У справі № 914/2350/18 (914/608/20) Велика Палата Верховного Суду дослідила значний обсяг питань, зокрема надала відповідь коли нотаріус (державний реєстратор) є неналежним відповідачем та у позові до нього слід відмовити саме із цієї підстави.

Стислий виклад позовних вимог

1.13.02.2020 Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра» (далі – ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра», позивач) звернулося до Господарського суду Львівської області (в межах справи № 914/2350/18 про банкрутство ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра») з позовною заявою до Акціонерного товариства «Мегабанк» (далі – АТ «Мегабанк», скаржник), приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Дерев`янко Л. М. про визнання протиправними рішень про прийняття у власність майна, визнання протиправними та скасування рішень про реєстрацію права власності, в якій просило суд (з урахуванням заяви № 112/1602юр від 18.08.2020):

1) визнати протиправним рішення АТ «Мегабанк», викладене в протоколі № 58 чергового засідання правління АТ «Мегабанк» від 27.12.2019, про прийняття у власність з подальшою реалізацією нерухомого майна, що є предметом іпотеки за іпотечним договором від 01.02.2011, посвідченим приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Е. В. за реєстровим номером 506 (далі – іпотечний договір № 506), а саме:

– будівлю парової котельні, що на плані позначена літерою «Р-2», загальною площею 1 118,5 кв. м, реєстраційний номер 13069595 у реєстрі прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14;

– будівлю водонагрійної котельні, що на плані позначено літерою «П-4», загальною площею 2 083,3 кв. м, реєстраційний номер 13068906 у реєстрі прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14;

– будівлю воднево-кисневої станції, що на плані позначена літерою «М-2», загальною площею 1 065,2 кв. м, реєстраційний номер 13067251 у реєстрі прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14;

– будівлю компресорної станції, що на плані позначена літерою «Н-2», загальною площею 1 018,2 кв. м, реєстраційний номер 13068181 у реєстрі прав власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Вулецька, 14;

– будівлю виробничу механо-штампувального цеху, що на плані позначена літерою «Ц-2», загальною площею 3 058,3 кв. м та будівлю заготівельної дільниці, літ. «Ч-1», загальною площею 437,8 кв. м, реєстраційний номер 10086697 у реєстрі прав власності на нерухоме майно;

2) визнати протиправним рішення АТ «Мегабанк», викладене в протоколі № 58 чергового засідання правління АТ «Мегабанк» від 27.12.2019, про прийняття у власність з подальшою реалізацією рухомого майна, що є предметом застави за договором застави рухомого майна від 06.09.2011 № 05/2011-з (далі – договір застави № 05/2011-з), в порядку, передбаченому статтею 29 Закону України від 18.11.2003 № 1255-ІV«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (далі – Закон № 1255-IV);

3) визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Дерев`янко Л. М. від 30.12.2019:

– № 50546195 про реєстрацію права власності АТ «Мегабанк» на будівлю парової котельні, літ. «Р-2», що знаходиться в м. Львові на вул. Вулецькій, 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 144419246101;

– № 50546328 про реєстрацію права власності АТ «Мегабанк» на будівлю водонагрійної котельні, літ. «П-4», що знаходиться в м. Львові на вул. Вулецькій, 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 138750746101;

– № 50546542 про реєстрацію права власності АТ «Мегабанк» на будівлю воднево-кисневої станції, літ. «М-2», що знаходиться в м. Львові на вул. Вулецькій, 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 138635246101;

– № 50546668 про реєстрацію права власності АТ «Мегабанк» на будівлю компресорної станції, літ. «Н-2», що знаходиться в м. Львові на вул. Вулецькій, 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 150150846101;

– № 50546821 про реєстрацію права власності АТ «Мегабанк» на будівлю виробничу механо-штампувального цеху, літ. «Ц-2», та будівлю заготівельної дільниці, літ. «Ч-1», що знаходяться в м. Львові на вул. Заводській, 31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 153699546101.

2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 03.01.2019 Господарський суд Львівської області у справі № 914/2350/18 виніс ухвалу, згідно з якою відкрито провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника (в тому числі на задоволення вимог АТ «Мегабанк»). Під час дії вказаного мораторію АТ «Мегабанк» прийняло у власність з подальшою реалізацією нерухоме майно (що є предметом іпотеки за іпотечним договором № 506) та рухоме майно (що є предметом застави за договором застави № 05/2011-з), власником якого є позивач, а приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Дерев`янко Л. М. прийняла рішення від 30.12.2019 № 50546195, 50546328,50546542, 50546668, 50546821 про реєстрацію права власності (далі – рішення про державну реєстрацію права власності від 30.12.2019) об`єктів нерухомого майна за АТ «Мегабанк».

3. Також позивач зазначив, що рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно від 30.12.2019 є протиправними, оскільки вчинені: в умовах накладених у період 2016-2019 років органами ДВС арештів на нерухоме майно позивача; без проведення оцінки на момент набуття іпотеки у власність; у зв`язку з відчуженням майна позивача, внесеного до Єдиного реєстру боржників.

Щодо неналежності приватного нотаріуса (державного реєстратора) як відповідача у спірних правовідносинах

142. Позивач зазначив одним зі співвідповідачів у справі приватного нотаріуса (державного реєстратора). З цього приводу Велика Палата Верховного Суду зазначає таке.

143.Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд (стаття 14 ГПК України).

144.Згідно з вимогами до форми та змісту позовної заяви вона повинна, зокрема, містити ім`я (найменування) відповідача, а також зміст позовних вимог (пункти 2 і 4 частини третьої статті 162 ГПК України).

145.Позивачем і відповідачем можуть бути, зокрема, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування (стаття 4 та частина перша статті 45 ГПК України).

146.Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, тоді як установлення належності відповідачів й обґрунтованості позову – обов`язком суду, який він виконує під час розгляду справи (див., зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 13.03.2019 у справі № 757/39920/15-ц (пункт 31), від 27.03.2019 у справі № 520/17304/15-ц (пункт 63), від 01.04.2020 у справі № 520/13067/17 (пункт 71)).

147.Велика Палата Верховного Суду вважає, що зміст і характер спірних правовідносин, встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи підтверджують, що спір у позивача є саме з банком чи іншою особою-набувачем майна, що було у заставі (іпотеці) банку, а не з приватним нотаріусом, який виконував функції державного реєстратора.

148. Установивши, що позов заявлений до неналежного відповідача та відсутні визначені процесуальним законом підстави для заміни неналежного відповідача належним, суд відмовляє у позові до такого відповідача (див., зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 552/6381/17 (пункт 39), від 01.04.2020 у справі № 520/13067/17 (пункт 75)).

149.З огляду на те, що приватний нотаріус (державний реєстратор) є неналежним відповідачем у спірних правовідносинах, у позові до нього слід відмовити саме із цієї підстави.

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer