У справі № 641/10317/19 Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду постановив клопотання прокурора задовольнити, кримінальне провадження № 42018220000000871 (справа №  646/7558/18) за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 368 КК з  Ленінського районного суду м.  Полтави направити до Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Верховний Cуд вказав:

“Відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» від 10 березня 2022 року № 4/0/9-22 підсудність справ, які перебували на розгляді Комінтернівського районного суду м. Харкова, передано до Ленінського районного суду м. Полтави.

Розпорядженням Голови Верховного Суду «Про відновлення територіальної підсудності судових справ окремих судів м. Харкова та Харківської області» № 65 від 17 листопада 2022 року відновлено територіальну підсудність судових справ, в  тому числі Комінтернівського районного суду м. Харкова.

На даний час у Ленінському районному суді м. Полтави кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 перебуває на стадії підготовчого судового засідання.

Прокурор у клопотанні зауважує, що згідно з обвинувальним актом кримінальне правопорушення у даному провадженні вчинене на території Слобідського району м. Харкова, у зв`язку з чим підсудне для розгляду по суті Комінтернівського районного суду м. Харкова. Обвинувачений та його захисник, всі свідки, група прокурорів знаходяться в м. Харкові. Крім того, протягом березня – листопада 2022 року Комінтернівський районний суд м. Харкова не працював, всі справи, підсудні цьому суду, передавалися на розгляд Ленінського районного суду м. Полтави, що утворило надмірне, нерівномірне навантаження на суддів Ленінського районного суду м. Полтави. Враховуючи наведене, прокурор просить на підставі абз. 6 ч. 1 ст. 34 КПК вирішити питання про направлення кримінального провадження щодо ОСОБА_6 до Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у  межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У  разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення.

Крім того, у ч. 1 ст.  34 КПК передбачено перелік підстав для передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Так, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: 1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; 2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду; 3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; 4) ліквідовано суд або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який здійснював судове провадження.

Окрім зазначених вище обставин, які є підставами для обов`язкового направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, у ч. 1 ст. 34 КПК визначені дискреційні підстави для зміни підсудності. А саме, до початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження (крім кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд Вищого антикорупційного суду) з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).

З копії обвинувального акта у кримінальному провадженні № 42018220000000871 від 2 серпня 2018 року щодо ОСОБА_6 та інформації, наданої Ленінським районним судом м. Полтави щодо місця проживання (перебування) учасників судового провадження вбачається, що обвинувачений зареєстрований у АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 .

Підготовче судове засідання неодноразово призначалося, але двічі відкладалося у зв`язку з неприбуттям учасників судового засідання і один раз – у зв`язку з зайнятістю судді в іншому кримінальному провадженні. Тобто на даний час судовий розгляд цього провадження не розпочато, підготовче судове засідання не проведено, призначено на 18 січня 2023 року.

З огляду на те, що всі учасники судового провадження проживають у межах м. Харкова, а також те, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлявся до Комінтернівського районного суду м. Харкова, колегія суддів вважає, що наведені прокурором обставини відповідно до положень ч. 1 ст. 34 КПК є винятковими підставами для направлення кримінального провадження з одного суду до іншого для забезпечення мети оперативності та ефективності кримінального провадження.

На підставі наведеного, колегія суддів вважаєза необхідне задовольнити клопотання прокурора та направити матеріали кримінального провадження № 42018220000000871 (справа № 641/10317/19) щодо ОСОБА_6 для розгляду до Комінтернівського районного суду м. Харкова.”

Аналогічні позиції викладені в наступних ухвалах Верховного Суду:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108273906

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108238992

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225780

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108238993

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225933

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108026438

Write a comment:

Your email address will not be published.

logo-footer