Реєстрація громадської організації у Харкові

Громадська організація є однією з організаційно-правових форм громадського об’єднання (поряд із громадським союзом). Її засновниками та членами є лише фізичні особи.   Як зареєструвати громадську організацію України. Як зареєструвати громадську організацію у Харкові.

Рішення про створення громадської організації приймається засновниками на загальних зборах та оформляється протоколом. Організація створюється шляхом створення юридичної особи або без такої статусу. Залежно від обраного статусу, далі громадська організація протягом 60 днів повідомляє про своє створення або реєструється.

Варто зазначити, що реєстрація всеукраїнської громадської організації з 2013 року можлива лише організацією, що діє. На зборах, крім інших організаційних питань, затверджується найменування організації, що складається із двох частин: організаційно-правової форми та власного найменування.

Документи під час реєстрації ГО Реєстраційної служби органу Мін’юсту за місцем реєстрації громадської організації подаються такі документи: заяву про реєстрацію громадського об’єднання (форма встановлена); оригінал протоколу загальних зборів; статут (2 екземпляри); інформація про керівників та представників (ПІБ, дата народження, посада, № телефону). дані про кінцевих власників-фізособи – у разі створення громадського союзу; Статут ГО – найскладніша ланка у процесі реєстрації. 99% випадків відмов у реєстрації – неправильне оформлення Статуту.

За відсутності підстав для відмови в реєстраційній службі: приймає рішення про проведення реєстрації, яке оформляється наказом; вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про нового суб’єкта; видає представнику громадської організації витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію та один екземпляр статуту з відміткою про реєстрацію.

Документи при повідомленні про створення громадської організації  

Для створення громадської організації без статусу юридичної особи до реєстраційної служби органу Мін’юсту подаються такі документи:

 1. заяву про повідомлення про створення громадського об’єднання (форму встановлено);
 2. інформація про керівників та представників (ПІБ, дата народження, № телефону, адреса).

За відсутності підстав для відмови у прийнятті повідомлення про створення служба Мін’юсту:

приймає письмове рішення про прийняття письмового повідомлення; вносить до Реєстру громадських об’єднань відомостей про нового суб’єкта; видає представнику громадської організації копію рішення про прийняття письмового повідомлення.

  Строки створення громадської організації в Україні  

Реєстраційна служба зобов’язана ухвалити рішення про реєстрацію громадської організації в Україні та видати заявнику документи протягом 7 днів з моменту звернення. При створенні громадської організації без статусу юридичної особи реєстраційна служба приймає рішення протягом 5 днів та видає її копію не пізніше наступного дня.

Реєстрація всеукраїнської громадської організації  

З 2013 року з набранням чинності новим Законом “Про громадські об’єднання” законодавство у сфері діяльності громадських організацій зазнало кардинальних змін. Серед нововведень – припинення дії норм, що поділяють організації за адміністративно-територіальною ознакою. Відтепер канули в лету такі види громадських організацій як районні, міські, всеукраїнські та зарубіжні. Поняття реєстрації всеукраїнської громадської організації трансформувалося на оформлення всеукраїнського статусу.

Для чого потрібна всеукраїнська громадська організація? Всеукраїнський статус має на увазі загальнонаціональний характер діяльності організації, тобто. регіональна складова – значний чинник функціонування громадської організації. Як правило, саме регіональний фактор штовхає організації на реєстрацію місцевої філії громадської організації. Таким чином, враховуючи трудомісткість роботи з регіонами, яка, в більшості випадків потребує постійного контакту, можна досягти оптимальної організаційної структури .  

Гранти як аспект всеукраїнського статусу громадської організації.

Оформлення такого статусу є значною перевагою у конкурсах на оформлення грантів. Плюс до цього, законодавство передбачає низку вигод для всеукраїнських організацій, тож тільки всеукраїнський статус надає право брати участь у різних громадських радах при органах влади, отримувати держфінансування тощо. Як приклад можемо розглянути діяльність товариств інвалідів – виключно всеукраїнські товариства можуть претендувати на бюджетну підтримку.

Всеукраїнський статус – прямий шлях до бюджетних грантів. Оформлення статусу всеукраїнської громадської організації Відповідно до ст. 19 Закону, для набуття всеукраїнського статусу, вже створене об’єднання повинно мати власні представництва (осередки, філії, представництва) у більшості із 27 областей України. Реєстрація філії громадської організації відбувається у порядку, встановленому ст. 13 Закону.

Для оформлення всеукраїнського статусу громадська організація подає реєстратору заяву, на підставі якої відбувається перевірка наявності необхідної кількості філій організації.

Всеукраїнський статус підтверджується щорічно, при цьому реєстратор самостійно звіряє дані з ЄДР щодо наявності необхідної кількості філій організації. У разі відсутності необхідного числа, реєстратор надсилає громадській організації повідомлення. Якщо протягом 60 днів організація не усуне невідповідність – всеукраїнський статус буде припинено. Статус організації має добровільний характер, тому його позбавлення впливає дієздатність організації.

Реєстрація всеукраїнського благодійного фонду України. Реєстрація всеукраїнського благодійного фонду у Харкові. Зареєструвати благодійний фонд у Харкові.

З набранням чинності Законом України “Про благодійну діяльність” в Україні істотно змінився порядок реєстрації благодійних організацій. Так, раніше суттєвою ознакою благодійної організації була територія діяльності. Саме цей чинник визначав як орган реєстрації, і перелік необхідних документів.

Наприклад, для реєстрації всеукраїнського благодійного фонду до Мін’юсту (для фондів зі Статусом всеукраїнської організації Мін’юст був органом реєстрації) подавалися окрім основного пакета документів, таких як Статут, протокол, заява та інше, додатково подавалася інформація про наявність представників у більшості регіонів України, т.п. е. у 14 із 27 областей.

Всеукраїнський благодійний фонд із 2013 року не реєструється. На даний момент, законодавець скасував поділ благодійних фондів по території діяльності – канули влітку як статус всеукраїнської, міської, обласної, так і зарубіжної благодійної організації. Реєстрація всеукраїнського благодійного фонду видозмінилася та стала такою самою як і для всіх благодійних організацій. Документи для реєстрації всеукраїнського благодійного фонду

Слід зазначити, що Закон встановив чітку норму про порядок реєстрації благодійного фонду – реєстрації відбувається за правилами, встановленим всім юридичних, тобто. згідно із Законом Про держреєстрацію підприємств. Докладніше про процедуру та документи читайте на сторінці послуги реєстрація благодійного фонду.

Реєстрація міжнародної благодійної організації України. Реєстрація міжнародної благодійної організації у Харкові.

Після набрання чинності Законом України “Про благодійну діяльність” істотно змінився порядок реєстрації благодійних організацій, серед основних відмінностей: передача держреєстраторам повноважень щодо реєстрації товариств, припинення поділу благодійних організацій за ознакою території діяльності, саме цей фактор визначав як орган реєстрації, так і перелік необхідні документи. Наприклад, для реєстрації міжнародної благодійної організації до Мін’юсту крім основного пакету документів, таких як Статут, протокол, заява та інше, додатково подавали інформацію про поширення діяльності організації за межі України. Міжнародна благодійна організація із 2013 року не реєструється – статус припинив існування.

На даний момент законодавець скасував поділ благодійних фондів за територіальною ознакою. Реєстрація міжнародної благодійної організації видозмінилася та стала такою самою як і для всіх благодійних організацій.

  Документи для реєстрації всеукраїнської благодійної організації

Реєстрація благодійної організації відтепер відбувається за правилами, встановленими всім юридичних, тобто. згідно із Законом Про держреєстрацію підприємства. Процес створення благодійної організації можна умовно поділити на три етапи:

 1. підготовка документів – особливу увагу слід звернути на статут;
 2. державна реєстрація організації;
 3. оформлення статусу неприбутковості, тобто. внесення благодійної організації до Реєстру неприбуткових організацій, що дозволяє застосовувати пільгове оподаткування.

 

Реєстрація представництва некомерційного іноземного фонду

З набранням чинності новим Законом про благодійну діяльність, реєстрація благотворчого фонду в Україні зазнала значних змін. Щодо реєстрації представництва іноземного некомерційного фонду, то його реєстрація підпорядкована нормам Закону України Про громадські об’єднання, який, у свою чергу, набрав чинності з 2013 року. Вказаний Закон встановив, що легалізація діяльності іноземного некомерційного фонду в Україні здійснюється шляхом акредитації представництва у Мін’юсті згідно зі ст. 20 Закону.

Реєстрація в Україні – це легалізація діяльності іноземного фонду, що дозволяє говорити про повноцінну присутність в Україні. Тільки реєстрація представництва фонду дозволить дотриматися всіх нормативних вимог у частині трудових правовідносин, господарських, валютних та ін.

Документи для реєстрації представництва іноземного фонду у Харкові

Для реєстрації представництва іноземного фонду подаються такі документи:

 1. заяву про реєстрацію представництва документ, що підтверджує реєстрацію головної організації та її установчі документи;
 2. рішення про створення представництва в Україні довіреність на керівника представництва, а також Положення про представництво (за наявності)

Реєстрація представництва некомерційного іноземного фонду

З набранням чинності новим Законом про благодійну діяльність, реєстрація благотворчого фонду в Україні зазнала значних змін. Щодо реєстрації представництва іноземного некомерційного фонду, то його реєстрація підпорядкована нормам Закону України Про громадські об’єднання, який, у свою чергу, набрав чинності з 2013 року.

Вказаний Закон встановив, що легалізація діяльності іноземного некомерційного фонду в Україні здійснюється шляхом акредитації представництва у Мін’юсті згідно зі ст. 20 Закону.

Реєстрація в Україні – це легалізація діяльності іноземного фонду, що дозволяє говорити про повноцінну присутність в Україні. Тільки реєстрація представництва фонду дозволить дотриматися всіх нормативних вимог у частині трудових правовідносин, господарських, валютних та ін.

Документи для реєстрації представництва іноземного фонду

Для реєстрації представництва іноземного фонду подаються такі документи: заява про реєстрацію представництва документа, що підтверджує реєстрацію головної організації та її установчі документи; рішення щодо створення представництва в Україні довіреність на керівника представництва, а також Положення про представництво (за наявності) Держмито за реєстрацію представництва іноземного фонду становить 340 грн.

Реєстрація релігійної організації у Харкові

Реєстрація організації інвалідів у Харкові. Реєстрація організації інвалідів у Харкові.

Реєстрація кондомініуму у Харкові

 Набуття статусу неприбуткової організації в Україні. Набуття статусу неприбуткової організації в Харкові.

 Реєстрація символіки неприбуткової організації у Харкові. Реєстрація символіки неприбуткової організації України.

 Адреса для реєстрації неприбуткової організації у Харкові. Адреса для реєстрації неприбуткової організації України.

 

Реєстрація молодіжних (дитячих) організацій в Україні. Реєстрація молодіжних та дитячих організацій у Харкові. 

Молодіжні громадські організації є об’єднаннями громадян віком 14-35 років, створені для здійснення діяльності із задоволення та захисту законних економічних, соціальних, духовних, творчих та інших спільних інтересів учасників.

Дитячі громадські організації є об’єднаннями громадян віком 6-18 років, створені для здійснення діяльності щодо реалізації та захисту прав і свобод, творчих здібностей, задоволення інтересів та соціального становлення учасників як повноправних членів суспільства.

Найменування організації і двох частин: організаційно-правова форма («суспільна організація») і власне найменування.   Порядок реєстрації молодіжних та дитячих організацій в Україні

Насамперед. необхідно розуміти, що молодіжна організація – це підвид громадської організації, тому реєстрація відбувається у порядку, встановленому сторінці нашої послуги реєстрація громадської організації.

Хто може бути засновником молодіжної організації? 

Засновниками молодіжних та дитячих організацій можуть бути українські громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні, які досягли 15-річного віку та є дієздатними (не визнавалися недієздатними судом). Кількість засновників – не менше ніж 2 особи. Реєстрація молодіжної організації відбувається у порядку, встановленому для громадської організації.

Рішення про створення молодіжних та дитячих організацій приймається засновниками на установчих зборах та оформляється протоколом. У протоколі зазначають: – дату та місце проведення установчих зборів; – осіб-учасників; – Рішення про створення організації, із зазначенням цілей діяльності; – Рішення про обране найменування організації (у тому числі про скорочене найменування); – Рішення про затвердження статуту; – рішення про обрання керівника та органу управління; – Рішення про обрання особи-представника організації. Зверніть увагу на ліміт дорослих людей у ​​складі виборних органів – не більше третини від загальної кількості. До протоколу додається реєстр осіб-учасників зборів, у яких зазначаються: – ПІБ, дата народження фізичної особи, а для іноземців та осіб без громадянства – також дані документа, що посвідчує особу; – Найменування, код та адресу юридичної особи, ПІБ уповноваженої особи. Протокол підписується головою та секретарем зборів. Молодіжні та дитячі організації подають документи на реєстрацію протягом 60 календарних днів із дня проведення установчих зборів. Реєстрацію молодіжних (дитячих) організацій в Україні здійснюють територіальні органи Мін’юсту, які видають витяг з ЄДР, оформлений держреєстратором органу виконавчої влади за місцезнаходженням об’єднання. Документи для створення молодіжних (дитячих) організацій Статут молодіжних та дитячих організацій має містити: – найменування організації; – Мета та напрямки діяльності; – порядок вступу та виходу з організації, права та обов’язки учасників; – Повноваження керівних органів та інше. Для реєстрації уповноваженому органу подаються аналогічні документи, а також при відкритті громадської організації: – заява; – Протокол установчих зборів; – статут у 2 екз.; – Відомості про керівника; – Заповнена реєстраційна карта. Підписи керівника на документах засвідчуються нотаріально. За відсутності підстав для відмови у держреєстрації чи направлення документів на доопрацювання уповноважений орган: – видає наказ про реєстрацію об’єднання; – Вносить відомості про об’єднання в ЄДР; – видає свідоцтво про реєстрацію та один примірник статуту За відсутності підстав для відмови у держреєстрації чи направлення документів на доопрацювання уповноважений орган: – видає наказ про реєстрацію об’єднання; – Вносить відомості про об’єднання в ЄДР; – видає свідоцтво про реєстрацію та один примірник статуту За відсутності підстав для відмови у держреєстрації чи направлення документів на доопрацювання уповноважений орган: – видає наказ про реєстрацію об’єднання; – Вносить відомості про об’єднання в ЄДР; – видає свідоцтво про реєстрацію та один примірник статуту.  

Реєстрація організації роботодавців в Україні Реєстрація організації роботодавців у Харкові.

Організацією роботодавців (ВР) є неприбуткова громадська організація, яка об’єднує роботодавців. У її назві використовують словосполучення «організація роботодавців».

Метою створення цих організацій є представництво та захист законних прав та інтересів роботодавців у всіх сферах: трудовій, соціальній, економічній тощо.

Серед основних завдань ОР створення нових робочих місць, вирішення колективних суперечок, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, сприяння збільшенню обсягів виробництва тощо.   Порядок реєстрації організації роботодавців в Україні . Порядок реєстрації організації роботодавців у Харкові

Засновниками ВР є роботодавці. ОР створюються та діють за галузевою чи територіальною ознакою, мають статус місцевих, обласних та республіканських АРК. Місцеві ОР діють у межах адміністративно-територіальної одиниці. На момент реєстрації вони повинні об’єднувати не менше 10 роботодавців (або не менше 2 роботодавців однієї групи КВЕД) у межах даної місцевості. Реєстрацію місцевих організацій роботодавців проводять територіальні підрозділи Мін’юсту (наприклад, для Києва це буде міський відділ Мін’юсту). Обласні (республіканські) організації діють у межах області та створюються засновниками в колчіесті щонайменше 10 роботодавців, які у більшості районів області або щонайменше 2 роботодавця однієї групи КВЕД, з районів області, де діють аналогічні підприємства. Рішення про створення приймається роботодавцями на установчому з’їзді, за підсумками якого складається протокол із реєстром осіб-учасників. Поряд із прийняттям рішення про створення організації роботодавців на установчому з’їзді затверджується статут, обираються органи управління, вирішуються інші організаційні питання. Документи для створення Статут ОР повинен містити такі відомості: – найменування та місцезнаходження ОР; – Мета створення та завдання; – умови членства, порядок прийому та виходу; – Права та обов’язки членів; – положення про обов’язок членів виконувати зобов’язання; – порядок створення та повноваження органів управління; – Порядок сплати вступних, цільових, членських внесків; – порядок внесення змін до статуту; – порядок припинення діяльності ОР та вирішення майнових питань. Можуть передбачатися й інші положення, проте наявність перелічених відомостей є обов’язковою умовою. Організація роботодавців подає органу за місцем держреєстрації такі документи: – заповнену реєстраційну картку; – статут організації (2 екземпляри); – Протокол установчого з’їзду; – Реєстр осіб-учасників установчого з’їзду (додаток до протоколу); – Документ про оплату реєстраційного збору.

Акредитація іноземного представництва України. Акредитація іноземного представництва у Харкові.

Варто зазначити, що з 2013 року реєстрація громадської організації в Україні зазнала значних змін – це обумовлено набуттям чинності новим Законом “Про громадські об’єднання”, який встановив, що легалізація діяльності іноземної неурядової організації в Україні здійснюється шляхом акредитації представництва в Мін’юсті.

Навіщо потрібна акредитація. порядок акредитації.

Порядок такої акредитації зазначено у ст. 20 Закону. Акредитація в Україні – шлях для легалізації іноземної організації, тільки в такому разі НУО може повноцінно працювати в Україні, наприклад, розглянемо банальну ситуацію: робота в Україні потребує постійного контакту з резидентними організаціями. Для цього потрібно періодичне відвідування території нашої держави, проте, варто враховувати, що, згідно з правилами перебування іноземців в Україні, термін такої присутності обмежується – не більше 90 днів протягом 180. При перевищенні дозволеної кількості днів – нерезидента елементарно не впускають на територію представники митної служби Для перебування понад зазначений термін необхідно оформити тимчасовий дозвіл на проживання, а підставою може бути виключно реєстрація представництва НУО в Україні.

Документи для акредитації представництва іноземної організації  

Для реєстрації представництва іноземної організації подаються такі документи:

 1. заяву про акредитацію представництва документ, що підтверджує реєстрацію головної організації та її установчі документи;
 2. рішення про створення представництва в Україні довіреність на керівника представництва,
 3. а також Положення про представництво (за наявності)

Реєстрація філії громадської організації

З 2013 року в Україні суттєво змінилися норми, що регулюють діяльність громадських організацій. Кардинальну зміну зазнала процедура як реєстрації місцевих осередків організацій-резидентів, так і реєстрація представництва іноземної організації. Реєстрація філії громадської організації насамперед необхідна для подальшого оформлення всеукраїнського статусу.

Проте, оформлення статусу – це лише формальність, насправді створення відокремленого підрозділу насамперед необхідне для забезпечення ефективності діяльності громадської організації, яка здійснює діяльність у різних регіонах України. офіційна реєстрація філії організації дозволяє вирішити різне коло завдань, таких як трудові відносини з представниками на місцях, правовідносини з контрагентами, партнерами, бенефіціарами, донорами та ін.

Для створення філії організації нам знадобляться лише адреса та керівник майбутнього осередку.

Документи для реєстрації філії громадської організації  

Варто зазначити, що всі дії щодо відкриття представництва організації відтепер здійснюються виключно у реєстратора за місцезнаходженням головної організації.

Для реєстрації філії громадської організації необхідно подати:

 1. реєстраційну картку з відомостями про місцезнаходження та керівника філії;
 2. рішення громадської організації щодо створення філії.

У разі виникнення труднощів записуйтесь на безкоштовну консультацію. Наша команда зробить все можливе для вирішення поставлених завдань.

Що таке податковий ID ідентифікаційний номер ІПН. Як отримати ІПН для іноземця в Україні. Як отримати ІПН для іноземця в Харкові.

Згідно з українським законодавством, кожен громадянин по досягненню шістнадцяти років має отримати паспорт. Крім того, не варто забувати про ще один, важливий документ – ідентифікаційний код або картку платника податків (далі ІПН).

Відповідно до положення Податкового кодексу, а також Наказом Міндоходів № 779 від 10.12.13р. – це документ, що підтверджує реєстрацію кожної фізособи, платника податків у спеціальному Держреєстрі.

Картка, що видається, платника податків містить унікальний номер, званий ідентифікаційним кодом. Причому дві перші цифри – вказують на регіон перебування, а дві наступні – на податковий орган, у якому зареєстровано платник податків.

ІПН насамперед необхідний – для законного здійснення трудової діяльності та сплати податку з доходів. Згідно з кодом, вказаним у документі можна з’ясувати: податкове минуле фізособи; інформацію про доходи, одержані особою; документ використовується банком відкриття рахунку тощо.

 Як отримати податковий код ІПН

Для того, щоб отримати ІПН, на досягнення 16-річного віку, громадянин зобов’язаний звернутися до податкової служби, подавши при цьому відповідну заяву про реєстрацію в Держреєстрі платників податків за формою № 1ДР «Облікова картка фізичної особи – платника податків». Детальну інструкцію щодо заповнення можна знайти в пам’ятці (додатку) до заповнення форми. Також не варто забувати, що для отримання ідентифікаційного коду – необхідний паспорт. Що ж до способів подання заявки, їх існує кілька: особисто, відвідавши податковий орган; надіславши відповідний лист; через законного представника; через уповноважену особу; в електронній формі на сайті ДФСУ. Документ оформляється протягом 3-х робочих днів, при цьому ІПН можна забрати в тому ж місці, де надавалися документи. Неповнолітні (до 16 років), також можуть отримати ідентифікаційний код, для цього один із батьків (усиновлювачів, опікунів, піклувальників) надає свій паспорт, а також свідоцтво про народження дитини та подає зазначену вище заяву. Якщо свідоцтво видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після подання повертається) та його копію.

Як отримати ІПН іноземцю

Для того, щоб законно займатися трудовою діяльністю в Україні, сплачуючи при цьому прибутковий податок, будь-який іноземець має отримати ІПН. Також цей документ необхідно оформити тим іноземним громадянам, які планують здійснювати підприємницьку діяльність на території нашої країни. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають тимчасовий або постійний посвідку на проживання, можуть реєструватися як платники податків у податкових інспекціях, що відповідають їх місцем проживання в Україні. У даних відомствах необхідно буде заповнити заяву зазначеного вище зразка, пред’явивши при цьому документ, що засвідчує особу (паспорт), а також засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб,

Термін видачі ІПН іноземцю – 3 робочі дні, реєстрація іноземця-фізособи здійснюється у Державному реєстрі. Для отримання коду іноземцю необхідно мати при собі копію паспорта.