підприємств у Харкові. Ліквідувати об’єднане підприємство у Харкові.

Ліквідація релігійної організації у Харкові. Ліквідація релігійної організації України.

Ліквідація громадської організації у Харкові.

Ліквідація благодійного фонду у Харкові.

Ліквідувати благодійний фонд у Харкові.

Ліквідація підприємства ЕКСПРЕС