Вашу ділову репутацію поставлено під сумнів?

Про Вас поширили недостовірну іноформацію?

Зганьбили честь та гідність?

Звертайтесь в Адвокатське бюро «Marzoni».  Адвокати нашого бюро мають великий  досвід  з представлення інтересів фізичних та юридичних осіб у справах про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інофрмації.

Кожен має право  на повагу  до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканими. Фізична особа має право звернутися до суду  з позовом про захист її гідності та честі.

Фізична особа має право на недоторканість своєї ділової репутації. Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист свої ділової репутації.

Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї  недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.

Визначення понять честі, гідності та ділової репутації

Чинне законодавство не містить конкретного визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту.

Зазвичай під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, тобто кожна людина – особистість, яка заслуговує на повагу до себе.

З честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло.

Під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків.

Під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб – підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Виключення становить наведене в статті 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність” поняття ділової репутації, яка визначається як відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи. Зазначене поняття застосовується до правовідносин, на які поширюється цей Закон.

Право на повагу до честі, гідності та недоторканність ділової репутації

Право на повагу до честі, гідності та недоторканність ділової репутації закріплено у статтях 297, 299 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), а саме вказаними нормами встановлено, що:

  • Кожен має право на повагу до його гідності та честі.
  • Гідність та честь фізичної особи є недоторканними.
  • Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі.
  • Фізична особа має право на недоторканність своєї ділової репутації.
  • Фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.

Способи захисту прав клієнта

Нематеріальними благами прийнято вважати гідність особистості, хороша репутація в ділових колах, честь. Ці цінності належать фізичній особі та не можуть бути передані за бажанням іншим громадянам. У тих випадках, коли людина не може власними силами знайти порушника, він має право звернутися за допомогою до адвоката бюро. Кваліфікований фахівець збирає відомості і відправляє докази провини разом із заявою в судові інстанції, щоб визнали факт того, що інформація є недійсною.

Існує 2 групи способів захисту честі і гідності в суді:

  • нематеріальні – постраждала сторона має право на спростування неправдивої інформації в тому джерелі, де вона була опублікована або представлена ​​в іншому вигляді (разом зі спростуванням часто публікуються вибачення порушника);
  • матеріальні – клієнти, які постраждали від іншого громадянина, мають право на матеріальну компенсацію разом з публічними вибаченнями.

Вибір конкретного методу буде залежати тільки від побажань самого клієнта.

Захист репутації юридичних осіб

Під діловою репутацією на увазі громадську оцінку професійних навичок співробітників компанії. Іншими словами, імідж організації залежить від ділових якостей фахівців, які стимулюють клієнтів звертатися до них знову. Юридичні особи, які звертаються за допомогою до адвоката в Харкові, потребують того, щоб фахівець довів їх невинність і спростував таку неправдиву інформацію: порушення законодавства, неправомірні дії по відношенню до партнерів і клієнтів, несумлінне здійснення діяльності або порушення ділової етики.