Заходи протидії домашньому насильству. Заборонний та обмежувальний приписи. Зразок заяви про видачу обмежувального припису.

Законодавством передбачено спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, зокрема: терміновий заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний припис стосовно кривдника.

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника

Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

Заборонний припис може полягати в:

 • зобов’язанні залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
 • забороні на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
 • забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

 

Як отримати?

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків строком до 10 діб.

Обмежувальний припис стосовно кривдника

Це захід тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи і полягає в:

 • забороні перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
 • усуненні перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
 • обмеженні спілкування з постраждалою дитиною;
 • забороні наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;
 • забороні особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
 • заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Як отримати?

Рішення про видачу обмежувального припису приймається судом за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства, а якщо особа перебуває в закладі підтримки постраждалих осіб – за місцезнаходженням такого закладу.

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають:

 • постраждала особа або її представник;
 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини – батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування;
 • у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи – опікун, орган опіки та піклування.

 

Строк розгляду.

Справа про видачу обмежувального припису розглядається не пізніше 72 годин після надходження заяви до суду.

Вартість.

Судові витрати у справах про видачу обмежувального припису не сплачуються.

Строк дії.

Обмежувальний припис підлягає негайному виконанню і видається на строк від 1 до 6 місяців та може бути додатково продовженим ще на строк не більше 6 місяців.

Про видачу обмежувального припису кривднику суддя у встановлений законом строк інформує уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) постраждалої особи для взяття кривдника на профілактичний облік, а також районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем проживання (перебування) постраждалої особи.

 

Зразок заяви про видачу обмежувального припису

                                                                                 ________________ суд

                                                                                ___________________(адреса)

 
   Заявник 1: Петренко Інна Віталіївна

зареєстроване місце проживання:__________

фактичне місце проживання:______________

(реєстраційний номер  облікової картки

платника  податків  за його наявності

або номер і серія паспорта для фізичних осіб –

громадян України )_______________________

Тел.: 00-00-00

офіційна електронна адреса відсутня

адреса електронної пошти: WQ15@15net

Заінтересована особа:   Петренко Сергій Іванович

зареєстроване місце проживання:_______

(реєстраційний номер  облікової картки

платника  податків  за його наявності

або номер і серія паспорта для фізичних осіб –

громадян України) _______

Засоби зв’язку  00-00-00

офіційна електронна адреса __________

адреса електронної пошти: відсутня

 
       

Заява

про видачу обмежувального припису

З (вказати дату) я та, (вказати ПІБ заінтересованої особи, кривдника), проживаємо в зареєстрованому шлюбі або проживаємо разом однією родиною (вибрати необхідне) за адресою: м.___, вулиця__, буд..

Викласти обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, наприклад:

Під час спільного проживання з (вказати ПІБ кривдника ) останній постійно підіймав на мене руку, висловлювався нецензурною лайкою, завдавав мені тілесних ушкоджень, внаслідок чого я декілька разів викликала поліцію, що фіксувала вказані обставини. Постійні побиття з боку (вказати ПІБ кривдника )  стали підставою розриву наших відносин, втім він все рівно не залишає мене у спокої: весь час мене переслідує, ходить за мною на роботу та на спортивні секції, які я відвідую. Кривдник постійно пише мені смс-повідомлення, в яких містяться погрози.

Перелічити докази(за наявності), наприклад:

Роздруківка листування з телефона додається. На мої заяви від ____ року до поліції відносно (вказати ПІБ кривдника) складено два протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП.

У разі неможливості самостійно надати докази, до заяви може бути додано клопотання про їх витребування.

Таким чином, вважаю що я є особою, яка зазнала домашнього насильства.

Щоб забезпечити дієвий та ефективний спосіб захисту від повторного вчинення домашнього насильства щодо (вказати ПІБ заявника) необхідно до (вказати ПІБ кривдника) застосувати обмежувальний припис у вигляді___ (наприклад) заборонити (ПІБ кривдника)  перебувати в місці спільного проживання (перебування) з (вказати ПІБ заявника) та заборонити (ПІБ кривдника) вести листування, телефонні переговори з (ПІБ заявника) або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

З перелічених нижче заходів необхідно вибрати один або декілька.

У ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобіганню та протидію домашньому насильству» визначено, що обмежувальним приписом визначаються один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків:

1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Відповідно до ст. 350-2 ЦПК України заява про видачу обмежувального припису може бути подана особою, яка постраждала від домашнього насильства або її представником у випадках визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Згідно з вимогами п.3, 6, 7, 8, ч.1, ст.1 цього Закону домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Згідно п. 12-1, ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір» за подання заяви про видачу обмежувального припису судовий збір не справляється.

Своїм підписом підтверджую, що мною не подано до цієї ж зацікавленої особи іншої заяви з такою самою вимогою та з таких саме підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 350-1, 350-5, 350-8 ЦПК України, Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,-

        ПРОШУ:

Видати обмежувальний припис стосовно (вказати ПІБ кривдника), що мешкає за адресою: м._, вулиця_, буд. _,   на строк (вказати строк від одного до шести місяців), яким визначити наступні тимчасові обмеження його прав, а саме:

1) заборонити (ПІБ кривдника)  перебувати в місці спільного проживання (перебування) з (вказати ПІБ заявника)  за адресою: м._, вулиця_, буд._;

2) заборонити (ПІБ кривдника) вести листування, телефонні переговори з (ПІБ заявника) або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб;

Додатки (за наявності):

1) копії заяв до поліції стосовно неправомірних дій заінтересованої особи;

2) копії протоколів про притягнення заінтересованої особи до адміністративної відповідальності;

3) роздруківка листування заявника та заінтересованої особи;

4) копія висновку СМЕ стосовно тілесних ушкоджень заявника;

5) копія свідоцтва про шлюб заявника та заінтересованої особи;

6) копія рішення суду про розірвання шлюбу між заявником та заінтересованою особою / копія свідоцтва про розірвання шлюбу, виданого органами РАЦС;

7) копія паспорту та ІПН заявника;

8) копія паспорту та ІПН заінтересованої особи.

 

дата                                                підпис                                                            ПІБ заявника

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer