Картки з підписами для банку у Харкові. Зробити картку з підписом для банку у Харкові.

Перед будь-якою юридичною особою як суб’єктом підприємницької діяльності рано чи пізно виникне питання про відкриття рахунку у банку безпосередньо для ведення та здійснення своєї діяльності.

Для цього банківській установі необхідно буде надати спеціальні картки із зразками підписів  як уповноважених осіб, так і відбитка печатки юридичної особи. Підписи на таких картках обов’язково мають бути засвідчені нотаріально. Для такого оформлення картки зі зразками підписів для банку Ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса. 

Вам необхідно мати при собі статутні документи Вашого підприємства (статут, виписка про реєстрацію, протокол про рішення засновників щодо призначення уповноваженої особи на посаду, а також в обов’язковому порядку наказ фірми про призначення на посаду такої особи), паспорт та РНУКН (реєстраційний номер обліковий картки платника податків, раніше відомий як ІПН) підписувача, печатку підприємства, а також заздалегідь уточнити найменування банку та його точну юридичну адресу. Список документів для різних суб’єктів підприємницької діяльності може відрізнятися, це безпосередньо пов’язано з організаційно-правовою формою юридичної особи.

Підпис на статуті. Завірити підпис на статуті. Завірити підпис на статуті у Харкові

Одним із поширених нотаріальних дій є засвідчення підпису засновників на статуті підприємства. Статут – це основний документ, що регулює організацію та ведення діяльності підприємства. На його підставі діє юридична особа. Статут за значенням юридичної особи можна порівняти з паспортом фізичної особи.

Для створення юридичної особи засновники подають реєстратору пакет документів, що містить у собі та статут у тому числі. Статут повинен містити такі ключові моменти: найменування юридичної особи (українською, російською та англійською мовами для уникнення подальших непорозумінь та різночитань при перекладі документів підприємства іноземними мовами), мета та предмет діяльності, склад та компетенція органів управління, порядок прийняття рішень, порядок формування майна, розподіл прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації.

Для посвідчення підписів на статуті засновники приходять до нотаріуса з двома примірниками статуту юридичної особи, зі своїми паспортами та реєстраційними номерами облікової картки платника податків (який раніше називався ІПН), у разі, якщо засновниками є фізичні особи. Якщо ж засновниками є одна або кілька юридичних осіб, то потрібний пакет документів дещо збільшується – до загального переліку документів додаються ще й статутні документи засновника – юридичної особи, а саме: його статут, виписка про реєстрацію юридичної особи, протокол установчих зборів, на яких було прийнято засновниками рішення про призначення на посаду керівника, наказ про безпосереднє призначення на посаду цього ж керівника.

Нотаріальні копії у Харкові. Зробити нотаріальну копію у Харкові

Для здійснення даної дії документ повинен мати належний вигляд та містити відповідні реквізити: назву організації, яка видала цей документ, номер та дату його видачі, при необхідності він повинен бути викладений на бланку затвердженої форми. Документ має бути підписаний уповноваженою особою, і на ньому має бути проставлено печатку (за її наявності).

Нотаріус також може завірити копію документа, виданого фізичною особою, якщо справжність підпису фізичної особи засвідчена нотаріусом, організацією за місцем роботи, навчання, проживання або лікування громадянина.

Наприкінці документа робиться посвідчувальний напис нотаріуса, що підтверджує відповідність копії та оригіналу, і все це закріплюється підписом та печаткою нотаріуса.

Документи, необхідні для посвідчення копії документа:

  1. документи, що засвідчують Вашу особу;
  2. оригінал документа, копію якого Ви збираєтесь завірити.

Завірення фотокопії-витягу у Харкові. Завірити фотокопію-витягу у Харкові.

Фотокопія-витяг (від укр. «витяг» – витяг, витримка) – це різновид копії, а саме нотаріальне засвідчення копії певних сторінок документа.

Найчастіше фотокопією-витягом користуються при завіренні копії деяких сторінок паспорта та трудової книжки, оскільки у громадянина можуть бути заповнені не всі сторінки, і засвідчувати копію порожніх сторінок безглуздо. Відмінностей під час засвідчення копії або фотокопії-витягу немає. Документ також має містити обов’язкові реквізити: назву органу, який видав цей документ, номер та дату його видачі, за потреби викладено на бланку затвердженої форми. Документ повинен бути підписаний уповноваженою особою, що видала його, і на ньому має бути проставлена ​​печатка (за її наявності).

Якщо документ у порядку і з нього можна робити фотокопію-витяг, то нотаріус робить відповідний посвідчувальний напис, в якому прописує перелік тих сторінок, копії яких він засвідчив, проставляє реєстровий номер, якщо документ буде на двох і більше аркушах, то прошиває , пронумеровує та закріплює належним способом дані листи. І наприкінці цієї дії проставляє свій друк та підпис.

Документи, необхідні для здійснення даної нотаріальної дії:

  1. документи, що засвідчують особу людини, яка звернулася за цією послугою;
  2. оригінал документа, фотокопію-витяг з якого Ви збираєтесь зробити.

Нотаріальне завірення , картки з підписами для банку у Харкові, зробити картку з підписом для банку у Харкові, спеціальні картки із зразками підписів, статутні документи, наказ фірми про призначення на посаду, підпис на статуті, завірити підпис на статуті, завірити підпис на статуті Харькове, Для створення юридичної особи , юридична особа, нотаріальні копії у Харкові, зробити нотаріальну копію у Харкові, фотокопія-витяг, витяг , нотаріальне засвідчення копії, оригінал документа, документ, копія, сторінка, засвідчення , друк, видати, номер, проставляти, лист, реєстровий.