Оцінка Харків. Оцінка будинку, оцінка квартири, оцінка землі, оцінка гаража, оцінка нежитлового фонду.

Оцінка квартири

від 350 гривень

Оцінка будинку

від 350 гривень

Оцінка землі

від 450 гривень

Оцінка з метою оподаткування

від 2300 гривень
 • Експертна оцінка квартири в Харкові

  Експертна оцінка квартири у Харкові. Зробити експертну оцінку квартири у Харкові

  Експертна оцінка квартири Харків необхідна:

  • для визначення вартості під час переходу прав власності на квартиру, а саме: для укладання договору купівлі-продажу квартири, договору дарування, для спадкового договору.
  • для оформлення спадщини на квартиру
  • для визначення завданих збитків та розміру страхового відшкодування.
  • при іпотечному кредитуванні для визначення вартості застави – квартири
  • при судових позовах – для нарахування платежів

  Незалежна оцінка виконується протягом дня. оцінці підлягають:

  • оцінити квартиру у Харкові
  • оцінити кімнату у Харкові
  • оцінити гостинку у Харкові
  • оцінити комунальну квартиру у Харкові
  • оцінити частки у квартирі у Харкові

  Список документів, необхідних для оформлення замовлення щодо оцінки квартири в Харкові:

  • Правовстановлюючий документ – свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу квартири, договір дарування, свідоцтво про спадщину та ін.
  • Технічний паспорт БТІ на квартиру Паспорт та код замовника
  • Запит нотаріуса-при оформленні спадщини
 • Оцінка інформації що становить комерційну таємницю

  Оцінка інформації, що представляє комерційну таємницю

  • Ноу-хау (знань технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, які приносять або можуть приносити дохід та іншу користь);
  • Результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що не охороняються патентами;
  • Проектної, конструкторської та технологічної документації.

  Найчастіше оцінка інтелектуальної власності проводиться у таких випадках:

  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості внеску засновника підприємства у момент створення підприємства та виходу засновника з його складу;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості вкладу у статутний капітал (сформувати значний за розмірами статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до інвестицій);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При постановці на баланс нематеріальних активів, внесення змін до фінансової звітності (що дає можливість здійснювати амортизацію інтелектуальної власності та утворювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань за рахунок собівартості продукції, що не оподатковується на прибуток);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості ОІВ при угодах купівлі-продажу, передачі прав на використання ОІВ (надання ліцензій на право користування ОІВ, патентів тощо);
  • Оцінка інтелектуальної власності При визначенні сум виплат (винагороди) авторам технічного або технологічного рішення;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості нематеріальних активів у зв’язку з їх відчуженням, у тому числі примусовим, відповідно до законодавства або у разі реорганізації (злиття, поглинання та реструктуризації), ліквідації, банкрутства підприємства, нематеріальні активи якого можуть бути ідентифіковані або пов’язані з майном, що відчужується;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Приватизації (корпоратизації), зокрема шляхом створення відкритих акціонерних товариств у випадках, передбачених законодавством;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При інвентаризації (обліку) та запровадження оцінки інтелектуальної власності у господарський оборот;
  • Оцінка інтелектуальної власності Для оптимізації виплат податку на майно;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При видачі кредиту під заставу виняткових прав;
  • Оцінка інтелектуальної власності – За інших форм інвестування нематеріальними активами, у тому числі за договорами про спільну діяльність, для залучення інвесторів та інших операцій;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Визначення бази оподаткування та часток учасників;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При отриманні документального підтвердження (звіт про оцінку інтелектуальної власності), що має юридичну силу в суді та використовується в рамках судового діловодства (наприклад, під час вирішення конфліктів, визначення шкоди внаслідок порушення виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності);
  • Оцінка інтелектуальної власності – прийняття правильного управлінського рішення (при прогнозуванні майбутніх тенденцій розвитку та прибутковості бізнесу для підвищення ефективності управління та розробки перспективних планів розвитку компанії);
  • Оцінка інтелектуальної власності – У разі необхідності прийняття рішень щодо доцільності інвестицій у об’єкт нерухомості;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Залучення інвестицій у конкретний проект або прийняття остаточного рішення про використання нематеріального активу, що оцінюється.

  Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки ОІВ та НМА

  • Найменування об’єкта інтелектуальної власності (ОІВ);
  • Опис ОІВ;
  • Правовстановлюючі документи на ОІВ: патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, авторські договори та ін.

  Після ознайомлення з основними документами, залежно від специфіки об’єкта, мети та призначення оцінки, можуть знадобитися:

  1. Опис об’єкта інтелектуальної власності, характеристика товарів/послуг, вироблених з використанням ОІВ (наприклад, опис товару/послуги, що виробляється під товарним знаком, що оцінюється);
  2. Опис компанії, що використовує цей об’єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;
  3. Відомості про аналоги об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (відмінності оцінюваного об’єкта від його аналогів або конкурентів);
  4. Джерела отримання доходів від використання ОІВ;
  5. Опис ринку, де використовується ОІВ;
  6. Витрати, вироблені для придбання правий і використання ОІВ.
  7. Собівартість та ціна одиниці товару з використанням ОІВ;
  8. Наявність обтяжень та обмежень за розпорядженням ОІВ (правами на них);
  9. Укладені ліцензійні угоди, наявність судових спорів та судових рішень (якщо є);
  10. Технічні (споживчі), експлуатаційні, екологічні та економічні показники отримання доходів від використання ОІВ:
  • відомості про продаж об’єктів, вироблених з використанням об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
  • збільшення обсягів реалізації конкретних видів чи всієї продукції підприємства з використанням ОІВ;
  • підвищення ціни залежно від якості продукції;
  • економія у виробництві при використанні патенту (ліцензії) у конкретних видах продукції або у всій продукції;
  • виручка від продажу майнових прав чи продажу ліцензій;
  • економія на капіталовкладеннях у розробку патенту;
  • бізнес-плани розвитку підприємства, із зазначенням планованого валового виторгу, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку тощо;
  1. Вироблені витрати:
  • на придбання (реєстрацію, створення) та підтримку ОІВ (маркетинг та рекламу);
  • на придбання майнових прав на ОІВ;
  • на освоєння у виробництві та організацію випуску та реалізації товарів з використанням ОІВ;
  • на правову та інші види охорони ОІВ, на страхування ризиків здійснення проектів з використанням ОІВ та (або) їх прибутковості;
  • на маркетинг товарів із використанням ОІВ;
  • на страхування ризиків здійснення проектів з використанням патенту та (або) їх прибутковості.

  Цей перелік документів має попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку об’єкта інтелектуальної власності.

 • Оцінка підприємств в Харкові

  Оцінка підприємств у Харкові

  Цілісний майновий комплекс ( ЦМК )  – об’єкти, сукупність активів яких дає можливість проводити певну господарську діяльність.

  Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, ділянки тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку до самостійних об’єктів з подальшим складанням відповідного балансу та можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

  За бажанням Замовника, незалежна оцінка підприємства (бізнесу) проводиться для цілей:

  • Приватизації підприємства, реструктуризації, ліквідації, злиття, поглинання, виділення тощо.
  • визначення поточної ринкової вартості бізнесу у разі його часткової або повної купівлі або продажу, при виході одного або кількох учасників з товариств тощо;
  • Визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток у його капіталі у разі проведення різноманітних операцій із нею;
  • визначення кредитоспроможності підприємства та величини вартості застави при кредитуванні;
  • зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
  • визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових операцій;
  • визначення величини шкоди при настанні страхових випадків;
  • Визначення величини завданих збитків, внаслідок порушення Ваших майнових прав;
  • Оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування необхідно провести об’єктивну оцінку підприємства);
  • Переоцінки активів підприємства з метою бухгалтерського обліку;
  • Внесення до статутного капіталу майнових вкладів засновників;
  • Викуп акцій у акціонерів;
  • визначення вартості нематеріальних активів;
  • Оскарження судового рішення щодо вилучення власності,
  • визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
  • здійснення емісії цінних паперів;
  • Придбання або продаж підприємства (бізнесу) на найбільш вигідних для Вас умовах (обґрунтування інвестиційного рішення);
  • Отримання компетентної незалежної думки щодо вартості підприємства (бізнесу), заснованого на загальноприйнятих в Україні та світовій практиці підходах до оцінки;
  • Обґрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів щодо реконструкції діючих підприємств, а також створення нових компаній;
  • Формування чіткого уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства (бізнесу), розмір щорічного прибутку, перспективу розвитку на ринку товарів та послуг;
  • Прийняття оптимального, економічно обґрунтованого управлінського рішення на вибір стратегії угоди;
  • Отримання вагомих аргументів для ведення переговорів та відстоювання своєї точки зору у процесі здійснення угоди;
  • Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку підприємства/бізнесу), яке матиме юридичну силу в суді та може використовуватись у рамках судового діловодства;

  Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки підприємства:

  1. Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
  2. Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
  3. Види діяльності та організаційна структура компанії;
  4. Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
  5. Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки;
  6. Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
  7. Відомість основних фондів;
  8. Інвентарні списки майна (інвентарний номер, дата постановки на баланс, повна та залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки);
  9. Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
  10. Розшифрування кредиторської заборгованості;
  11. Розшифровка статті “незавершене будівництво”;
  12. Розшифровка дебіторської заборгованості: за термінами освіти, за видами дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості;
  13. Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація щодо них;
  14. План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років із зазначенням планованої валової виручки за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком – за роками.
 • Оцінка бізнесу в Харкові

  Оцінка бізнесу у Харкові. Зробити оцінку бізнесу у Харкові

  Оцінка бізнесу (для продажу бізнесу, застави, ін.) є одним з найбільш складних різновидів оцінки, що вимагає не тільки знання ринку та основ оціночної діяльності, а й значного досвіду фахівців, а також достатньої кількості професійних співробітників.

  Процедура оцінки бізнесу у Харкові

  Процедура оцінки в Україні.

  Процедура оцінки бізнесу (для продажу бізнесу, застави тощо) компанії включає комплекс складних аналітичних досліджень, які може виконати тільки професійно підготовлений суб’єкт оціночної діяльності.

  Корпоративні права  – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації організації відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

  Тобто, купуючи бізнес, Ви купуєте або ЦВК, або корпоративні права підприємства. Потрібно чітко розмежовувати ці об’єкти, оскільки мають різний правовий статус, у зв’язку з чим, різна процедура купівлі та різні наслідки, відповідно, і ризики такого придбання.

  Наприклад, у разі придбання торгового центру як «готового бізнесу» як ЦВК купується будівля, де функціонує торговий центр, тобто безпосередньо нерухомість та обладнання.

  Придбання торгового центру за допомогою купівлі контрольного пакета корпоративних прав підприємства передбачає придбання всіх матеріальних і нематеріальних активів цього підприємства.

  Іншими словами, бізнес – це підприємство в дії і його вартість перевищує вартість майнового комплексу на величину так званих невловимих активів, невіддільних від кадрового потенціалу підприємства (досвід трудового колективу, налагоджені зв’язки та взаємини з клієнтами, зв’язки в державних органах та інші активи, що не реєструються).

  Саме наявністю невловимих активів можна пояснити ринкову привабливість деяких фірм із негативним власним капіталом. Бізнес – поняття ширше, ніж майновий комплекс.

  Таким чином, оцінка бізнесу (для продажу бізнесу, застави тощо) – це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносити прибуток його власнику.

  Під час проведення оцінки (для продажу бізнесу, застави, ін.) визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин та устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів.

  Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її минулі, реальні та майбутні доходи, перспективи розвитку та конкурентне середовище на даному ринку, а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами.

  З такого комплексного аналізу визначається реальна вартість бізнесу (оцінка бізнесу), як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

  Незалежна оцінка  бізнесу (для продажу бізнесу, застави тощо) може  бути проведена щодо таких об’єктів:

  • діючих підприємств (приватних, колективних, комунальних, державних та інших.), як бізнесу суб’єкта господарювання з усією сукупністю лежачих у ньому правий і зобов’язань;
  • Компаній (закритих, відкритих акціонерних товариств; товариств з обмеженою, додатковою, повною відповідальністю та ін.);
  • структурних підрозділів підприємств (цеху, виробництва, ділянки);
  • Об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми);
  • Сільських (фермерських) господарств;
  • банків та інших фінансових організацій (страхових компаній, кредитних спілок, інститутів спільного інвестування);
  • Організацій ринкової інфраструктури (товарних бірж, фондових бірж);
  • Пайової участі у бізнесі (частки в капіталі товариства або товариства);
  • Інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств (цілісних майнових комплексів), а також вартості запланованого бізнесу створюваних компаній.

  За бажанням Замовника незалежна оцінка  бізнесу (для продажу бізнесу, застави тощо) проводиться для цілей:

  • Оцінка бізнесу для – Приватизації підприємства, реструктуризації, ліквідації, злиття, поглинання, виділення тощо.
  • визначення поточної ринкової вартості бізнесу у разі його часткової або повної купівлі або продажу, при виході одного або кількох учасників з товариств тощо;
  • Оцінка бізнесу для – визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток у його капіталі у разі проведення різноманітних операцій із нею;
  • визначення кредитоспроможності підприємства та величини вартості застави при кредитуванні;
  • зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
  • Оцінка бізнесу для – визначення ринкової вартості майна під час проведення страхових операцій;
  • визначення величини шкоди при настанні страхових випадків;
  • Оцінка бізнесу для – Визначення величини завданих збитків, внаслідок порушення Ваших майнових прав;
  • Оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування необхідно провести об’єктивну оцінку підприємства);
  • Оцінка бізнесу для – Переоцінки активів підприємства з метою бухгалтерського обліку;
  • Внесення до статутного капіталу майнових вкладів засновників;
  • Викуп акцій у акціонерів;
  • Оцінка бізнесу для визначення вартості нематеріальних активів;
  • Оскарження судового рішення щодо вилучення власності,
  • Оцінка бізнесу для – визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
  • здійснення емісії цінних паперів;
  • Оцінка бізнесу для – Придбання чи продажу підприємство (бізнесу) на найбільш вигідних для Вас умовах (обґрунтування інвестиційного рішення);
  • Отримання компетентної незалежної думки щодо вартості підприємства (бізнесу), заснованого на загальноприйнятих в Україні та світовій практиці підходах до оцінки;
  • Оцінка бізнесу для – обґрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств, а також створення нових компаній;
  • Формування чіткого уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства (бізнесу), розмір щорічного прибутку, перспективу розвитку на ринку товарів та послуг;
  • Оцінка бізнесу для – прийняття оптимального, економічно обґрунтованого управлінського рішення для вибору стратегії угоди;
  • Отримання вагомих аргументів для ведення переговорів та відстоювання своєї точки зору у процесі здійснення угоди;
  • Оцінка бізнесу для – Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку підприємства/бізнесу), яке матиме юридичну силу в суді та може використовуватись у рамках судового діловодства;

  Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки бізнесу (для продажу бізнесу, застави, ін.):

  1. Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
  2. Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
  3. Види діяльності та організаційна структура компанії;
  4. Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
  5. Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки;
  6. Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
  7. Відомість основних фондів;
  8. Інвентарні списки майна (інвентарний номер, дата постановки на баланс, повна та залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки);
  9. Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
  10. Розшифрування кредиторської заборгованості;
  11. Розшифровка статті “незавершене будівництво”;
  12. Розшифровка дебіторської заборгованості: за термінами освіти, за видами дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості;
  13. Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація щодо них;
  14. План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років із зазначенням планованої валової виручки за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком – за роками.

  Даний перелік документів має попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку бізнесу (для продажу бізнесу, застави тощо).

 • Оцінка інтелектуальної власності

  Оцінка інтелектуальної власності у Харкові

  У міру розвитку бізнесу, впровадження нових технологій та випуску наукомісткої продукції підприємство стає перед питанням  оцінки інтелектуальної власності,  яка стає однією з важливих складових частин активів підприємства.

  Досить часто, в оцінці інтелектуальної власності виходить, що це нематеріальний актив  перевищує вартість її матеріальних активів  і є основним ресурсом компанії у її маркетингової стратегії.

  Це особливо справедливо для підприємств,  які мають стійку ділову репутацію  на ринку, які володіють відомими товарними знаками або працюють на ринку наукомісткої продукції.

  Якщо оцінка інтелектуальної власності  зроблена на високому рівні , отримала належне оформлення та має правову охорону, вона перетворюється на ліквідний актив Вашого підприємства.

   Незалежна оцінка інтелектуальної власності може бути проведена щодо чотирьох основних груп ОІВ та НМА:

  Оцінка промислової власності у Харкові

  • Патенти на винаходи;
  • Патенти на селекційні здобутки, сорти рослин;
  • патенти на промислові зразки;
  • Ліцензії, франшизи;
  • Фірмові назви та найменування, свідоцтва на товарні знаки (торговельні марки, бренди);
  • свідоцтв на знаки обслуговування;
  • Топології інтегральних мікросхем;
  • Вигідно укладені контракти;

   Оцінка прав користування у Харкові

  • Права користування об’єктами промислової власності, авторського права тощо. (права користування знаками для товарів та послуг, товарними знаками та торговими марками; права користування винаходами, корисними моделями, ноу-хау; права користування літературними, науковими та музичними творами; права користування програмами для ЕОМ тощо);
  • Монопольне становище на ринку (факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та послуг – на основі інформації від Антимонопольного комітету України);
  • Економічні та інші привілеї – право користування митними, податковими, господарськими привілеями (визначається виходячи з документів митниці, податкової інспекції тощо.);
  • Маршрути – право компаній виконання рейсових перевезень певних маршрутах;
  • право користування майном, у тому числі на умовах оренди (земельною ділянкою, нерухомістю, автомобілем тощо);
  • Право користування надрами, зокрема на розробку з корисними копалинами;
  • Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан елементів довкілля в цілому, що міститься у звітах, картах та інших матеріалах;
  • Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, що будь-яким чином впливають на рівень екологічної безпеки, життєдіяльність підприємства, населеного пункту, регіону та ін.;

  Оцінка об’єктів авторського права та суміжних прав у Харкові

  • Твори науки;
  • твори літератури;
  • Драматичні та музично-драматичні твори, сценарні твори;
  • Хореографічні твори та пантоміми;
  • Музичні твори із текстом або без тексту;
  • Аудіовізуальні твори (кіно-, теле- та відеофільми, слайдфільми, діафільми та інші кіно- та тілі твори);
  • твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні оповідання, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;
  • Твори декоративно-ужиткового та сценографічного мистецтва;
  • Твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
  • Фотографічні твори та твори, отримані способами, аналогічними фотографії;
  • Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи та пластичні твори, що належать до географії, топографії та інших наук;
  • Комп’ютерні програми;
  • Бази даних;
  • Виконавці;
  • Виробники фонограм;
  • Організації мовлення;
  • Гудвілл (ділова репутація);

  Оцінка інформації, що становить комерційну таємницю. Оцінка інформації, що надає комерційну таємницю

  • Ноу-хау (знань технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, які приносять або можуть приносити дохід та іншу користь);
  • Результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що не охороняються патентами;
  • Проектної, конструкторської та технологічної документації.

  Найчастіше оцінка інтелектуальної власності проводиться у таких випадках:

  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості внеску засновника підприємства у момент створення підприємства та виходу засновника з його складу;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості вкладу у статутний капітал (сформувати значний за розмірами статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до інвестицій);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При постановці на баланс нематеріальних активів, внесення змін до фінансової звітності (що дає можливість здійснювати амортизацію інтелектуальної власності та утворювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань за рахунок собівартості продукції, що не оподатковується на прибуток);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості ОІВ при угодах купівлі-продажу, передачі прав на використання ОІВ (надання ліцензій на право користування ОІВ, патентів тощо);
  • Оцінка інтелектуальної власності При визначенні сум виплат (винагороди) авторам технічного або технологічного рішення;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості нематеріальних активів у зв’язку з їх відчуженням, у тому числі примусовим, відповідно до законодавства або у разі реорганізації (злиття, поглинання та реструктуризації), ліквідації, банкрутства підприємства, нематеріальні активи якого можуть бути ідентифіковані або пов’язані з майном, що відчужується;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Приватизації (корпоратизації), зокрема шляхом створення відкритих акціонерних товариств у випадках, передбачених законодавством;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При інвентаризації (обліку) та запровадження оцінки інтелектуальної власності у господарський оборот;
  • Оцінка інтелектуальної власності Для оптимізації виплат податку на майно;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При видачі кредиту під заставу виняткових прав;
  • Оцінка інтелектуальної власності – За інших форм інвестування нематеріальними активами, у тому числі за договорами про спільну діяльність, для залучення інвесторів та інших операцій;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Визначення бази оподаткування та часток учасників;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При отриманні документального підтвердження (звіт про оцінку інтелектуальної власності), що має юридичну силу в суді та використовується в рамках судового діловодства (наприклад, під час вирішення конфліктів, визначення шкоди внаслідок порушення виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності);
  • Оцінка інтелектуальної власності – прийняття правильного управлінського рішення (при прогнозуванні майбутніх тенденцій розвитку та прибутковості бізнесу для підвищення ефективності управління та розробки перспективних планів розвитку компанії);
  • Оцінка інтелектуальної власності – У разі необхідності прийняття рішень щодо доцільності інвестицій у об’єкт нерухомості;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Залучення інвестицій у конкретний проект або прийняття остаточного рішення про використання нематеріального активу, що оцінюється.

  Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки ОІВ та НМА

  • Найменування об’єкта інтелектуальної власності (ОІВ);
  • Опис ОІВ;
  • Правовстановлюючі документи на ОІВ: патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, авторські договори та ін.

  Після ознайомлення з основними документами, залежно від специфіки об’єкта, мети та призначення оцінки, можуть знадобитися:

  1. Опис об’єкта інтелектуальної власності, характеристика товарів/послуг, вироблених з використанням ОІВ (наприклад, опис товару/послуги, що виробляється під товарним знаком, що оцінюється);
  2. Опис компанії, що використовує цей об’єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;
  3. Відомості про аналоги об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (відмінності оцінюваного об’єкта від його аналогів або конкурентів);
  4. Джерела отримання доходів від використання ОІВ;
  5. Опис ринку, де використовується ОІВ;
  6. Витрати, вироблені для придбання правий і використання ОІВ.
  7. Собівартість та ціна одиниці товару з використанням ОІВ;
  8. Наявність обтяжень та обмежень за розпорядженням ОІВ (правами на них);
  9. Укладені ліцензійні угоди, наявність судових спорів та судових рішень (якщо є);
  10. Технічні (споживчі), експлуатаційні, екологічні та економічні показники отримання доходів від використання ОІВ:
  • відомості про продаж об’єктів, вироблених з використанням об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
  • збільшення обсягів реалізації конкретних видів чи всієї продукції підприємства з використанням ОІВ;
  • підвищення ціни залежно від якості продукції;
  • економія у виробництві при використанні патенту (ліцензії) у конкретних видах продукції або у всій продукції;
  • виручка від продажу майнових прав чи продажу ліцензій;
  • економія на капіталовкладеннях у розробку патенту;
  • бізнес-плани розвитку підприємства, із зазначенням планованого валового виторгу, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку тощо;

  Оцінка промислової власності:

  • Патенти на винаходи;
  • Патенти на селекційні здобутки, сорти рослин;
  • патенти на промислові зразки;
  • Ліцензії, франшизи;
  • Фірмові назви та найменування, свідоцтва на товарні знаки (торговельні марки, бренди);
  • свідоцтв на знаки обслуговування;
  • Топології інтегральних мікросхем;
  • Вигідно укладені контракти;

  Оцінка прав користування:

  1. Права користування об’єктами промислової власності, авторського права тощо. (права користування знаками для товарів та послуг, товарними знаками та торговими марками; права користування винаходами, корисними моделями, ноу-хау; права користування літературними, науковими та музичними творами; права користування програмами для ЕОМ тощо);
  2. Монопольне становище на ринку (факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та послуг – на основі інформації від Антимонопольного комітету України);
  3. Економічні та інші привілеї – право користування митними, податковими, господарськими привілеями (визначається виходячи з документів митниці, податкової інспекції тощо.);
  4. Маршрути – право компаній виконання рейсових перевезень певних маршрутах;
  5. право користування майном, у тому числі на умовах оренди (земельною ділянкою, нерухомістю, автомобілем тощо);
  6. Право користування надрами, зокрема на розробку з корисними копалинами;
  7. Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан елементів довкілля в цілому, що міститься у звітах, картах та інших матеріалах;
  8. Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, що будь-яким чином впливають на рівень екологічної безпеки, життєдіяльність підприємства, населеного пункту, регіону та ін.;

   Оцінка об’єктів авторського права та суміжних прав:

  • Твори науки;
  • твори літератури;
  • Драматичні та музично-драматичні твори, сценарні твори;
  • Хореографічні твори та пантоміми;
  • Музичні твори із текстом або без тексту;
  • Аудіовізуальні твори (кіно-, теле- та відеофільми, слайдфільми, діафільми та інші кіно- та тілі твори);
  • твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні оповідання, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;
  • Твори декоративно-ужиткового та сценографічного мистецтва;
  • Твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
  • Фотографічні твори та твори, отримані способами, аналогічними фотографії;
  • Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи та пластичні твори, що належать до географії, топографії та інших наук;
  • Комп’ютерні програми;
  • Бази даних;
  • Виконавці;
  • Виробники фонограм;
  • Організації мовлення;
  • Гудвілл (ділова репутація);

  Оцінка інформації, що представляє комерційну таємницю:

  • Ноу-хау (знань технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, які приносять або можуть приносити дохід та іншу користь);
  • Результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що не охороняються патентами;
  • Проектної, конструкторської та технологічної документації.

