Що таке бізнес-право? Адвокат для бізнесу у Харкові

Комерційне право іноді називають комерційним правом або комерційним правом і відноситься до законів, що регулюють відносини між людьми та комерційні питання. Є дві відмінні області ділового права; регулювання комерційних організацій через закони про партнерство, компанії, банкрутство та агентство, і друге – регулювання комерційних угод через закони договору. Історія законів такого типу налічує кілька століть, і їх можна побачити у миротворчих гільдіях, де члени зобов’язуються захищати одне одного. Багато законів про підприємницьку діяльність включають спроби запобігти проблемам, які можуть зашкодити бізнесу або викликати правові суперечки.

Ми можемо надати нашим клієнтам консультації та допомогу за стандартами компетентності та чуйності, які відповідають стандартам великих юридичних фірм, та водночас забезпечити широку особисту участь у вирішенні питань, які вони передають нам.

Адвокат для бізнесу

Адвокат з супроводу бізнесу  – це спеціаліст Компанії бізнес-адвокат, який має досвід у юридичному обслуговуванні та супроводі фірм, підприємств, підприємців, бізнесу з різних напрямків бізнесу.

Послуги бізнес-адвоката:

 • консультація з бізнесу   та з інших юридичних питань у сфері бізнесу;
 • інформаційне юридичне забезпечення бізнесу (нормативні матеріали, довідкова інформація);
 • юридична експертиза та  розробка договорів ,  контрактів,  корпоративних документів;
 • підготовка, складання та подання заяв, претензій;
 • ведення справи в суді   та на стадії виконавчого провадження;
 • участь у переговорах із третіми особами;
 • представництво інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • оптимізація оподаткування  – адвокат із податків;
 • реєстрація бізнесу  та юридичний супровід фірм;
 • реєстрація представництва іноземних компаній , внесення змін до установчих документів;
 • юридичний супровід угод з нерухомістю ;
 • участь у вирішенні митних спорів та інші послуги .

Англомовний бізнес-адвокат, адвокат, який володіє німецькою, польською та італійською мовами.

У нас Ви отримуєте цілий комплекс кваліфікованих юридичних послуг  адвоката із супроводу бізнесу  в Україні та за кордоном. Ми пропонуємо цілий комплекс юридичних послуг та інших супутніх послуг, пов’язаних з діловою діяльністю та захистом бізнес інтересів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на постійній та разовій основі.

Юридичний супровід бізнесу

Плюси юридичного супроводу  адвокатом із супроводу бізнесу : кваліфіковане ведення переговорів; практичний досвід адвокатів та юристів дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання; нерозголошення інформації про клієнта, закритий доступ до інформації про діяльність компанії; договірне регулювання взаємовідносин; економія коштів унаслідок відсутності проблем, пов’язаних із змістом власного юридичного відділу.

Судовий захист. Господарські та інші суперечки

Провідним напрямом діяльності наших юристів є надання правової допомоги під час розгляду господарських спорів та інших господарських справ.

Ми маємо високий рівень теоретичної підготовки з питань господарського процесу, багатий досвід у вирішенні господарських спорів та інших господарських справ.

Ви можете бути впевнені, що у разі виникнення у вас спірної ситуації при здійсненні підприємницької та економічної діяльності ми докладемо максимум зусиль і використовуємо весь наш професійний досвід для того, щоб надати вам всебічну правову допомогу у вирішенні господарського спору.

Сфера наших послуг поширюється на різні галузі підприємницької діяльності.

Зокрема, ми здійснюємо представництво у господарських судах інтересів суб’єктів підприємницької діяльності щодо таких господарських спорів як:

• господарські суперечки щодо захисту права власності;

• господарські про неналежне виконання зобов’язань, зокрема, які з договорів позики, поставки, підряду, перевезення, оренди, зберігання, возмездного надання послуг та інших.;

• господарські справи про відшкодування збитків, спричинених неналежним виконанням зобов’язань;

• господарські суперечки, пов’язані з укладанням, зміною та розірванням договорів;

• корпоративні суперечки, у тому числі, суперечки, пов’язані зі створенням, реорганізацією та ліквідацією юридичної особи, приналежністю акцій, часткою у статутному капіталі господарських товариств, призначенням чи обранням, припиненням, призупиненням повноважень та відповідальністю осіб, що входять до складу органів управління та органів контролю юридичної особи, суперечки про оскарження рішень органів управління юридичної особи та інші суперечки;

