Адвокат здійснює юридичний аналіз документів та надає широкий спектр послуг у цьому виді діяльності.

Коли вам необхідний захист для здійснення операції по господарству, або потрібно провести аналіз договору перед тим, як його підписати, можливо, перевірити пропозицію за договором, звертайтесь за допомогою до нас.

Наша компанія допоможе у вирішенні вашої проблеми, розробить оптимальний варіант договору, а також проведе аналіз вже існуючого договору. Адже юридично правильно оформлений документ є запорукою успіху, спокою та впевненості у виконанні зобов’язань між сторонами договору.

Договором є основний документ, що регламентує взаємини між сторонами, де зазначені права та зобов’язання, з усіма нюансами. Саме
тому юридичний аналіз договору краще довірити професійним фахівцям.
Коли необхідно перевірити договір, що запропонували партнери, або потрібно розподілити обов’язки між сторонами, можете вирішити самі, або довірити цю роботу професійному фахівцю, з великим практичним досвідом та стажем, а також спеціальним юридичним освітою.

Юридичний аналіз документа – це детальна перевірка документа на відповідність діючому законодавству України, його коректування (в разі необхідності), оцінка існуючих ризиків та прогнозування правових наслідків.
Перевірка документа надає певні гарантії, безпеку майбутніх угод, діяльності та процесів життя людини чи суб’єкта господарювання.

Особливості юридичного аналізу документів

Юридичний аналіз або правовий аналіз документів доречно робити перед укладенням договорів купівлі-продажу, кредитування, оренди тощо.
Так, Ви зможете бути впевненими у безпечності майбутньої угоди, оскільки юристи роблять перевірку договорів перш за все з точки зору виявлення ризиків. У разі якщо ризики виявленні, до договору або контракту вносяться відповідні корегування, які направлені на захист Ваших інтересів. По Вашому побажанню замість внесення коригувань до самого документа, юристи можуть скласти протокол розбіжностей, який у майбутньому підписується разом із основним договором.
Протокол розбіжностей – це документ, складений стороною, що отримала проект договору, яка згодна укласти договір, але на інших умовах, що відрізняються від тих, які містилися в проекті договору. Розглядається в якості нової оферти.
Юристи здійснюють перевірку наступних документів: договори, заяви, документи, які посвідчують право власності, інструкції, звіти, акти, розписки, ордери, розпорядження, накази, положення, правила, судові документи та інше.
Серед судових документів юристи здійснюють перевірку судових рішень, заяв, позовних заяв, апеляційних скарг. В результаті аналізу судових документів Ви отримаєте детальну юридичну усну або письмову консультацію щодо способів захисту, перспектив судового розгляду, строків позовної давності, доказової бази.
Виконавчі документи, які виникають в процесі виконавчого провадження також підлягають правовій оцінці. У юридичному висновку юрист оцінить дії або бездіяльність виконавця, перевірить відповідність строкам, додержання законного порядку виконавчого провадження. Окрім того, Ви отримаєте окремі рекомендації щодо способів оскарження дій виконавця, вчинення дій, які прискорять стягнення боргу за законом.

Поняття і місце юридичного аналізу в дослідженні справи клієнта

Особливість дослідження справи клієнта полягає в тому, що в процесі роботи по ньому застосовується спеціальний вид аналізу – юридичний аналіз.

Юридичний аналіз – це уявна операція по розкладанню суспільних відносин, змісту документів, фактів, правових норм, інтересів клієнта, а також відносин між усіма або кількома цими складовими на окремі елементи з метою з’ясування їх змісту, визначення взаємозв’язків між ними, встановлення співвідношення з нормативно правовим регулюванням і вироблення юридичної позиції.

Таким чином, об’єктами юридичного аналізу є: 1) суспільні відносини; 2) зміст документів; 3) факти; 4) правові норми; 5) інтереси клієнта; 6) взаємозв’язку між усіма або кількома цими складовими.

Юридичний аналіз далеко не завжди передбачає дослідження всіх цих об’єктів. Наприклад, в процесі правової експертизи договору можуть не досліджуватися факти. Однак юридичний аналіз справи клієнта включає в себе аналіз всіх вищевказаних об’єктів, оскільки справа клієнта – це не тільки відносини клієнта з конкретними суб’єктами права, але також і певні події його минулого (факти), документи, які підтверджують або спростовують факти, правові норми, які регулюють відносини клієнта з конкретними суб’єктами права, інтереси клієнта і, нарешті, взаємозв’язку між цими складовими (між нормами права і фактами, між інтересами клієнта і нормами права і т. п.).

Справа включає в себе певне коло фактів і інших елементів, межі якого визначаються запитом клієнта і його інтересом. При цьому запит клієнта і його інтерес можуть далеко не завжди співпадати. Наприклад, клієнт може повідомити про те, що він бажає судитися з родичами спадкодавця щодо спадщини, але в ході розмови може повідомити також про своє бажання зберегти з родичами добрі стосунки. У цій ситуації перед консультантом буде стояти нелегке завдання: в ході бесіди з клієнтом визначити його справжній інтерес і відповідним чином вибудувати консультацію.

Юридичний аналіз справи – це у всіх випадках дослідження ситуації клієнта з точки зору права. Право розуміється в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. Відповідно, і юридичний аналіз справи відбувається, по-перше, з позиції правових норм. Наприклад, коли консультант подумки зіставляє норму права з фактами в справі з метою встановити, чи регулює вона дані відносини. По-друге, з позиції визнаного правом домагання клієнта на благо або форму поведінки. Наприклад, коли консультант досліджує можливості і наслідки реалізації права клієнта на звернення до суду для його ситуації. Якщо справа клієнта не буде досліджено з кожної з цих позицій, юридичний аналіз не буде завершено. Неісследованностью справи клієнта з точки зору правових норм не дозволить консультанту встановити правове становище клієнта, а отже, і можливості реалізації його прав. Неісследованностью справи клієнта з точки зору його правових домагань хоча і дозволить встановити правове становище клієнта, не дозволить консультанту надати клієнту інформацію про наслідки реалізації суб’єктивних прав, а отже, клієнт так і не дізнається, як йому вчинити.

Мета юридичного аналізу справи полягає у виробленні правової позиції у нього, т. е. в побудові логічною і переконливою історії про те, що сталося і (або) відбудеться з клієнтом з точки зору права.

Юридична позиція – це те, за чим клієнт приходить до консультанта, незалежно від того, чи є у клієнта своя юридична позиція по справі чи ні. Якщо немає необхідності у виробленні юридичної позиції але справі (наприклад, якщо клієнт до консультації відмовився від вирішення свого питання юридичними засобами), юридичний аналіз втрачає будь-який сенс.