  Найчастіше оцінка інтелектуальної власності проводиться у таких випадках:

  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості внеску засновника підприємства у момент створення підприємства та виходу засновника з його складу;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості вкладу у статутний капітал (сформувати значний за розмірами статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до інвестицій);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При постановці на баланс нематеріальних активів, внесення змін до фінансової звітності (що дає можливість здійснювати амортизацію інтелектуальної власності та утворювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань за рахунок собівартості продукції, що не оподатковується на прибуток);
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості ОІВ при угодах купівлі-продажу, передачі прав на використання ОІВ (надання ліцензій на право користування ОІВ, патентів тощо);
  • Оцінка інтелектуальної власності При визначенні сум виплат (винагороди) авторам технічного або технологічного рішення;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При визначенні вартості нематеріальних активів у зв’язку з їх відчуженням, у тому числі примусовим, відповідно до законодавства або у разі реорганізації (злиття, поглинання та реструктуризації), ліквідації, банкрутства підприємства, нематеріальні активи якого можуть бути ідентифіковані або пов’язані з майном, що відчужується;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Приватизації (корпоратизації), зокрема шляхом створення відкритих акціонерних товариств у випадках, передбачених законодавством;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При інвентаризації (обліку) та запровадження оцінки інтелектуальної власності у господарський оборот;
  • Оцінка інтелектуальної власності Для оптимізації виплат податку на майно;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При видачі кредиту під заставу виняткових прав;
  • Оцінка інтелектуальної власності – За інших форм інвестування нематеріальними активами, у тому числі за договорами про спільну діяльність, для залучення інвесторів та інших операцій;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Визначення бази оподаткування та часток учасників;
  • Оцінка інтелектуальної власності – При отриманні документального підтвердження (звіт про оцінку інтелектуальної власності), що має юридичну силу в суді та використовується в рамках судового діловодства (наприклад, під час вирішення конфліктів, визначення шкоди внаслідок порушення виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності);
  • Оцінка інтелектуальної власності – прийняття правильного управлінського рішення (при прогнозуванні майбутніх тенденцій розвитку та прибутковості бізнесу для підвищення ефективності управління та розробки перспективних планів розвитку компанії);
  • Оцінка інтелектуальної власності – У разі необхідності прийняття рішень щодо доцільності інвестицій у об’єкт нерухомості;
  • Оцінка інтелектуальної власності – Залучення інвестицій у конкретний проект або прийняття остаточного рішення про використання нематеріального активу, що оцінюється.

  Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки ОІВ та НМА

  • Найменування об’єкта інтелектуальної власності (ОІВ);
  • Опис ОІВ;
  • Правовстановлюючі документи на ОІВ: патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, авторські договори та ін.

  Після ознайомлення з основними документами, залежно від специфіки об’єкта, мети та призначення оцінки, можуть знадобитися:

  1. Опис об’єкта інтелектуальної власності, характеристика товарів/послуг, вироблених з використанням ОІВ (наприклад, опис товару/послуги, що виробляється під товарним знаком, що оцінюється);
  2. Опис компанії, що використовує цей об’єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;
  3. Відомості про аналоги об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (відмінності оцінюваного об’єкта від його аналогів або конкурентів);
  4. Джерела отримання доходів від використання ОІВ;
  5. Опис ринку, де використовується ОІВ;
  6. Витрати, вироблені для придбання правий і використання ОІВ.
  7. Собівартість та ціна одиниці товару з використанням ОІВ;
  8. Наявність обтяжень та обмежень за розпорядженням ОІВ (правами на них);
  9. Укладені ліцензійні угоди, наявність судових спорів та судових рішень (якщо є);
  10. Технічні (споживчі), експлуатаційні, екологічні та економічні показники отримання доходів від використання ОІВ:
  • відомості про продаж об’єктів, вироблених з використанням об’єкта інтелектуальної власності, що оцінюється (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
  • збільшення обсягів реалізації конкретних видів чи всієї продукції підприємства з використанням ОІВ;
  • підвищення ціни залежно від якості продукції;
  • економія у виробництві при використанні патенту (ліцензії) у конкретних видах продукції або у всій продукції;
  • виручка від продажу майнових прав чи продажу ліцензій;
  • економія на капіталовкладеннях у розробку патенту;
  • бізнес-плани розвитку підприємства, із зазначенням планованого валового виторгу, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку тощо;
  1. Вироблені витрати:
  • на придбання (реєстрацію, створення) та підтримку ОІВ (маркетинг та рекламу);
  • на придбання майнових прав на ОІВ;
  • на освоєння у виробництві та організацію випуску та реалізації товарів з використанням ОІВ;
  • на правову та інші види охорони ОІВ, на страхування ризиків здійснення проектів з використанням ОІВ та (або) їх прибутковості;
  • на маркетинг товарів із використанням ОІВ;
  • на страхування ризиків здійснення проектів з використанням патенту та (або) їх прибутковості.

  Цей перелік документів має попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку об’єкта інтелектуальної власності.

 • Оцінка землі

  Експертна оцінка землі у Харкові. Зробити експертну оцінку землі у Харкові

  Для проведення робіт за направленням необхідні документи (КУПЛЯ-ПРОДАЖ):

  • Державний акт на право власності;
  • Свідоцтво на право власності (за наявності);
  • Договір купівлі-продажу, Свідоцтво про право на спадщину (за наявності)
  • Паспорт Власника земельної ділянки;
  • Ідентифікаційний код Власника земельної ділянки

  Для проведення робіт за напрямом «експертна оцінка землі» необхідні документи (СПАДЩИНА, ДАРУЖЕННЯ):

  • Державний акт на право власності;
  • Свідоцтво на право власності (за наявності);
  • Договір купівлі-продажу, Свідоцтво про право на спадщину (за наявності);
  • Свідоцтво про смерть власника землі;
  • Паспорт Замовника оцінки.

  Для проведення робіт за направленням «експертна оцінка землі юридичним особам » необхідно надати документи:

  • Державний акт на право власності;
  • Свідоцтво на право власності (за наявності);
  • Договір купівлі-продажу (за наявності);
  • Установчі та реєстраційні документи юридичної особи.

  Звіт з оцінки нерухомості у Харкові

  В результаті роботи з оцінки землі Замовник отримує комплексний звіт, який містить такі розділи:

  Аналіз місця розташування земельної ділянки:

  1. Розмір земельної ділянки, її форма;
  2. Географічне розташування земельної ділянки;
  3. Рельєф місцевості у районі земельної ділянки;
  4. Водне середовище у районі земельної ділянки;
  5. Геоботанічні умови у районі земельної ділянки;
  6. Шумове забруднення у районі земельної ділянки;
  7. Природні умови у районі земельної ділянки;
  8. Під’їзні колії, транспортна доступність;
  9. Житлова забудова у районі земельної ділянки;
  10. Комерційна нерухомість у районі земельної ділянки;
  11. SWOT – слабкі та сильні сторони земельної ділянки.

