Останні 30 років у зв’язку з розвитком бізнесу та нормативним врегулюванням діяльності товариств у формі акціонерного товариства, ТОВ, ТзОВ, тощо, набуває все більшої актуальності так зване корпоративне право. Воно виникло спочатку, виключно, як право власності на частку (пай), акції у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку від діяльності юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

Корпоративні спори – це правовідносини учасників або засновників підприємства, які виникають, міняються або припиняються в процесі досудового або судового розгляду і які безпосередньо пов’язані з корпоративними правами і обов’язками.

Корпоративні права – це права осіб (акціонерів або засновників), грошовий вклад яких інвестований в частину статутного фонду (майно) господарського суспільства, яке наділяє цю особу правомочністю на участь в управлінні господарським суспільством (підприємством або організацією), отримання певної частини прибутку (дивідендів) цієї організації і активів у разі ліквідації підприємства відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.

Прикладами корпоративних суперечок є:

 •  справи щодо оскарження рішення (або акта) одноосібного органу госптовариства;
 •  справи щодо оскарження рішення (або акта) колегіального органу госптовариства;
 •  справи про припинення повноважень органів господарського товариства чи його учасників;
 •  справи про відшкодування шкоди, заподіяної господарському товариству, його органом під час ведення та управління нинішніми справами;
 •  справи надання об’єктивної інформації учаснику господарського товариства про діяльність фірми;
 •  справи щодо формування майна даних юридичних осіб;
 •  справи щодо виплати дивідендів;
 •  справи про визнання права на акції або частку у майні наведеного госптовариствах;
 •  справи, що стосуються успадкування частини чи конкретної частки у господарському товаристві;
 •  справи щодо неправомірного відчуження активів суспільства;
 •  інші різновиди корпоративних суперечок.

Процедура вирішення корпоративного спору можлива одним єдиним способом : підготовка позовної заяви (а в ряді випадків – попередньо і претензії) та подання її до одного з районних (у випадку зі спадкоємцями) або господарських (в усіх інших випадках) судів.

У будь-якому випадку, перед поданням позову наш адвокат проведе попередню консультацію щодо найефективніших способів розгляду судом корпоративної суперечки та погодить усі подальші кроки.  Ведення справи можливе як під ключ – від підготовки паперів до отримання рішення суду, і супровід окремих етапів: написання позовної заяви чи подання інтересів у суді.

Термін супроводу корпоративної суперечки залежить насамперед від обставин справи та буде уточнений адвокатом під час первинної консультації.

Вартість ведення корпоративної суперечки у судах – залежить від багатьох чинників, принципи формування ціни залежить від складності справи.

Послуги адвоката з вирішення корпоративних спорів охоплюють такі дії:

 • Аналіз корпоративних документів;
 • Юридична оцінка корпоративного спору;
 • Розробка рекомендацій та письмових роз’яснень щодо вирішення спору;
 • Рекомендації щодо врегулювання спору на досудовій стадії;
 • Підготовка позову/відзиву до суду;
 • Представлення інтересів в судовому процесі.

З допомогою наших спеціалістів Ви зможете зменшити ризики та захистити свої інтереси.