Генеральна довіреність у Харкові. Зробити генеральну довіреність у Харкові

Генеральна довіреність включає:

Розпорядження, володіння нерухомістю (квартирами, земельними ділянками та іншими об’єктами приміщень). Така довіреність дозволяє особі продавати, дарувати, здавати в оренду або змінювати нерухомість або визначити чітко означений перелік повноважень, в рамках яких зможе діяти особа.
Розпорядження, володіння автомобілем. Ця довіреність включає можливість управління і розпорядження автотранспортом.
Управління юридичною особою. І тут особі передаються права підписи договорів, заяв, подання інтересів організації у різних компаніях, установах, іншими особами, розпорядження майном фірми тощо.
Представництво інтересів перед будь-якими компаніями, підприємствами, установами тощо.

Нюанси генеральної довіреності

Генеральна довіреність може передавати повноваження як конкретній особі, і одночасно групі осіб, які зможуть здійснювати різні дії незалежно друг від друга.

Цей документ містить таку інформацію про повіреного суб’єкта: ПІБ, місце прописки, іноді потрібна вказівка паспортних даних та номер ІПН (відомий також як картка платника податків). Усі вищезазначені дані передаються нотаріусу.

Довіреність на право підпису

Як правило, метою такої довіреності є не підписання конкретної довіреності на право підпису договорів, а ті наслідки, які настають після такого підписання, наприклад, перехід права власності (підписання договору купівлі-продажу), отримання свідоцтва про спадщину (підписання заяви про видачу такого свідоцтва), реєстрація/перереєстрація юридичної особи (підписання відповідних заяв) тощо.

У довіреності відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть зазначатися паспортні дані повіреної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам необхідно надати цю інформацію нотаріусу.

Для складання довіреності на право підпису Ви надаєте нотаріусу:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН).

Документи, які потрібно надати для складання довіреності на право підпису від імені юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).

Довіреність на представлення інтересів у Харкові

Одним із поширених видів довіреностей є довіреність на представлення інтересів будь-якої фізичної чи юридичної особи в установах, організаціях, підприємствах або перед третіми особами.

У довіреності на представництво інтересів має бути чітко визначено коло повноважень повіреного та органи, установи, підприємства, перед якими він має право представляти Ваші інтереси.

У нотаріальній довіреності на представлення інтересів відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть зазначатися – її паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам необхідно надати цю інформацію нотаріусу.

Для складання довіреності на подання інтересів фізичні особи надають нотаріусу:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (називався раніше ІПН).

Документи, необхідні для складання доручення на представлення інтересів, що видається від імені юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).

Довіреність на документи

У такій довіреності на документи обов’язково має бути зазначений конкретний документ, який необхідно отримати Вашому повіреному, та орган, до якого йому необхідно звернутись.

У довіреність на право отримання документів відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть вказуватися – його паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (який називається раніше ІПН)), тому для посвідчення довіреності на отримання документів Вам необхідно надати нотаріуса.

Документи, які Вам потрібні для оформлення такої довіреності на отримання документа:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (який називається раніше ІПН), для неповнолітнього – свідоцтво про народження;

Документи, які обов’язково необхідні для оформлення довіреності на документи, що видається від імені юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).

Довіреність на дитину у Харкові

Дозвіл на виїзд дитини за кордон насправді оформляється у вигляді заяви, яку підписують батьки дитини або один з них.

Дитина може подорожувати у супроводі одного з батьків або за їхньою взаємною згодою іншої особи, якій на момент перетину кордону України має виповнитись 18 років (наприклад, сестра (брат), тітка (дядько), бабуся (дідусь), представник турфірми, вчитель, керівник групи та ін.). Якщо дитина перетинатиме кордон у супроводі одного з батьків (наприклад, матері), то довіреність на виїзд дитини має оформити другий батько (батько), якщо ж дитину супроводжуватиме інша особа, то дозвіл дають обидва батьки.

Перелік документів, які необхідні для оформлення нотаріального дозволу на виїзд дитини за кордон (нотаріальна довіреність на дитину):

паспорти батьків дитини (одного з батьків, що надає дозвіл);
свідоцтво народження дитини.

Довіреність у порядку перевірки у Харкові. Оформити довіреність у порядку передоручення у Харкові.

Для того, щоб засвідчити довіреність у порядку передоручення, представник разом із оригіналом основної довіреності звертається до нотаріуса (необов’язково до того, у якого засвідчувалась основна довіреність).

Довіреність з правом передоручення повинна відповідати нижченаведеним вимогам:

перелік повноважень, зазначених у ній, не може бути ширшим за перелік, зазначений в основній довіреності;
її термін дії не повинен бути тривалішим за термін основної довіреності;
наступне передвір’я не може бути передбачене такою довіреністю.

Нотаріус перед тим, як почати складати проект довіреності в порядку передоручення, обов’язково перевіряє:

наявність повноважень повіреного на посвідчення такої довіреності;
дійсність нотаріального бланка, на якому викладено довіреність;
дійсність основної довіреності щодо Єдиного реєстру довіреностей (електронна база всіх довіреностей, засвідчених на території України).

Документи, потрібні для складання такої довіреності:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН), або свідоцтво про народження (для неповнолітньої особи);
дозвіл опікунського органу, згода батьків на підписання довіреності, якщо довірителем виступає особа, яка не досягла 18 років;
оригінал основної довіреності.

Документи, потрібні для нотаріального оформлення довіреності в порядку перевірки, що видається від імені юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт особи, що представляє інтереси компанії, та документи, що підтверджують її повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду);
оригінал основної довіреності.

Скасування довіреності у Харкові. Зробити скасування довіреності у Харкові.

Скасування довіреності оформляється у вигляді заяви, на якій нотаріусом засвідчується справжність Вашого підпису. Для скасування довіреності Вам можна вдатися до допомоги будь-якого нотаріуса, не потрібно звертатися саме до того нотаріуса, який засвідчував доручення.

Щоб відкликати довіреність, Вам необхідно повідомити нотаріус її дані (номер нотаріального бланка, на якому було викладено довіреність, дату її посвідчення, її номер у Єдиному реєстрі довіреностей або в реєстрі у нотаріуса). Якщо у Вас відсутня ця інформація, то не засмучуйтесь, довіреність можна знайти в Єдиному реєстрі довіреностей за Вашими паспортними даними та реєстраційним номером облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН).

Нотаріус на підставі Вашої заяви вносить відповідні дані щодо скасування довіреності до електронного реєстру довіреностей.

Ви повинні негайно повідомити про скасування довіреностей повіреної та відомі Вам особи, для представництва перед якими видавалася ця довіреність. Законодавством не визначено спосіб такого повідомлення, але ми Вам радимо надіслати рекомендований лист із повідомленням про вручення адресату, що письмово підтвердить виконання Вашого обов’язку. Також Ви можете доручити цей обов’язок нотаріусу.

Документи, потрібні для скасування нотаріальної довіреності, виданої фізичною особою:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН), або свідоцтво про народження (для особи, яка не досягла 18 років);
оригінал довіреності, яка скасовуватиметься (за наявності).

Документи, потрібні для скасування виданої юридичною особою довіреності:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).
оригінал довіреності, яка скасовуватиметься (за наявності).

Довіреність на розпорядження банківським рахунком у Харкові.

Документи, необхідні для оформлення довіреності на розпорядження рахунком у банку, якщо Ви – фізична особа:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН), або свідоцтво про народження (для особи, яка не досягла 18 років);

Документи, потрібні для того, щоб оформити довіреність у банк від юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).

Довіреність на користування банківським осередком у Харкові.

Банківський осередок – один із безпечних способів зберігання своїх коштів, коштовностей або інших особистих речей, до якого все частіше вдаються звичайні громадяни. Для доступу інших осіб до Вашого банківського осередку необхідно скласти доручення на користування банківським осередком.

У такій довіреності слід зазначити найменування банку (його відділення, адресу місцезнаходження), в якому розташований Ваш індивідуальний сейф, також не буде зайвим позначення та номер самого сейфа.

Повірений за такою довіреністю може мати широке коло повноважень: мати доступ до індивідуального сейфа, користуватися ключами від сейфа, класти в сейф та забирати з нього майно, здійснювати оплату за користування сейфом, розірвати відповідний договір та інші. Перелік повноважень буде залежати від мети самої довіреності та ступеня Вашої довіри до повіреного.

У довіреності на користування банківським осередком відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть зазначатися – його паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам необхідно надати цю інформацію нотаріусу.

Документи, необхідні для оформлення довіреності на користування банківським осередком:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше вказувався як ІПН), свідоцтво про народження (для неповнолітньої особи).

Довіреність на отримання грошей у Харкові

У довіреності на отримання грошей має бути зазначено, які саме кошти має право отримувати Ваш повірений (пенсію, стипендію, гроші з розрахункового рахунку в банку, гроші за умовами договору та ін.) та в яких установах, організаціях, підприємствах, у третіх осіб .

Деякі організації вимагають вказівки доручення їх конкретного найменування.

У довіреності відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть зазначатися його паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам необхідно надати цю інформацію нотаріусу. іцам одночасно, які матимуть право як діяти спільно, і самостійно, тобто. незалежно один від одного.

Документи, які Вам потрібні для доручення на отримання коштів:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше вказувався як ІПН), свідоцтво про народження (для неповнолітньої особи).

Документи, необхідні оформлення доручення отримання грошового переказу від імені юридичної особи:

статутні (установчі) документи юридичної особи (статут, положення, установчий договір), свідоцтво про держреєстрацію або витяг (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка встановленого зразка про присвоєння ідентифікаційного коду юридичній особі (ЄДРПОУ);
паспорт керівника або представника компанії та документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол загальних зборів про обрання його на посаду).

Довіреність на представлення інтересів у Фонді гарантування вкладів

Вам слід запам’ятати, що у такій довіреності мають бути прямо передбачені повноваження повіреного представляти Ваші інтереси у Фонді гарантування вкладів та банківських установах, які визначені ним як банки-агенти, оскільки найчастіше Ви можете і не знати, який саме банк здійснюватиме виплати;

Важливо передбачити право повіреного отримувати грошові суми від Фонду гарантування вкладів та банківських установ, які є його партнерами. ії довіреності.

У довіреності на подання інтересів у Фонді гарантування вкладів відображається інформація про повірену особу (ПІБ та її місце проживання, додатково можуть зазначатися його паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомий раніше як ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам необхідно надати цю інформацію нотаріусу.

Документи, необхідні для оформлення довіреності на подання інтересів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше вказувався як ІПН), свідоцтво про народження (для неповнолітньої особи)

Оформлення довіреності у Харкові. Оформити довіреність у Харкові

Довіреність – це документ, за яким одна особа уповноважує іншу вчиняти певні у довіреності дії, представляти інтереси перед третіми особами.

Для складання довіреності необхідна особиста присутність особи, яка видає довіреність, її паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (який раніше вказувався як ІПН).
У довіреності Ви можете вказати кілька повірених осіб, які діятимуть самостійно одна від одної.
Після складання довіреності її дані вносяться до Єдиного реєстру довіреностей (електронна база всіх довіреностей, складених на території України).
Довіреність від імені юридичної особи підписує її керівник. Для цього він має надати нотаріусу свій паспорт, документи, що підтверджують його повноваження, та документи на юридичну особу. Аті.
Одним із найчастіших питань є порядок відкликання/скасування виданої довіреності. Цей порядок дуже простий, Вам необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса, не обов’язково до того, що робив саму довіреність, та повідомити про бажання скасувати довіреність. Нотаріус за Вашими даними знайде цю довіреність в електронній базі та складе від Вашого імені заяву про скасування довіреності. Вам залишиться лише повідомити про факт скасування довіреності повіреному та можливим третім особам, для яких видавалася довіреність.

