Фактичні обставини справи, встановлені судами

У провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходилася цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання заповіту недійсним.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 18 липня 2022 року позов залишено без розгляду у зв`язку з повторною неявкою позивача у судове засідання.

Не погодившись із вказаною ухвалою суду першої інстанції, представник ОСОБА_1 – Субботіна Л. В. подала апеляційну скаргу.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року апеляційну скаргу адвоката Субботіної Л. В., яка діяла в інтересах ОСОБА_1 , на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 18 липня 2022 року залишено без руху з посиланням на те, що апеляційну скаргу подано поза межами строку на апеляційне оскарження, а заявниця не заявила клопотання про поновлення зазначеного строку. Крім того апелянтом до апеляційної скарги не долучено доказів на підтвердження отримання копії судового рішення саме 11 серпня 2022 року.

Заявниці надано десятиденний строк з дня отримання копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху на звернення до апеляційного суду із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення.

Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху була направлена представнику ОСОБА_1 – Субботін ій Л. В. на електронну адресу, що зазначена в апеляційній скарзі.

Згідно з довідкою Одеського апеляційного суду ухвала суду апеляційної інстанції надіслана 06 вересня 2022 року на електронну адресу, що зазначена адвокатом в апеляційній скарзі, і доставлена 06 вересня 2022 року о 13:16 год. Факт отримання копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху заявницею не заперечується.

Граничним терміном для звернення апелянта до апеляційного суду із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення було 16 вересня 2022 року.

Станом на 03 жовтня 2022 року апеляційний суд не отримав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, отже вважав, що недоліки апеляційної скарги апелянтом не усунуті.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 03 жовтня 2022 року відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_1 – Субботіної Л. В. на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 18 липня 2022 року.

Позиція Верховного Суду

Представниця ОСОБА_1 – Субботіна Л. В. подала апеляційну скаргу на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 18 липня 2022 року, не надала доказів отримання ухвали суду першої інстанції і не порушила клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, тому ухвалою Одеського апеляційного суду від 05 вересня 2022 року апеляційну скаргу залишено без руху.

Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху була направлена апелянту на електронну адресу (ІНФОРМАЦІЯ_1), яка була зазначена адвокатом Субботіною Л. В. в апеляційній скарзі, що підтверджується довідкою Одеського апеляційного суду від 06 вересня 2022 року.

Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними (пункт 4 частини першої статті 358 ЦПК України).

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 03 жовтня 2022 року відмовлено у відкритті апеляційного провадження з посиланням на те, що недоліки апеляційної скарги апелянтом усунуто не було, а заява про поновлення процесуального строку на адресу апеляційного суду не надходила.

Адвокат Субботіна Л. В. стверджує, що 10 вересня 2022 року направила на офіційну електронну адресу Одеського апеляційного суду (inbox@oda.court.gov.ua) клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 18 липня 2022 року. На підтвердження відправлення адвокат Субботіна Л. В. надала скріншоти переписки із апеляційним судом.

Із наданих скріншотів слідує, що 10 вересня 2022 року о 20:18 год (в межах встановленого апеляційним судом строку) адвокат Субботіна Л. В. з власної електронної адреси   ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку направлялась ухвала апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху, направила на офіційну електронну адресу Одеського апеляційного суду (inbox@oda.court.gov.ua, розміщена на офіційному сайті суду) підписане електронним підписом (файл з розширенням asice) клопотання про усунення недоліків апеляційної скарги. У скріншоті вихідної кореспонденції з електронної пошти           ІНФОРМАЦІЯ_1  міститься наступна інформація: номер справи № 522/7002/17, суддя доповідач – Воронцова, прикріплені (вкладені) файли – клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження у форматі docx.asice.zip, 291.2 КВ.

Перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису може бути проведена з використанням електронного інформаційного ресурсу центрального засвідчувального органу, доступ до якого забезпечується через телекомунікаційні мережі загального користування цілодобово (офіційний вебсайт ЦЗО): www.czo.gov.ua (пункт 5 Регламенту роботи центрального засвідчувального центру, затвердженого Наказом № 115 від 27 серпня 20121 року Міністерства цифрової трансформації України та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1313/36935).

Порядок використання для обміну документами електронної пошти встановлено Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», в якому зазначено, що порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством.

За загальним правилом, визначеним частиною першою статті 11 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора.