• господарські суперечки щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;

• господарські суперечки щодо захисту ділової репутації;

• суперечки про визнання незаконними рішень та дій (бездіяльності) різних владних органів – податкових, митних, ліцензуючих;

• суперечки у справах про адміністративні правопорушення як у випадках притягнення суб’єктів підприємництва до адміністративної відповідальності, так і у випадках оскарження рішень адміністративних органів щодо притягнення до адміністративної відповідальності;

інші категорії господарських справ.

Ми бачимо своє завдання в ефективному захисті прав та охоронюваних законом інтересів наших клієнтів. Для цього ми рекомендуємо оптимальні засоби, способи та форми захисту прав, які не обмежуються лише судочинством.

Якщо можливе врегулювання господарських спорів або інших господарських справ поза судовою юрисдикцією (у претензійному порядку або шляхом звернення зі скаргою до вищої за посадою особи або органу, або за допомогою звернення до органів прокуратури), ми надамо вам таку пораду та надаємо необхідну допомогу щодо подання ваших інтересів перед усіма третіми особами.

Правильний вибір форми та способу захисту призведе до економії часу та коштів, що витрачаються на вирішення спірної ситуації.

Абонентське обслуговування бізнесу

Юридичне обслуговування підприємств – постійний юридичний супровід діяльності юридичних.

Юридичні особи часто стикаються з проблемою, коли, навіть маючи в штаті кваліфікованого юриста, не вдається впоратися з усіма питаннями, які виникають у ході здійснення підприємницької діяльності. Доводиться звертатися за додатковою допомогою до адвокатів та юристів.

Уклавши договір на абонентське юридичне обслуговування, вам більше не доведеться витрачати свій час та гроші на разові звернення до юристів та адвокатів.

Юридичний супровід бізнесу є постійним, комплексним наданням висококваліфікованої допомоги з усіх юридичних питань.

Зразковий перелік послуг з юридичного обслуговування та юридичного супроводу:

1. Оперативні усні та/або письмові юридичні консультації, у тому числі з питань застосування чинного законодавства.

2. Юридичне обслуговування щодо ведення установчої документації: ведення загальних зборів засновників, зборів акціонерів, складання протоколів їх проведення, внесення змін до установчих документів товариства у разі зміни засновників, зміни статутного капіталу, зміни юридичної адреси та інше.

3. Повний юридичний супровід цивільно-правової документації: складання внутрішньої договірної бази та підтримання її у належному стані, надання юридичних висновків щодо потенційних цивільно-правових чи господарських угод, ведення у присутності клієнта переговорів з контрагентами з питань, пов’язаних із укладенням договору.

4. Юридична допомога щодо ведення кадрової документації: докладне консультування та супровід з питань трудового законодавства, укладання цивільно-правових договорів зі співробітниками, укладання трудових договорів зі співробітниками, укладання необхідних наказів (про призначення, звільнення та ін.), складання супутньої документації (правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис та ін.).

5. Подання інтересів клієнта у відносинах з державними органами, відомствами та організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами, у тому числі, під час проведення переговорів.

6. Складання вимог, заперечень та претензій боржникам-контрагентам.

7. Досудове врегулювання спору з третіми особами.

8. Представництво та захист інтересів клієнта у всіх інстанціях у господарському суді та в судах загальної юрисдикції.

9. Інформування про зміни у законодавстві, які стосуються діяльності Довірителя.

10. Інші юридичні послуги.

Під час укладання договору на постійне юридичне обслуговування ми обговорюємо з клієнтом зразковий обсяг робіт та ставку щомісячної абонентської плати.

Таким чином, ви самі вибираєте той обсяг юридичної допомоги, який Вам потрібний.

Ми враховуємо ваші побажання щодо включення до договору на юридичне (абонентське) обслуговування інших послуг, які надає наше адвокатське бюро.

