Адвокат з відшкодування шкоди здоров’ю у Харкові

Адвокат в Харкові з відшкодування шкоди здоров’ю надає широкий спектр послуг у цьому виді діяльності.
Кожна людина має право, але відшкодування шкоди її здоров’ю, або якоїсь іншої шкоди. Тому громадяни, яким завдано шкоди здоров’ю, можуть вимагати компенсувати моральну або моральну шкоду, звернувшись до суду.
Під шкодою здоров’ю мається на увазі, каліцтво чи інше ушкодження, а також: витрати на відновлення здоров’я, які зазнали внаслідок ушкодження здоров’я, або втрачений заробіток у період реабілітації. Але щоб отримати компенсацію потерпілому потрібно обґрунтувати пред’явлену до відшкодуванню суму.
В основному судом призначаються щомісячні виплати, але іноді ухвалює рішення про одноразову виплату.
Важливо знати! Тільки швидке реагування та професійний підхід зі значним досвідом у даній галузі зможе допомогти в даному питанні.
Звернувшись до Адвоката в Харкові, Ви зробите правильний вибір. Саме він зможе добитися максимально справедливих виплат за пошкодження вашого здоров’я, та можливої ​​компенсації моральної шкоди.

Загальні положення про відшкодування шкоди

Статтею 3 Конституції України, життя і здоров’я людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим великого значення набуває вирішення питання відшкодування шкоди, завданої цим благам.
Відповідно до ст. 1168 ЦК України, моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім’єю.

Відповідно до ст. 1169 ЦК України шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується.

Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка її завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію.

Відповідно до ст. 1171 ЦК України шкода, завдана особі у зв’язку із вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних умов не можна було усунути іншими засобами (крайня необхідність), відшкодовується особою, яка її завдала.

Особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред’явити зворотну вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла.

Відшкодування шкоди завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

Відповідно до ч. 1 ст. 1195 ЦК України Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо (ч. 1 ст. 1195 ЦК України).
У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

При визначенні розміру заробітку (доходу), який втратив потерпілий внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, важливу роль відіграє той факт, чи перебуває особа на момент заподіяння їй шкоди у трудових відносинах. Якщо так, то розмір втраченого заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, якщо її немає — загальної працездатності (ч. 1 ст. 1197 ЦК України).
Згідно зі ст. 1198 ЦК України, для обрахування середньомісячного заробітку (доходу) фізичної особи—підприємця та фізичної особи, яка самостійно забезпечує себе роботою (адвокат, особа, що зайнята творчою діяльністю тощо), слід виходити з річного доходу, одержаного в попередньому господарському році, на підставі даних органу державної податкової служби, поділеного на 12 місяців. Якщо ця особа отримувала дохід менш як дванадцять місяців, розмір її втраченого доходу визначається шляхом визначення сукупної суми доходу за відповідну кількість місяців.
До втраченого заробітку (доходу) не включаються одноразові виплати, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, допомога по вагітності та пологах тощо (ч. 3 ст. 1197 ЦК України).
Ч. 4 ст. 1197 ЦК України передбачає, що якщо заробіток (дохід) потерпілого до його каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я змінився, що поліпшило його матеріальне становище (підвищення заробітної плати за посадою, переведення на вищеоплачувану роботу, прийняття на роботу після закінчення освіти), при визначенні середньомісячного заробітку (доходу) враховується лише заробіток (дохід), який він одержав або мав одержати після відповідної зміни.
Якщо ж потерпілий на момент завдання йому шкоди не працював, його середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється, за його бажанням, або виходячи з його заробітку до звільнення, або виходячи із звичайного розміру заробітної плати працівника його кваліфікації у цій місцевості (ч. 3 ст. 1197 ЦК України).
Розмір втраченого заробітку (доходу) може бути зменшено:

 • у разі грубої необережності потерпілого (ч. 2 ст. 1193 ЦК України). Якщо ж мав місце умисел потерпілого, завдана школа не відшкодовується;
 • залежно від матеріального становища потерпілого (ч. 4 ст. 1193 ЦК України);
 • якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, що була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1204 ЦК України).

Збільшення обсягу та розміру відшкодування шкоди можливо:

 • за договором (ч. 4 ст. 1195 ЦК України);
 • якщо працездатність потерпілого знизилася порівняно з тією, що була у нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди (ст. 1203 ЦК України);
 • у разі підвищення вартості життя (ч. 1 ст. 1208 ЦК України);
 • у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати (ч. 2 ст. 1208 ЦК України).

Ще однією особливістю відшкодування додаткових витрат є те, що при визначенні їх розміру вина потерпілого не враховується (ч. 3 ст. 1193 ЦК України).
Крім відшкодування втраченого заробітку (доходу) та додаткових витрат особа, якій заподіяно каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, має право вимагати відшкодування їй моральної шкоди (ст. 1168 ЦК України).

Відшкодування шкоди внаслідок ДТП

Як відшкодувати збитки за рахунок винної в ДТП особи?

Як результат ДТП – пошкодження транспортного засобу. Крім того, аварія на дорозі є суттєвою загрозою життю та здоров’ю людей. Потерпілий має право вимагати виплату матеріальної та моральної шкоди від особи, винної у скоєнні ДТП, або від його страхової компанії.

Що являє собою матеріальна шкода внаслідок аварії

Під цим поняттям розуміють оціночну вартість відновлювальних робіт транспортного засобу, пошкодженого внаслідок ДТП. Під час розрахунку шкоди беруться до уваги наступні показники: товарна вартість автомобіля, коефіцієнт фізичного зносу, а також ступінь зменшення товарної вартості автомобіля після аварії.

Під час підготовки позову про відшкодування шкоди дуже важливим є один момент – чи має винна особа страховий поліс. Саме від цього залежать подальші дії потерпілого.

Якщо винна особа має договір ОСЦВ або КАСКО

В такому випадку завдані збитки відшкодовує страхова компанія винуватця ДТП. Для подання заяви власник пошкодженого автомобіля повинен зібрати необхідний пакет документів: копію протоколу, довідку про ДТП, постанову про правопорушення, копію свідоцтва про право власності на автомобіль, також може знадобитись додатковий матеріал по справі (наприклад, показання свідків).

Важливо! Страховка не завжди охоплює всю суму завданих збитків. В такому випадку потерпілий має право вимагати від винуватця виплатити різницю, в т.ч. через суд.

Якщо винна сторона не має страхового полісу

Випадок неприємний, але не безнадійний. Гарантом компенсації є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Важливою умовою для подачі заяви є наступні вимоги:

 • Наявність страхового полісу у потерпілого.
 • Дотримання строків звернення із заявою (30 днів).

Що робити, якщо винний водій поїхав з місця ДТП?

Якщо винуватець ДТП залишив місце події:

 • Не пересувайте своє авто, викликайте поліцію для складення протоколу про правопорушення.
 • Запишіть всі відомості (якщо встигли запам’ятати) про автомобіль винної особи: марка, модель, колір, номер. Необхідно повідомити всі деталі поліції, яка в подальшому знайде правопорушника.
 • Зверніться в страхову компанію (свою та винної у ДТП особи) із заявою. Необхідну інформацію можна дізнатись в ЦБД МТСБУ на сайті mtsbu.ua.