Пункт 10 розділу ІІ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України визначає, що приймання та передавання документів електронними засобами зв`язку здійснюється відповідно до Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 04 грудня 2013 року № 164, та Тимчасового порядку обміну офіційними електронними документами, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 15 листопада 2016 року № 231.

Відповідно до пункту 8.2.21 Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції користувач зобов`язаний перевіряти електронну поштову скриньку не менше 2 разів на день (на початку першої та другої половини робочого дня).

При цьому, згідно з пунктом 8.2.22 вказаного Положення після отримання нових повідомлень електронною поштою користувач:

– перевіряє на повноту та відповідність реєстраційних реквізитів, вказаних в темі і приєднаних файлах, а також коректність змісту приєднаних файлів;

– у разі отримання електронного листа, який містить комп`ютерні віруси, надсилає відправнику повідомлення про наявність у листі комп`ютерних вірусів та необхідність відправки нового листа і вилучає інфікований електронний лист із папки “Вхідні”, після чого очищує папку “Вилучені”;

– надсилає електронною поштою підтвердження про отримання повідомлення відправнику (якщо про це є повідомлення в листі) або повідомлення про проблеми з читанням отриманого листа, з накладанням на нього електронного цифрового підпису.

Пунктом 22 Тимчасового порядку обміну офіційними електронними документами також встановлено порядок дій працівника суду в разі отримання електронного листа. Після отримання нових листів електронною поштою відповідальна особа:

1) перевіряє на легітимність ключ електронного цифрового підпису, яким засвідчено електронний лист;

2) у разі якщо електронний лист не засвідчений відповідним ключем електронного цифрового підпису, надсилає відправнику повідомлення про необхідність відправки нового листа, підписаного належним чином;

3) перевіряє на повноту та відповідність реєстраційних реквізитів, указаних в темі і приєднаних файлах, а також коректність змісту приєднаних файлів;

4) у разі отримання електронного листа, що містить комп`ютерні віруси, після його перевірки антивірусним засобом надсилає відправнику повідомлення про наявність у листі комп`ютерних вірусів та необхідність відправки нового листа і вилучає інфікований електронний лист із папки “Вхідні”, після чого очищує папку “Вилучені”;

5) надсилає електронною поштою відправнику підтвердження про отримання листа або повідомлення про невідповідність листа встановленим вимогам (проблеми з читанням отриманого листа, відсутність електронного цифрового підпису тощо);

6) у разі надходження офіційного листа на паперовому носії після його отримання електронною поштою, на зворотньому боці останньої сторінки паперової копії цього листа зазначається відмітка про прізвище, ім`я, по батькові, дату, час посадової особи, яка здійснила отримання цього листа в електронному вигляді.

Електронну пошту відповідальна особа повинна перевіряти не рідше одного разу на годину протягом робочого дня (пункт 24 Тимчасового порядку обміну офіційними електронними документами).

Наведене свідчить про обов`язок працівників апарату суду перевіряти електронну пошту на наявність повідомлень та передавати їх для реєстрації.

Оцінивши фактичні обставини, а також вищевказані правила обліку і приймання електронної кореспонденції в судах, врахувавши відсутність відомостей про перевірку обставин та причин не надходження чи не реєстрації в апеляційному суді клопотання апелянта про поновлення строку на апеляційне оскарження, а також відсутність даних перевірки змісту та порядку підписання електронним підписом самого клопотання, колегія суддів вважає, що висновки апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв`язку з не поданням апелянтом клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження слід визнати передчасними.

Такі висновки узгоджуються з висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 22 листопада 2022 року у справі № 911/1808/21.

На недопустимість покладення непропорційного тягаря на заявника при доведенні обставин направлення апеляційної скарги до суду звертав увагу Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Tence v. Slovenia» від 31 травня 2016 року, заява № 37242/14.

Частиною четвертою статті 406 ЦПК України передбачено, що у випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанцій, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд відповідного суду першої або апеляційної інстанції.

У зв`язку із наведеним, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржена ухвала суду апеляційної інстанції – скасуванню з передачею справи на розгляд Одеського апеляційного суду.

Керуючись статтями 400, 402, 406, 409, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу представника ОСОБА_1 – Субботіної Людмили Валентинівни задовольнити.

Ухвалу Одеського апеляційного суду від 03 жовтня 2022 року скасувати. Справу передати на розгляд Одеського апеляційного суду.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Постанова Верховного Суду від 7 грудня 2022 року у справі № 522/7002/17 (провадження № 61-10558св22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/107803716.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer