Послуги складання та оформлення договорів

 • Розробка типових договорів – дана послуга передбачає складання контрактів з істотними умовами, характерними для конкретного виду угод;
 • Розробка змішаних договорів — ця послуга передбачає складання контрактів із суттєвими умовами, характерними для кількох видів угод;
 • Надання пакету шаблонів – підбір перевірених практично типових договорів під завдання замовника.
 • Узгодження — участь наших юристів у переговорах із контрагентом щодо обговорення умов на разовій чи регулярній основі.
 • Аналіз, експертиза — послуга передбачає перевірку договорів, що надаються вами, на всілякі ризики, оформляється у вигляді письмових висновків або усної підтримки;
 • Внесення змін до поданого вами цивільно-правового договору.

Розробка договорів, розрахованих на конкретний вид угоди та складених за спеціальними вимогами клієнта, є запорукою успішного перебігу та завершення угоди. Це дозволяє скоротити всі можливі ризики, які можуть спричинити недбало оформлену угоду, спрогнозувати дії обох сторін угоди у разі виконання або невиконання вимог іншої сторони. Забезпечення юридичного захисту та взаємного контролю – важливий чинник безпечної роботи у будь-якій сфері бізнес-відносин.

Наші фахівці складуть договір, який максимально враховує інтереси замовника. Його розробка вимагає особливої ​​уважності та коректності формулювань. Ми намагаємося зробити так, щоб документ сприймався максимально легко обома сторонами як за своїм обсягом, так і за змістом; не був перевантажений складною термінологією, відображав суть угоди.

Рівновага, безпека та професіоналізм – це основні принципи нашої компанії. Наші юристи допоможуть вам в оформленні угод, які необхідні для зростання вашого бізнесу.

Наші юристи допоможуть Вам скласти такі типи договорів:

Договори оренди
Договори купівлі-продажу
Договори суборенди
Договори міни (бартеру)
Договори дарування
Договори позики
Договори зворотної фінансової допомоги Договори найму
житлового приміщення
Договори безоплатного користування (позички)
Договори щодо заміни сторони у зобов’язанні
Угоди про продовження, зміну та взаємозаліку Договори про спільну діяльність Захист персональних даних Договори нерозголошення інформації Довіреності Договори відшкодування шкоди Договори поставки Трудові договори

Цивільно-правові угоди (трудові угоди)
Договори про матеріальну відповідальність
Договори на надання послуг
Договори підряду
Агентські та дилерські договори
Договори комісії
Договори доручення
Договори перевезення
Договори охорони
Договори зберігання
Договори закладу
Договори спадкові та довічного утримання
Договори про розподіл
прав майна
Попередні договори
Шлюбний договір

Чим небезпечні непрофесійні послуги щодо складання договорів?

Неписьменно складений документ може спричинити негативні наслідки для всіх учасників угоди:

 • визнання договору неукладеним. У цьому випадку документ не несе жодних правових наслідків для сторін: помилка при складанні робить його недійсним;
 • неможливість отримання від контрагента необхідного результату. Це може статися, якщо в угоді не було повною мірою відображено зобов’язання, права сторін та способи їх забезпечення;
 • накладення учасників угоди невиправданих податкових витрат. Постраждати в цій ситуації можуть усі сторони;
 • визнання договору недійсним. При цьому кожен із учасників угоди має повернути контрагенту все отримане під час підписання документа. Повернення здійснюється у натуральній формі або в грошах.

Укладання міжнародних договорів

1. Загальні положення

   Міжнародний договір — це угода між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, яка породжує, змінює або припиняє їхні права та обов’язки.

    При здійсненні міжнародних угод укладання договору є обов’язковою умовою, оскільки при здійсненні митного оформлення імпортних вантажів вони проходять валютний контроль, метою якого є виявлення законності переказу коштів за кордон.

   Міжнародний договір, або, як його ще називають, міжнародний контракт зазвичай складається двома офіційними мовами сторін учасників зовнішньоекономічних відносин.

     Для виготовлення паспорта угоди будь-якої кредитної організації потрібна наявність міжнародного договору.

2. Умови міжнародного договору

     Як і будь-який договір, міжнародний контракт має містити суттєві та додаткові умови договору. Істотними умовами є умови предмет договору. Так, істотною умовою договору поставки буде товар, його кількісні та якісні показники, що дозволяють його конкретно визначити, та термін договору.

       Додатковими умовами міжнародного договору на прикладі контракту поставки продукції можуть бути:

 • права та обов’язки сторін договору;

 • порядок виконання договору. Для міжнародних договорів характерна вказівка:

  умов постачання згідно з ІНКОТЕРМС (міжнародні правила щодо тлумачення найбільш використовуваних торгових термінів зовнішньої торгівлі);

 • сума договору та порядок її оплати. Для міжнародних договорів характерне чітке виконання умов оплати, оскільки законодавством встановлені санкції порушення валютного законодавства;

 • порядок вирішення спорів, що виникають із договору;

 • вказівку на право та суд, які застосовуватимуться у разі не досягнення угоди у позасудовому порядку;

 • санкції за неналежне виконання договірних зобов’язань;

 • гарантії якості товару;

 • обставини, що перешкоджають належному виконанню договору.

3. Укладання міжнародного договору

    Міжнародний договір має складатися із трьох основних частин:

 • Преамбула. Містить:

  1) Найменування договору та його номер.

  2) Дату укладання договору.

  3) Місце укладання договору.

  4) Найменування сторін договору із зазначенням на документи, на підставі яких вони діють.

 • Описова частина договору. Містить основні та додаткові умови договору.

 • Заключна частина договору. Містить реквізити сторін (банківські реквізити, ІПН), адреси сторін (фактичні та юридичні), контактні дані сторін, підписи та печатки сторін.

    Складання міжнародного договору є досить трудомістким та відповідальним процесом, який вимагає знань у сфері міжнародного права, навичок договірної роботи з міжнародними партнерами, звичаїв ділового обороту, які притаманні певному типу зовнішньоторговельної угоди.

      Наші юристи зможуть вам допомогти у укладанні міжнародного договору будь-якої складності з урахуванням Ваших побажань та вимог законодавства.