  Аналіз ринку регіону

  1. Загальні тенденції ринку;
  2. Географія розвитку ринку;
  3. Динаміка цін на земельні ділянки в районах області;
  4. Структура пропозиції земельних ділянок районами області;
  5. Динаміка зростання цін на земельні ділянки у районі;
  6. Вартість землі у районі залежно від розміру ділянки;
  7. Динаміка зростання цін на земельні ділянки за населеними пунктами району;
  8. Факторіальний аналіз аналізованої земельної ділянки;
  9. визначення ринкової вартості аналізованої земельної ділянки (прогноз на кілька років);

  Загальні висновки та рекомендації

  • Терміни виконання робіт з оцінки землі-2-3 тижні;
  • Вартість робіт з оцінки землі – після погодження технічного завдання;
  • Обсяг звіту з оцінки землі – 50-60 сторінок

  Коли проведення оцінки землі доцільно та/або обов’язково. Обов’язкова оцінка землі

  • При оподаткуванні, визначенні втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, визначенні розміру державного мита (при угодах купівлі-продажу земельних ділянок тощо);
  • Передача майна у найм;
  • приватизація земельної ділянки;
  • Інше відчуження, обмін та страхування земельних ділянок, що перебувають у державній чи комунальній власності;
  • Визначення величини завданих збитків;
  • Прийняття оптимального, економічно обґрунтованого управлінського рішення щодо запланованої угоди;
  • визначення інвестиційної вартості майна при розробці інвестиційних проектів;
  • Внесення вкладу до статутного фонду підприємства, передачі заставу та інших.;
  • визначення вартості земельної ділянки при реорганізації, банкрутстві або ліквідації підприємства;
  • Виділення або визначення частини державної власності або територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;
  • отримання кредиту під заставу земельної ділянки (іпотека);
  • Розділ майна у судовому порядку;
  • визначення вартості земельної ділянки або права користування з метою бухгалтерського обліку;
  • Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку землі), яке матиме юридичну силу у межах судового діловодства;
  • Інші випадки.

  Перелік необхідних документів для оцінки землі (вартості земельної ділянки):

  • Правовстановлюючі документи на земельну ділянку (державний акт на землю, договір купівлі-продажу землі, договір оренди землі), де вказано площу ділянки, її цільове призначення тощо;
  • Кадастровий план земельної ділянки;
  • Дані про територіальні межі земельної ділянки (копії геодезичного плану або карти з позначенням та описом розташування);
  • Паспортні дані власника земельної ділянки та її ідентифікаційний код;
  • Відомості про наявність обмежень та обтяжень на земельну ділянку, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, наявністю орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, договорів, спеціальних податкових обтяжень та інших обмежень щодо використання (якщо є);
  • Відомості про стан та наявність інженерних комунікацій (якщо є) на земельній ділянці;
  • У разі якщо об’єктом оцінки виступає земельна ділянка разом із житловим будинком, що знаходиться на ньому, Замовник повинен також надати документи і по ньому.

  Експертна оцінка землі проводиться у такій послідовності:

  • Обстеження земельної ділянки (ознайомлення з об’єктом) та вивчення ситуації на ринку землі;
  • визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;
  • Постановка завдання на оцінку, підготовка замовнику пропозицій щодо основних умов договору та укладання договору;
  • Збір, обробка та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки;
  • визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки;
  • Вибір та обґрунтування методичних підходів, методів та оціночних процедур;
  • визначення вартості ділянки за обраними методичними підходами;
  • Складання звіту про оцінку земельної ділянки та висновку про вартість.

  Замовниками послуг з експертної оцінки землі:

  • Можуть бути особи, яким зазначене майно (майнове право, земельна ділянка) належить на законних підставах, а також ті, що замовляють оцінку за довіреністю зазначених осіб;
  • Має бути забезпечено доступ суб’єкта оціночної діяльності до об’єкта, що підлягає оцінці, отримання ним необхідної та достовірної інформації про вказаний об’єкт.

  Істотними умовами договору на проведення експертної оцінки землі:

  • Вказівка ​​майна, що підлягає оцінці;
  • Ціль оцінки;
  • Вид вартості, що підлягає визначенню;
  • Дата оцінки;
  • Строк виконання робіт з оцінки;
  • Вартість та порядок оплати робіт;
  • Права та обов’язки сторін договору;
  • Умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки інформації, використаної під час її виконання;
  • Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;
  • Порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та ухвалення замовником її результатів.

  Договір на проведення експертної оцінки землі укладається у письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім.

  Законодавством чи за згодою сторін договору у ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.

  Звіт про експертну оцінку землі у Харкові

  Звіт про експертну оцінку землі містить:

  • Характеристику об’єкта та місця розташування земельної ділянки, дату оцінки, найменування замовника та оцінювача, їх місце знаходження, банківські реквізити, ідентифікаційні коди – для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційні номери – для фізичних осіб;
  • Мета та підстава проведення оцінки земельної ділянки;
  • обґрунтування вибору відповідної бази земельної оцінки;
  • Основні передумови, припущення та обмеження щодо застосування результатів;
  • Опис та аналіз зібраних та використаних вихідних даних;
  • Аналіз найефективнішого використання об’єкта;
  • Обґрунтування використання методичних підходів, методів та оціночних процедур;
  • Визначення (розрахунок) вартості земельної ділянки на підставі обраних методичних підходів та узгодження отриманих результатів;
  • Письмова заява оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об’єкта оцінки, дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо оцінки земельних ділянок та прав на них, які мають важливе значення для визначення достовірності та об’єктивності оцінки землі та висновку про вартість об’єкта;
  • Висновок про вартість земельної ділянки;
  • Додатки з копіями всіх вихідних даних (копія ліцензії на землеоціночні роботи; план земельної ділянки та ситуаційний план; правовстановлюючі документи; фотографії об’єкта оцінки), а також у разі потреби – інші інформаційні матеріали, які роз’яснюють та підтверджують припущення та розрахунки.

  Строк дії звіту з експертної оцінки землі складає один рік після дати оцінки.

  Оцінювач самостійно здійснює пошук інформаційних матеріалів (за винятком документів, які має надати замовник відповідно до договору), їх аналіз та викладення обґрунтованих висновків.

  Для об’єктивної експертної оцінки землі оцінювач повинен проаналізувати всі інформаційні матеріали, пов’язані з об’єктом, тенденції на ринку подібного майна (землі), інформацію про угоди подібного майна (подібних земельних ділянок), що використовуються у разі застосування порівняльного підходу та іншу важливу інформацію.

  Зібрані в ході експертної оцінки землі вихідні дані та інша інформація повинні відображатися у звіті про оцінку майна (земельної ділянки) з посиланням на джерело їх отримання та у додатках до нього із забезпеченням режиму конфіденційності відповідно до умов договору на проведення оцінки майна (земельної ділянки) .

 • Оцінка промислової власності

  Оцінка промислової власності у Харкові

  • Патенти на винаходи;
  • Патенти на селекційні здобутки, сорти рослин;
  • патенти на промислові зразки;
  • Ліцензії, франшизи;
  • Фірмові назви та найменування, свідоцтва на товарні знаки (торговельні марки, бренди);
  • свідоцтв на знаки обслуговування;
  • Топології інтегральних мікросхем;
  • Вигідно укладені контракти;
 • Оцінка об’єктів комерційної нерухомості

  Оцінка об’єкту комерційної нерухомості. Оцінка комерційної нерухомості у Харкові

  Оцінка вартості об’єкта нерухомості є одним з найбільш затребуваних видів оцінки і включає оцінку вартості права власності або інших прав, наприклад, права оренди, користування, розпорядження і т.д.

  Звіт про оцінку вартості, яку видає Замовнику, має статус офіційного документа доказового значення.

  Звіт про оцінку вартості може бути використаний в суді при розгляді спірних справ.

  Звіт про оцінку вартості, що приймається кредитними відділами банків, а також є основним документом при визначенні величини бази оподаткування в ході обчислення податку при відчуженні.

  Процедура оцінки комерційної нерухомості у Харкові

  Незалежна оцінка вартості нерухомості (крім житла) може бути проведена щодо таких об’єктів:

  1. Оцінка вартості комерційної нерухомості (приміщення, будівлі):
  • Офісна нерухомість;
  • Торгово-розважальна нерухомість;
  • Промислова нерухомість;
  • Логістична (складська) нерухомість;
  • готельна нерухомість;
  • Багатофункціональна нерухомість;
  1. оцінка вартості об’єктів соціально-культурного призначення (школи, спортивні комплекси, медичні установи);
  2. Оцінка вартості об’єктів незавершеного будівництва;
  3. Оцінка вартості інженерних комунікацій, споруд та передавальних пристроїв, у т.ч.:
  • під’їзні колії, мости, тунелі, естакади, дороги, греблі;
  • залізничні колії;
  • трубопроводи, газо- та нафтопроводи;
  • шахти, нафтові свердловини та інші заглиблені споруди різного типу;
  • кабельні лінії; лінії електропередач;
  • огородження;
  • ємності, резервуари, водонапірні башти;
  • споруди оборонного призначення та ін;
  1. Оцінка вартості сільськогосподарської нерухомості;
  2. Оцінка вартості зелених насаджень, упорядкованих територій тощо.

  За бажанням Замовника незалежна оцінка вартості нерухомості проводиться для цілей:

  • Оцінка вартості угоди купівлі-продажу;
  • Оцінка вартості приватизації (викуп державної частки);
  • здачі у найм;
  • Оцінка вартості внеску до статутного капіталу створюваного підприємства;
  • Оцінка вартості забезпечення кредитних зобов’язань під час отримання кредиту (застава, іпотека);
  • Оцінка вартості постановки на бухгалтерський облік;
  • Оцінка вартості переведення бухгалтерської звітності на міжнародні стандарти обліку, переоцінки для відображення у бухгалтерській звітності за реальною (ринковою) вартістю;
  • Оцінка вартості виділення частки власників (учасників);
  • Оцінка вартості при банкрутстві, реструктуризації чи ліквідації підприємства;
  • Оцінка вартості визначення збитків та величини страхового відшкодування;
  • Оцінка вартості оформлення спадщини;
  • Оцінка вартості вирішення майнових спорів;
  • Оцінка вартості оптимізації оподаткування;
  • Оцінка вартості прийняття управлінських рішень, розробки інвестиційних проектів та залучення інвесторів (для визнання результатів оцінки за кордоном обов’язковою умовою є використання Європейських стандартів оцінки);
  • Оцінка вартості реалізації проектів будівництва чи реконструкції об’єктів нерухомості;
  • Оцінка вартості інших операцій, пов’язаних із реалізацією майнових прав на об’єкти нерухомості;

  Перелік документів, необхідних для проведення комплексу робіт із незалежної оцінки вартості нерухомості:

  1. Правовстановлюючі документи (свідоцтво на право власності, свідоцтво про державну реєстрацію, договір купівлі-продажу, дарування інше);
  2. Проектно-кошторисна документація на будівництво (реконструкцію);
  3. Технічні документи БТІ, в т.ч.
  • технічний паспорт чи витяг з технічного паспорта;
  • експлікація;
  • поверховий план приміщень;
  1. Договір оренди (у разі здавання об’єкта нерухомості в оренду);
  2. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку (свідоцтво на право власності, договір оренди земельної ділянки або інший документ, що підтверджує права на земельну ділянку);
  3. Розрахунок річного податку за земельну ділянку, а у разі оренди ділянки – розрахунок орендної плати;
  4. Інформація про дату будівництва, дату введення в експлуатацію, балансову первісну та залишкову вартість (для юридичних осіб);
  5. Охоронне свідоцтво (якщо об’єкт нерухомості є пам’яткою історії та культури чи архітектури);
  6. Обтяжувальні документи щодо використання об’єкта нерухомості (якщо він перебуває у заставі або пов’язаний борговими зобов’язаннями тощо);
  7. Геодезичний план або карта з позначенням та описом фізичних кордонів та розташування нерухомості;
  8. У разі проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єкті нерухомості:
  • кошториси для проведення робіт;
  • договору підряду для проведення робіт;
  • акти приймання-передачі виконаних робіт;
  1. Для об’єктів незавершеного будівництва:
  • галузеву приналежність об’єкта;
  • документи, що підтверджують права на земельну ділянку;
  • дозвільна документація на будівництво, дата початку та припинення будівництва;
  • виведення комплексної державної експертизи;
  • проектна документація, дата її затвердження (в т.ч. технічний проект на об’єкт з експлікаціями внутрішніх площ до плану будівлі, відомостями про конструктивну систему будівлі);
  • зведений кошторисний розрахунок;
  • фактично понесені витрати на будівництво (довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3); акти виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в); форма 4б ДБН Д1.1.-1-2000);
  • акт обстеження будівельного майданчика на дату проведення незалежної оцінки (зазначаються відсотки виконання БМР щодо окремих елементів будівництва);
  • фізико-географічна, геоморфологічна та геологічна характеристика земельної ділянки (виведення землевпорядника, яка має право проводити відповідні роботи з обстеження земельних ділянок);
  • Відомості про наявність обтяжень у об’єкта незавершеного будівництва, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями та інших обмежень щодо використання об’єкта.

   

 • Оцінка цінних паперів

  Оцінка цінних паперів  у Харкові

  Оцінка цінних паперів  – складний та багатоступінчастий процес, здійснення якого потребує серйозного досвіду та професіоналізму.

  Процедура оцінки цінних паперів включає  комплекс складних аналітичних досліджень , які може виконати лише професійно підготовлений суб’єкт оціночної діяльності.

  Процедура оцінки цінних паперів у Харкові. Процедура оцінки цінних паперів в Україні

  Незалежна оцінка цінних паперів може бути проведена щодо:

  • Пайової участі у бізнесі (частки в капіталі товариства або товариства);
  • Контрольних та міноритарних пакетів акцій, емітованих акціонерним товариством;
  • Акцій відкритих та закритих підприємств, фінансових установ (котировані та не котировані на біржі, прості або привілейовані);
  • облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик;
  • облігацій місцевих позик;
  • облігацій підприємств;
  • Опціонів та ф’ючерсів;
  • Казначейські зобов’язання;
  • Ощадних сертифікатів;
  • Інвестиційні сертифікати;
  • Векселі;
  • Приватизаційних паперів;
  • Заставні цінні папери.

  За бажанням Замовника, незалежна оцінка цінних паперів проводиться для цілей:

  • Проведення операцій купівлі-продажу пакета акцій чи інших цінних паперів;
  • Реорганізації господарських одиниць (злиття, поглинання та реструктуризації);
  • приватизації підприємств;
  • Отримання достовірних даних про реальну вартість Ваших цінних паперів під час здійснення трансакцій (відчуження, поділ майна, внесення до статутного фонду, передачу в заставу, лізинг, оренду, страхування та ін.);
  • Визначення величини завданих збитків, внаслідок порушення Ваших майнових прав;
  • Надання цінних паперів як заставу банківським установам;
  • зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
  • здійснення емісії акцій товариством (з метою обґрунтування вартості розміщення акцій);
  • Розділу власності;
  • Припинення господарську діяльність (ліквідації підприємств).
  • Чіткого уявлення про вартість своїх активів, активів контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективу розвитку на ринку товарів та послуг;
  • підвищення ефективності поточного управління підприємством, фірмою;
  • Прийняття оптимального, економічно обґрунтованого управлінського рішення на вибір стратегії угоди;
  • отримання вагомих аргументів про вартість цінних паперів перед вчиненням угоди купівлі-продажу;
  • Отримання компетентної незалежної думки щодо вартості цінних паперів підприємства, що базується на загальноприйнятих в Україні та світовій практиці підходах до оцінки;
  • Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку), яке матиме юридичну чинність у суді та може використовуватись у рамках судового діловодства.

  Які документи необхідні для оцінки цінних паперів

  • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
  • Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
  • Інформація про біржове котирування або наявність даних цінних паперів на фінансовому ринку у позабіржовому обороті;
  • Види діяльності та організаційна структура компанії, акції якої оцінюються;
  • Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
  • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки;
  • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
  • Відомість основних фондів;
  • Інвентарні списки майна;
  • Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
  • Розшифрування кредиторської заборгованості;
  • Розшифровка дебіторської заборгованості: за термінами освіти, за видами дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості;
  • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація щодо них;
  • План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років із зазначенням планованої валової виручки за товарами/послугами, необхідними інвестиціями, витратами, чистим прибутком – за роками.

  Цей перелік документів для оцінки цінних паперів має попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку цінних паперів.

  Оцінка облігацій. Перелік документів, необхідних для оцінки облігацій

  При проведенні оцінки цінних паперів (облігацій), що звертаються на відкритому ринку цінних паперів, необхідно надати лише документ, який свідчить про законне придбання облігації у власність (наприклад, договір купівлі-продажу).

  При оцінці цінних паперів (облігацій), які не звертаються на ринку цінних паперів, необхідно надати такі документы:

  • Правовстановлюючий документ на облігацію (договір купівлі-продажу чи інше);
  • параметри випуску облігації;
  • Установчі документи підприємства – емітента (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
  • Бухгалтерська звітність емітента за останні 3 – 5 років (або можлива кількість попередніх періодів) – бухгалтерський баланс та звіт про прибутки та збитки;
  • Аудиторські висновки (якщо проводилася аудиторська перевірка) щодо наданої бухгалтерської звітності.
  • Перелік основних засобів емітента на дату оцінки;
  • Дані про всі активи емітента (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі та інші нематеріальні активи – патенти, ліцензії) з розшифровкою.

  Оцінка векселів у Харкові. Перелік необхідних документів для оцінки векселів

  • Копія векселя та договору купівлі-продажу, або інших документів, що підтверджують права на вексель;
  • Копії установчих документів емітента (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
  • Дані бухгалтерської звітності векселедавця за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс та звіт про прибутки та збитки;
  • Відомість основних фондів;
  • Інвентарні списки майна;
  • Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
  • Розшифрування кредиторської заборгованості;
  • Висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
  • Розшифровка дебіторську заборгованість: за термінами освіти, за видами дебіторську заборгованість, частка сумнівної заборгованості.

  Вартість послуг з оцінки цінних паперів обумовлюється у кожному конкретному випадку та залежить від наступних факторів:

  • типу та складу підприємства (цінні папери якого оцінюються), характеристики бізнесу;
  • повноти та достовірності наявної у Замовника необхідної інформації про об’єкт оцінки;
  • терміновості виконання замовлення та ін.

  За результатами проведеної роботи з оцінки цінних паперів оформляється звіт про оцінку цінних паперів, що має повну юридичну чинність.

 • Оцінка прав користування

  Оцінка прав користування у Харкові

  • Права користування об’єктами промислової власності, авторського права тощо. (права користування знаками для товарів та послуг, товарними знаками та торговими марками; права користування винаходами, корисними моделями, ноу-хау; права користування літературними, науковими та музичними творами; права користування програмами для ЕОМ тощо);
  • Монопольне становище на ринку (факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та послуг – на основі інформації від Антимонопольного комітету України);
  • Економічні та інші привілеї – право користування митними, податковими, господарськими привілеями (визначається виходячи з документів митниці, податкової інспекції тощо.);
  • Маршрути – право компаній виконання рейсових перевезень певних маршрутах;
  • право користування майном, у тому числі на умовах оренди (земельною ділянкою, нерухомістю, автомобілем тощо);
  • Право користування надрами, зокрема на розробку з корисними копалинами;
  • Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан елементів довкілля в цілому, що міститься у звітах, картах та інших матеріалах;
  • Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, що будь-яким чином впливають на рівень екологічної безпеки, життєдіяльність підприємства, населеного пункту, регіону та ін.;
 • Оцінка завданого збитку

  Оцінка збитків після затоки, пожежі (меблі, електроніка, побутова техніка).

  Право особи на розпорядження та володіння будь-яким видом майна є одним із основоположних в Україні та охороняється Конституцією та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, особи, майно яких було пошкоджено або знищено через неправомірні дії інших осіб, мають право на відшкодування матеріальної шкоди. Така шкода виражається у грошовому еквіваленті. Але, слід знати, що при розгляді таких спорів, позивач зобов’язаний підтвердити факт пошкодження чи знищення майна та обґрунтувати свої матеріальні вимоги. Найпоширенішими видами ушкодження чи знищення нерухомого майна є залиття водою, або термічним впливом (вогнем).

  Оцінка збитків після затоки водою

  Власники нерухомого майна, яке розташоване у багатоквартирних або багатоповерхових будинках, несуть ризик пошкодження свого майна шляхом затоки водою. Судова практика з таких спорів виробила єдину позицію, яка полягає у пред’явленні доказів, які підтвердять факт залиття та завданих збитків. Доказом пошкодження майна буде  оцінка збитків від затоки. Щоб отримати таку оцінку, необхідно звернутися до Судової незалежної експертизи України. Сучасні методики, розроблені провідними експертами та оцінювачами, дозволяють визначити не тільки збитки, завдані майну шляхом його затоки, а й ймовірні причини такого залиття. Це питання особливо актуальне у суперечках, де визначити винуватця залиття не вдається. Якщо майно, яке було залите (наприклад, двері), не підлягає відновленню, то експерт чи оцінювач обов’язково вкаже про це у своєму висновку. Оцінка може бути виконана як у вигляді експертного дослідження, так і у вигляді судової експертизи.

  Оцінка збитків після пожежі, що знищила або пошкодила майно

  Термічний вплив на об’єкти рухомого або нерухомого майна призводить до серйозних матеріальних збитків. Це може бути часткове або повне знищення майна, в тому числі і нерухомого. Звичайно ж, як і у випадку із залиттям, потерпілий, звернувшись до суду, з вимогою матеріальної компенсації за пошкоджене чи знищене майно, зобов’язаний довести факт ушкодження чи знищення майна, а також розмір заподіяної шкоди. Знову ж таки, єдиним вагомим доказом таких фактів є  оцінка збитків від пожежі .. Для проведення експертизи щодо встановлення розміру матеріальних збитків, заподіяних залиттям або пожеж, зверніться до одного з наших відділень у містах: Київ, Одеса, Чернігів, Миколаїв, Кіровоград, Житомир. Або зв’яжіться з нами по телефону або в інший зручний для вас спосіб.

Оцінка майна – один із необхідних та найважливіших кроків при операціях з нерухомістю. Оцінкою майна називається процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки відповідно до процедури, встановленої нормативно-правовими актами та є результатом діяльності суб’єкта оціночної діяльності. У більшості випадків оцінка вартості майна необхідна відповідно до Закону України щодо оцінки майна. Експертна оцінка проводиться у багатьох випадках (повний перелік випадків, коли необхідна обов’язкова оцінка власності представлена ​​в Законі про оцінку), проте звичайна людина стикається з оцінкою в основному в кількох випадках: коли набуває майна, за рішенням суду або при оцінці шкоди, завданої майну.

Телефонуйте: +38097-44444-55

Дуже часто незалежна експертна оцінка затребувана банками при видачі кредитів. Зазвичай банки рекомендують замовляти оцінку у незалежного експерта (хоча деякі банки мають і власних оцінювачів у штаті), оскільки експертна оцінка майна є гарантією того, що майно коштує саме ту кількість грошей, яка вказана у звіті. Поклавши відповідальність на оцінювача, банк прагне максимально зменшити ризики під час видачі кредиту.

Також незалежна оцінка майна найчастіше затребувана страховими компаніями у разі, якщо майну було завдано шкоди (наприклад, якщо автомобіль постраждав у ДТП) або за рішенням суду (якщо відбувається поділ майна або визначення шкоди, завданої майну).

Наша компанія має всі дозвільні документи на здійснення оціночної діяльності, а також кваліфікаційне свідоцтво, що дозволяє здійснювати оцінку рухомого (машин та обладнання) та нерухомого майна, автотранспортних засобів, товарів в обігу (урожаї, велику та дрібну рогату худобу, товарні запаси, готова продукція та т.п.). Оцінка (Харків майна здійснюється відповідно до чинних Національних Стандартів України та Методики, використовуючи методичні підходи, необхідні для визначення ринкової та інших видів вартості майна).

Оцінна діяльність є не єдиним напрямком нашої компанії: ми також готові допомогти у реєстрації та подальшому оформленні підприємств та підприємців у м. Харкові, а також у супроводі справ у суді.

Коротка інформація про оцінку у Харкові.

Оцінка житла та гаражів для приватних осіб

В абсолютній більшості випадків необхідність визначення ринкової вартості квартири, будинку, гаража або земельної ділянки виникає при їх продажу або даруванні. Звіт оцінювача потрібно нотаріусу визначення
розміру обов’язкових платежів під час оформлення угоди з купівлі-продажу. У цьому випадку звіт проходить обов’язкову процедуру реєстрації у базі даних Фонду державного майна України з метою боротьби із заниженими
оцінками. Такий вид роботи також називається “податковою оцінкою”, “оцінкою для цілей оподаткування” або “оцінкою для нотаріуса”.

Другим за поширеністю випадком, коли потрібна наша послуга з визначення вартості є звернення до суду. Оцінка для суду може носити суто «технічний» характер, наприклад, при оформленні права
власності на нерухомість через рішення суду, якщо з якихось причин документи не дозволяють оформити це право за допомогою нотаріуса. Також нерідкі випадки замовлення послуги оцінювача при майнових суперечках, наприклад,
оцінка нерухомого майна під час розлучення подружжя. Звертаємо Вашу увагу, що в таблиці вказано орієнтовні ціни та терміни надання послуг. Це пов’язано з тим, що вартість та термін виконання
експертної оцінки нерухомості у Києві залежать від значної кількості факторів, у тому числі й від мети, на яку проводиться кожна конкретна робота. Наприклад, процес визначення ринкової вартості квартири в
спальному районі Харкова у типовій багатоповерхівці з погляду оцінювача є значно простішим порівняно, скажімо, з проведенням оцінки квартири у малоповерховому житловому будинку будівлі першої половини чи середини ХХ століття.

Інша нерухомість

Якщо необхідно визначити вартість нежитлового приміщення або будівлі, що належить фізичній чи юридичній особі для продажу або пред’явлення в суді, процедура мало чим відрізняється від описаної вище.
Окреме місце займає оцінка комунального майна Києва для оренди.

Чим відрізняється оцінка від експертизи

Багато клієнтів не розуміють різниці між оцінкою та експертизою та між оцінювачем та експертом. Не знають, який документ їм потрібен (звіт про оцінку чи висновки експерта) у тій чи іншій ситуації та до кого звертатися (до експерта чи оцінювача). Давайте розберемося за пунктами: Експертна (незалежна) оцінка – процес визначення ринкової
вартості. Регулюється ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності». Регулюванням оціночної діяльності займається Фонд державного майна України. Незалежний оцінювач — сертифікований (ліцензований) спеціаліст, який виконує оцінку нерухомості та інших предметів, на визначення вартості яких має дозвільні документи
(Кваліфікаційні свідоцтва). Судова експертиза – дослідження різних матеріальних та
нематеріальних предметів. На відміну від оцінки може стосуватися не лише визначення вартості, а й будь-яких інших питань, які ставляться перед експертом: стан нерухомості, її придатність, можливість
подальшої експлуатації тощо. Регулюється ЗУ «Про судову експертизу». Регулюванням діяльності судових експертів займається Міністерство юстиції. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз — найавторитетніша державна установа в галузі, проте виконання замовленої там роботи можна
чекати занадто довго через об’єктивно велике завантаження співробітників. Судовий експерт – сертифікований (ліцензований) спеціаліст, який проводить експертизу чи дослідження. Не всі знають, що судові експерти (попри їхню назву) надають послуги ті лише в рамках судового провадження, а й на замовлення зацікавлених осіб, просто така робота називається не експертизою, а дослідженням.

Наша оцінна компанія виконує роботи з оцінки у Харкові, Харківській області та інших регіонах України.

Якщо у Вас виникли питання щодо визначення вартості різних видів майна, будь ласка, телефонуйте! Ми будемо раді відповісти на Ваші запитання.

Телефонуйте: +38097-44444-55

НОВА експертна оцінка нерухомості, майна, квартир, землі, автомобілів (Харків, Україна):

 • Експертна оцінка квартири – від 300 грн.
 • Експертна оцінка будинку – від 300 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень – від 500 грн.
 • Експертна оцінка землі – від 450 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля (дарування) – від 400 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля (спадщина) – від 400 грн.

НОВА експертна оцінка квартир, майна Київ, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ):

 • Експертна оцінка квартири до 30 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка квартири від 30 до 70 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка квартири від 70 до 80 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка квартири від 80 до 90 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка квартири від 90 до 100 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка квартири понад 100 кв. – від 2000 грн.

НОВА експертна оцінка будинків, майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ):

 • Експертна оцінка будинку до 60 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку від 60 до 150 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку від 150 до 170 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку від 170 до 200 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку від 200 до 300 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку від 300 до 500 кв. – від 2000 грн.
 • Експертна оцінка будинку понад 500 – від 2000 грн.

НОВА експертна оцінка нерухомості (ЗЕМЛІ), майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ):

 • Оцінка землі від 1 до 5 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 5 до 12 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 12 до 15 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 15 до 20 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 20 до 25 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 25 до 50 соток – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 50 сотів. до 1 га. – від 450 грн.
 • Оцінка землі від 1 га. – від 450 грн.

НОВА експертна оцінка нежитлових приміщень, майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ):

 • Експертна оцінка нежитлових приміщень до 60 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень від 60 до 100 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень від 100 до 150 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень від 150 до 200 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень від 200 до 300 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень від 300 до 500 кв. – від 500 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень понад 500 – від 500 грн.

НОВА експертна оцінка гаражів, паркінгів, майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ):

 • Експертна оцінка гаража – від 300 грн.
 • Експертна оцінка підземного паркінгу – від 300 грн.
 • Експертна оцінка наземного паркінгу – від 300 грн.

Для проведення НОВОЇ експертної оцінки нерухомості, майна, квартир, землі, автомобілів (Харків, Україна) необхідно:

 • Правовстановлюючий документ (свідоцтво на право власності, договір купівлі продажу, дарування, свідоцтво про набуття спадщини, рішення Суду, ін.). Лише один із документів;
 • Технічний паспорт на нерухоме майно (зазвичай видає БТІ, але зараз займаються цим і приватні структури);
 • Паспорт громадянина України (власника нерухомості);
 • У разі набуття спадщини, необхідно надати Свідоцтво про смерть власника та Паспорт громадянина України тієї людини, яка вступає у спадок.
 • Правовстановлюючий документ (державний акт на землю, свідоцтво на право власності (нового зразка), договір купівлі продажу, дарування, свідоцтво про набуття спадщини, рішення Суду тощо). Лише один із документів;
 • Паспорт громадянина України (власника землі);
 • У разі набуття спадщини, необхідно надати Свідоцтво про смерть власника та Паспорт громадянина України тієї людини, яка вступає у спадок.
Телефонуйте: +38097-44444-55
 • Будь-яка оцінка від 300 грн.! Термін виконання експертної оцінки нерухомості, майна, квартир, землі, автомобілів (Харків, Україна) – від 30 хвилин.
 • Експертна оцінка КВАРТИРИ, нерухомості, майна Харків, Україна (послуги з оцінки) – Дарна/Спадщина
 • Експертна оцінка АВТОМОБІЛЯ, майна Харків, Україна (послуги з оцінки) – Дарна/Спадщина
 • Експертна оцінка КВАРТИРИ, нерухомості, майна Харків, Україна (послуги з оцінки) – для купівлі/продажу (реєстрація у базі ФДМУ)
 • Експертна оцінка нерухомості (БУДИНКУ), майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація в базі ФДМУ)
 • Ми розповімо, скільки коштує оцінка квартири, нерухомості (все про послуги з оцінки). Вартість оцінки нерухомості, квартири, будинку, землі (Харків, Україна) – дзвоніть!
Телефонуйте: +38097-44444-55
 • Експертна оцінка нерухомості (НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ), майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація в базі ФДМУ)
 • Експертна оцінка нерухомості (ГАРАЖІВ І ПАРКОМІСТЬ), майна Харків, Україна – для купівлі/продажу (реєстрація в базі ФДМУ)
 • Термін виконання робіт з експертної оцінки нерухомості, майна, землі від 30 хвилин .
 • Експертна оцінка нерухомості, майна, квартир, землі, автомобілів (Харків, Україна).
 • Термін виконання експертної оцінки нерухомості, майна, квартир, землі, автомобілів (Харків, Україна) – 30 хвилин. Телефонуйте!

Юрист з оцінки майна у Харкові
Юрист Харкова, надає широкий спектр послуг у цьому виді
діяльності. Юрист Харкова надає послуги з оцінки майна, таких як: будинки, квартири,
гаража, приватного будинку, магазину, офісу, складу, приміщення виробництва та інші. Також фахівці нашої компанії надають послуги з оцінювання землі. Це необхідно під час купівлі, продажу та оренди, щоб визначити первісну її вартість земельної ділянки. Вся оцінка майна проводиться лише, покладаючись на
законодавство України. Юрист Харкова нашої компанії виконає роботу будь-якої складності, швидко,
найкоротший термін, але якісно, ​​а ось ціни на послуги з оцінки майна прийнятні, які вас здивують. Звертайтесь до послуг нашої компанії і ви будете здивовані якістю виконаної роботи. Адже співробітники висококваліфікованих професіоналів, які мають великий практичний досвід, завершили не одну юридичну
справу.

Телефонуйте, приходьте зараз, не відкладаючи.