Ключові послуги для міжнародних клієнтів

Вихід на український ринок, у тому числі вибір правильної юридичної форми для нового українського бізнесу та подальше формування та реєстрація,
Бізнес-іміграція, у тому числі візи для осіб, які починають бізнес в Україні,
Митне право України,
Проведення юридичних та податкових перевірок для міжнародних інвесторів , зацікавлених у придбанні чи злитті з українськими цільовими компаніями,
Продаж українських дочірніх компаній (угоди з активами та акції),
Дотримання українського податкового та фінансового законодавства,
Дотримання відповідних українських правил ринку капіталу, встановлених різними українськими законами та органами фінансового нагляду,
Купівля та продаж української та зарубіжної нерухомості,
Ведення переговорів та складання транзакційних документів, включаючи ділові угоди та контракти,
Представлення інтересів наших клієнтів у переговорах з постачальниками, співробітниками, державними органами та конкурентами,
Дотримання українського трудового та трудового законодавства,
Ліцензування та субліцензування авторських прав та торгових марок,
Захист ІВ (інтелектуальної власності) ) та прав акціонерів,
Маркетинг та субпублікація продуктів в Україні, а також розробка дистрибутивних рішень (франчайзинг, агенти з продажу та комісії, авторизовані дилери, електронна комерція тощо),
перевірка та перегляд бізнес-сайтів для забезпечення відповідності українським законам про ЗМІ та інтернеті,
Арбітраж, судовий розгляд та представництво перед усіма українськими судами.

Злиття та поглинання. Корпоративне право

Злиття та поглинання та корпоративна практика є одним з найважливіших напрямів діяльності нашої юридичної фірми, що розвивається з моменту заснування компанії.

Юристи, що спеціалізуються в даній галузі, мають значний досвід консультування з питань корпоративного права (злиття та поглинання), готові до виконання найнеординарніших завдань.

Ми вирішуємо нестандартні та надзвичайні юридичні ситуації, створюємо сприятливі умови для ефективної роботи.

Накопичений досвід дозволяє нам надавати широкий спектр послуг:

– Супровід угод щодо злиття та поглинання (M&A)

– Правовий аудит (Due Diligence)

– Антимонопольне законодавство

– Корпоративна реструктуризація

– Корпоративне управління

– Цінні папери

– Створення та супровід діяльності підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями

– Банкрутство

– Вирішення корпоративних суперечок

Супровід угод щодо злиття та поглинання, у тому числі:

– Супровід придбання юридичних осіб;

– Супровід придбання акцій/часток юридичних осіб;

– Супровід придбання активів та пасивів;

– Супровід придбання бізнесу.

Консультування, структурування угод щодо злиття та поглинання (враховуючи особливості активів, особливості набувача), розробка покрокового плану реалізації угод, переговори з контрагентами клієнта, підготовка необхідних документів, отримання необхідних погоджень (у випадках, встановлених законом), супровід укладання угод та їх виконання.

Правовий аудит (Due Diligence) юридичних осіб та їх активів:

– Проведення всебічного правового аналізу юридичних осіб, бізнесу, активів і пасивів;

– Виявлення правових ризиків;

– вироблення рекомендацій щодо мінімізації, усунення виявлених ризиків;

– Вироблення рекомендацій щодо захисту придбаної власності.

Ключові слова: Адвокат для бізнесу, адвокат для бізнесу Хаьков, бізнес-право, бізнес-адвокат, суд, адвокат, юрист, судовий процес, адвокат, адвокат, прокурор, статут, загальне право, адвокат, адвокат, сімейне право, позов, цивільне право , безкоштовна юридична консультація, юридична фірма, юридичний словник, міжнародне право , юридичне право консультації, юридичні фірми, прецедентне право , Комерційне  право , регулювання комерційних угод, правові спори суді, оптимізація оподаткування реєстрація бізнесу, реєстрація представництва іноземної компанійюридичний супровід угод з нерухомістю _ _ _ _ юридичному супроводу, Юридична допомога з ведення кадрової документації, Складання вимог, заперечень та претензій боржникам-контрагентам, досудове врегулювання спору, представлення інтересів клієнта, Злиття та поглинання, правовий аудит, Антимонопольне законодавство, корпоративна реструктуризація, корпоративне управління, цінні папери , банкрутство , вирішення корпоративних спорів, імміграція, Продаж українських дочірніх компаній, податкового та фінансового законодавства.