Довіреність на реєстрацію юридичної особи

Реєстрація юридичної особи у державного реєстратора – це одна з перших стадій її створення. Як правило, засновники юридичної особи не хочуть самостійно займатися її реєстрацією, оскільки це може займати чимало часу та сил, тому й передають свої повноваження повіреному.

Радимо Вам як довірителю за довіреністю, так само одночасно з оформленням довіреності завірити нотаріально пару її копій, які можуть стати в нагоді повіреному при здійсненні його повноважень. Одну копію довіреності слід залишити собі, тому що на випадок скасування цієї довіреності нотаріусу буде простіше знайти її в Єдиному реєстрі довіреностей та внести запис про відміну.

У довіреності на реєстрацію юридичної особи зазначається організаційно-правова форма юридичної особи та її найменування, відображається інформація про повірену особу (ПІБ, її місце проживання, додатково можуть зазначатися – дані її паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків(відомий раніше як ІПН)) . Тому для посвідчення довіреності Вам потрібно надати цю інформацію нотаріусу.

Документи, які Вам знадобляться для складання довіреності на реєстрацію юридичної особи:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (який раніше вказувався як ІПН).

Довіреність на відкриття фізичної особи-підприємця. Довіреність на відкриття фізичної особи-підприємця у Харкові

Відкриття фізичної особи-підприємця починається із проведення реєстрації у нотаріуса.

Така довіреність може включати повноваження щодо здійснення державної реєстрації змін відомостей про Вас, отримання патентів, ліцензій, дозволів, відкриття рахунку в банківських установах, сплати податків, подання Ваших інтересів у взаємовідносинах з державними органами та установами чи органами місцевого самоврядування.

У довіреності на відкриття фізичної особи-підприємця відображається інформація про повірену особу (ПІБ, її місце проживання, додатково можуть зазначатися – дані її паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам потрібно надати цю інформацію нотаріусу. від друга.

Документи, які Вам знадобляться для складання довіреності на відкриття фізичної особи-підприємця:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – ІПН).

Довіреність на суд у Харкові. Зробити довіреність у Харкові

У довіреності на подання інтересів у суді можна вказати конкретний суд або не обмежувати повноваження повіреного та передбачити суди різних інстанцій (місцевий суд, суди апеляційної та касаційної інстанцій, адміністративний суд).

У довіреності на суд відображається інформація про повірену особу (ПІБ, її місце проживання додатково можуть зазначатися – дані його паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше вказувався в довіреності як ІПН)). Тому для посвідчення довіреності Вам потрібно надати цю інформацію нотаріусу.

Документи, які Вам потрібні для того, щоб скласти доручення на представлення інтересів у суді:

Ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше вказувався як ІПН).

Генеральна довіреність, Генеральна довіреність у Харкові, зробити генеральну довіреність у Харкові, квартири, земельні ділянки, продавати, дарувати, здавати в оренду або міняти нерухомість, володіння, розпорядження, довіреності на право підпису, довіреності на право підпису договорів, довіреність на право підпису, складання довіреності на право підпису від імені юридичної особи, довіреність на представлення інтересів, довіреність на одержання документів, довіреність на право отримання документів, довіреність на виїзд дитини, довіреність на дитину в Харкові, Нотаріус, Скасування довіреності, відкликати довіреність, скасування довіреностей, довіреність на користування банківським осередком, довіреності на отримання грошей, довіреності на представлення інтересів у Фонді гарантування вкладів, оформлення довіреності у Харкові. Оформити довіреність у Харкові, довіреність на реєстрацію юридичної особи, довіреність на фізичну особу, довіреність на подання інтересів у суді, Довіреність на суд у Харкові. Зробити довіреність у Харкові.